Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Béns a l’estranger: com i quan començaran a declarar-se

L'obligació de declarar els béns a l'estranger, vigent a partir de gener proper, inclou comptes, actius financers, habitatges i tot tipus d'immobles
Per Carlos Astorelli 12 de agost de 2012
Img billetes 500

Les noves mesures contra el frau fiscal comprenen diversos àmbits de l’economia i han estat presentades pel Govern com una eina més per equilibrar el dèficit públic. Les més rellevants són la limitació d’ús de grans quantitats d’efectiu entre professionals, la imprescriptibilidad de les rendes no declarades, l’exclusió d’algunes activitats professionals del règim de mòduls, i l’obligació d’informar sobre tots els béns i comptes a l’estranger. Totes imposen una nova manera d’organitzar i declarar el patrimoni davant Hisenda, per evitar multes a partir de 10.000 euros.

Quins béns han de declarar-se

El projecte de Llei, que es troba en tràmit, inclou de manera genèrica els comptes que es trobin radicades a l’estranger, sense definir de manera precisa a quins tipus de comptes bancaris es refereix la norma. Aquests sí, l’obligatorietat de brindar a Hisenda tota la informació s’aplica tant als titulars dels comptes com als beneficiaris de les mateixes, o a les persones que tinguin signatura al banc en qüestió.

La multa mínima és de 10.000 euros, als quals se sumaran 5.000 euros per cada dada que es descobreixi no comunicat

En rigor, els ciutadans tindran l’obligació de brindar informació precisa, segons els formularis que es defineixin per a la presentació, sobre els comptes situats a l’estranger obertes en entitats que es dediquin al tràfic bancari o creditici de les quals siguin titulars o beneficiaris, o en les quals figurin com autoritzats o d’alguna altra forma ostentin poder de disposició.

La titularitat d’aquest tipus de béns, a més, s’estén a altres tipus d’actius, com a títols, valors, accions, drets representatius del capital social, fons propis o patrimoni de les entitats, i assegurances de vida o invalidesa que es posseeixin amb seu a qualsevol país fora d’Espanya.

La norma inclou, a més, els habitatges adquirits a l’estranger a nom propi o sobre les quals es tinguin dret d’usdefruit, de propietat compartida, etcètera.

Sancions per no declarar béns a l’estranger

Igual que les rendes no declarades dins del país, l’omissió d’aquest tipus d’informació, una vegada vigent la llei, compondrà un frau fiscal imprescriptible. La sanció inclou una multa mínima de 10.000 euros, als quals se sumaran 5.000 euros per cada dada que es descobreixi no comunicat pel contribuent, a més de la posada al dia de l’impost a la renda.

Per dur a terme l’efectiu control, es preveu reforçar els convenis amb paradisos fiscals com Luxemburg, Andorra o Suïssa per fomentar el transvasament d’informació.

Evitar la doble imposició

A partir de la vigència de la nova normativa, caldrà avaluar cada cas en particular, i segons el país estranger que es tracti i els convenis que hagi signat amb Espanya, com es declara i quina tributació correspon.

Brindar informació a Hisenda és obligatori tant per als titulars dels comptes com para els seus beneficiaris

Per exemple, en el cas dels immobles dins de la Unió Europea , tributen mitjançant declaració d’estranger al país de radicació del ben. En aquest cas, l’obligació seria de declarar a Espanya, demostrant el tribut al país en qüestió. Per això, caldrà determinar en cada cas la situació legal, per evitar la doble imposició en la qual podria incórrer-se a partir de la vigència de la nova llei.