Infografia

Caixers automàtics més segurs

Cajeros automaticos

Aquests dispositius poden convertir-se en el lloc idoni per cometre estafes. Per això, s’ha començat a avaluar l’ús de la biometria per augmentar la seguretat en els mateixos.