Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Cap a un Registre Civil informatitzat

Cada ciutadà tindrà una fitxa personal única on constarà tot el seu historial
Per EROSKI Consumer 8 de febrer de 2010
Img ordenadores teclado
Imagen: Ante Vekic

Es van acabar les llargues cues per a aconseguir un certificat, les esperes per a inscriure un naixement o la incomoditat d’haver d’acudir a una localitat determinada, moltes vegades llunyana a la de residència, per a obtenir un document. Aviat el llibre de família, que durant dècades ha servit per a acreditar la situació civil dels espanyols, passarà a la història. Amb la remissió al Consell de Ministres d’un “Informe sobre l’Avantprojecte de Llei del Registre Civil” es fa el primer pas per a arribar a un sistema judicial electrònic, més àgil, informatitzat i a la mesura dels ciutadans. Les noves tecnologies aplicades a l’Administració Pública suposaran una revolució en realitzar qualsevol tràmit o consulta relacionada amb els fets i actes que afectin el ciutadà.

Tràmits amb un sol “clic”

Per a inscriure el naixement d’un nen, sol·licitar un document concernent a l’estat civil d’un ciutadà o donar fe d’un matrimoni és necessari contactar amb una oficina determinada del Registre Civil, ja sigui en persona o a través del correu ordinari. Si per a realitzar un tràmit l’Administració sol·licita dades com la partida de naixement, la de defunció d’algun membre de la família o la inscripció d’un divorci, el ciutadà ha de desplaçar-se fins al lloc on es va fer el seient o realitzar la sol·licitud per via postal. Només en els supòsits en els quals la inscripció ja consti en els Registres Civils Informatitzats pot fer-se de manera telemàtica. Però, en tot cas, al no estar centralitzada la informació, cal efectuar la petició en el lloc en el qual està inscrita, alguna cosa que genera temps d’espera i retarda el tràmit.

Un dels objectius que es persegueix amb el nou model és facilitar l’accés de la persona interessada a totes aquestes dades mitjançant l’ús de les noves tecnologies. Amb la reforma hi haurà un registre únic amb una base de dades comuna per a tota Espanya. La informació relacionada amb naixements, divorcis, defuncions o matrimonis estarà centralitzada, per la qual cosa ja no serà necessari sol·licitar la seva certificació en diferents localitats i les inscripcions no estaran disperses com fins ara. Els ciutadans podran consultar totes les dades als quals tinguin accés a través d’Internet o, si ho desitgen, en qualsevol oficina del Registre Civil.

Estalvi de temps i desplaçaments

La “vida” de desenes de milers d’espanyols ja s’ha digitalitzat. A principis del passat mes de gener s’havien passat a format digital la majoria dels seients registrals que estaven inscrits a partir de l’any 1950, un projecte ardu i complex que ha consistit a informatitzar els més de 7.000 jutjats de pau i els 431 registres civils situats en jutjats de primera instància d’Espanya, així com el Registre Civil Central.

La digitalització permet a l’usuari un major nivell d’accessibilitat a les seves dades i minimitza les càrregues burocràtiques

A través d’aquest projecte s’han escanejat més de 110.000 llibres composts per 68 milions de pàgines. Algunes localitats ja han acabat el seu treball de digitalització i està previst que a mitjan 2010 el procés hagi acabat. El Registre Civil vigent des de 1957 s’incorpora a la Societat de la Informació i permet a l’usuari un major nivell d’accessibilitat a les seves dades, alhora que minimitza les càrregues burocràtiques i les compareixences personals.

L’estalvi de temps i de desplaçaments és una dels seus avantatges. No sols en la consulta dels documents, sinó també en la inscripció. La majoria de les visites al jutjat que fins ara eren obligatòries, no hauran de fer-se després de la reforma. En estar tot el sistema informatitzat, seran els centres sanitaris, els ajuntaments o els òrgans judicials els qui remetin al Registre Civil per via telemàtica la documentació necessària per a inscriure els naixements, matrimonis, divorcis o defuncions.

Adéu al Llibre de Família

També reposarà per sempre en els calaixos el Llibre de Família, que deixarà de ser de paper. El tradicional document que acredita dades com el parentiu entre una parella, o entre pares i fills, té els dies comptats. Per a alguns tràmits com l’empadronament dels nens en una localitat, l’alta dels menors en la cartilla de la Seguretat Social o la sol·licitud de la prestació per desocupació -per al càlcul de la quantia corresponent- fins ara era necessari el Llibre de Família. Quan la nova llei entri en vigor, els documents físics gairebé deixaran d’utilitzar-se.

En comptes del Llibre de Família, els ciutadans tindran un Codi Personal de Ciutadania

En lloc del Llibre de Família, els ciutadans tindran un Codi Personal de Ciutadania. Cada naixement inscrit en el Registre Civil anirà acompanyat d’una clau alfanumèrica amb la qual la persona podrà realitzar tots els tràmits. Cada individu, des del dia del seu naixement, disposarà d’una fitxa digital en la qual s’incorporaran totes les seves dades i en la qual constarà tot el seu historial civil. La informació deixarà d’estar dispersa i es concentrarà entorn de cada ciutadà.

Els llibres físics tradicionals que estan situats en les dependències del Registre Civil i en els quals s’inscriuen els naixements, matrimonis, divorcis o defuncions també s’extingiran i donaran pas a una base de dades electrònica comuna.

Els funcionaris accediran a la informació

Una novetat important és que els funcionaris tindran accés directe a la informació. Avui dia, les dades no estan centralitzats, apareixen en diferents registres civils o jutjats de pau i són els ciutadans els qui han d’obtenir la documentació i presentar-la. Amb la reforma ja no serà necessari demanar els certificats en un organisme i portar-los a un altre. Els treballadors de l’Administració tindran les dades a la seva disposició des de qualsevol oficina d’Espanya. La informatització suposarà una reducció de les càrregues administratives i una agilitació dels procediments.

La modernització del Registre Civil comporta el seu desjudialización. Passa a configurar-se com a òrgan administratiu, dependent del Ministeri de Justícia i gestionat per funcionaris públics. Amb això es descarrega als jutges d’una funció impròpia, la qual cosa els permetrà dedicar-se en exclusiva a la seva funció constitucional de jutjar i executar el jutjat. Serà necessari modificar la Llei orgànica del Poder Judicial per a revisar l’articulat on es recullen les atribucions dels jutjats i tribunals respecte a les seves funcions sobre el Registre Civil i adaptar-lo a la nova norma. Això redundarà en una substancial millora de la qualitat i rapidesa del sistema judicial.

Els centres sanitaris i els ajuntaments remetran al Registre Civil per via telemàtica la documentació sobre naixements o matrimonis

Una altra de les novetats que portarà amb si la modernització està relacionada amb la pluralitat lingüística i l’estat de les autonomies. El ciutadà podrà obtenir les certificacions en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat. A més, s’amplia la relació d’actes que han de ser objecte de seient per a adaptar-se al Dret Civil autonòmic. A partir d’ara s’inclouran l’autotutela, els apoderaments preventius o especialitats en matèria de règim econòmic del matrimoni.

Nova estructura

Fins al moment, hi ha un sol registre des del punt de vista institucional integrat per 431 registres municipals, els registres consulars i el Registre Civil central. A més, hi ha 7.667 jutjats de pau que actuen com a Registres Civils municipals delegats.

Quan s’aprovi la llei es modificarà l’estructura, que serà més simple. El nou Registre Civil s’articularà entorn de tres òrgans sense dependència jurídica. Les oficines generals seran la seva unitat bàsica i estaran encarregades de les funcions ordinàries. En cada comunitat autònoma hi haurà, almenys, una oficina i una altra més per cada 50.000 habitants. El segon òrgan serà l’oficina central i la seva funció serà inscriure les resolucions de la Direcció General de Registres i del Notariat, els documents autèntics estrangers i encarregar-se de la cooperació jurídica internacional en matèria registral. Les oficines consulars seran les dependències del Registre Civil a l’estranger, i no varien de manera substancial respecte a l’actual model.