Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Cap d’any: amortitzar hipoteca i aportacions al pla de pensions

Si s'ha aconseguit estalviar al llarg de l'any, compensa aportar diners al pla de pensions o amortitzar hipoteca de cara a la campanya de la renda de 2014
Per Blanca Álvarez Barco 27 de desembre de 2013
Img subsidio hd
Imagen: Auke Jongbloed

Durant les últimes setmanes de l’any els bancs reben la visita de nombrosos ciutadans que, de cara a la campanya d’Hisenda i amb la finalitat de rebaixar la factura fiscal, amortitzen hipoteca o fan aportacions als seus plans de pensions. Els qui hagin aconseguit reunir certa quantitat de diners, malgrat la crisi, poden acollir-se a aquestes deduccions que permet la llei, però convé conèixer els avantatges d’ambdues opcions. Quins són i a qui li interessa? En el següent article es desgranen els principals beneficis d’amortitzar hipoteca, així com els de obrir o fer aportacions a un pla de pensions.

Amortitzar hipoteca de cara a la Renda 2014

Les persones que van adquirir la seva casa en 2010 o abans poden rebaixar els seus impostos un màxim de 9.040 euros per persona, o bé 9.040 euros per unitat familiar en el supòsit de declaracions conjuntes. Per això, tot el que es pagui de quotes de la hipoteca o amortitzacions (tant els capitals i interessos o comissions) no hauria de superar aquest límit per poder desgravar-se el màxim, un benefici fiscal d’1.356 euros.

Si es pensa a curt termini, i es tenen altes necessitats de liquiditat, cal amortitzar a través de la reducció de quota

El càlcul de la deducció per habitatge habitual és simple. Solament cal sumar totes les quotes mensuals pagades en concepte d’hipoteca. Sobre aquest resultat, cal aplicar el 15% deduïble per llei, fins al topall de la deducció màxima. Aquest màxim es calcula tenint en compte el límit de 9.040 euros.

Una vegada que es decideix amortitzar hipoteca, pot fer-se de dues maneres:

 • Mitjançant reducció de terminis: en escurçar termini, se segueix pagant la mateixa quota mensual, però es baixa el nombre de mesos pendents. En general, aquesta opció és la més idònia, ja que a la llarga es paguen menys interessos.

 • Mitjançant reducció de quota mensual: queda el mateix nombre de mesos pendents, però es paga al mes una quantitat mensual menor. Avui, amb l’elevada incertesa laboral i les dificultats per aconseguir treball, és una alternativa que tenir molt en compte.

Tot depèn, doncs, de les possibilitats econòmiques de cada persona. Si es pensa a curt termini, i es tenen altes necessitats de liquiditat, s’amortitzarà el préstec reduint la quota; però si es pot pensar a més llarg temps, disminuiran els terminis sense reduir la quota, o fins i tot augmentant aquesta.

Aportacions a plans de pensions

Una altra opció per obtenir beneficis fiscals és fer aportacions a un pla de pensions. Aquestes són deduïbles de la Base Imposable General, per la qual cosa si aportem a plans de pensions o plans de previsió assegurats (PPA), en fer la Declaració de la Renda de 2013 en 2014, Hisenda retornarà part dels diners invertits.

 • Si es té menys de 50 anys: es pot aportar fins a un màxim anual de 10.000 euros. D’aquesta quantitat, es pot deduir a la Declaració la menor de les següents quanties:

  • L’aportació (amb el màxim dels 10.000 euros).
  • El 30% de la suma total dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques que s’hagi obtingut l’any.
 • Si es té més de 50 anys o es compleixen al llarg de l’any: el límit màxim anual d’aportació serà de 12.500 euros, i es pot deduir a la declaració la menor de les següents quantitats:

  • L’aportació (amb el màxim dels 12.500 euros).
  • El 50% de la suma total dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques que s’hagi obtingut l’any.

Les aportacions realitzades en nom del cònjuge també poden reduir-se en l’IRPF, sempre que els seus ingressos no superin els 8.000 euros anuals.

País Basc, condicions diferents

Règim general

 • Aportacions pròpies:

  • Àlaba i Biscaia: 6.000 euros a l’any més 500 euros a l’any per a majors de 52 anys, fins a 12.500 euros.
  • Guipúscoa: 5.000 euros a l’any.
 • Contribucions empresarials:

  • Biscaia: 8.000 euros a l’any més 500 euros a l’any per a majors de 52 anys, fins a 14.500 euros.
  • Àlaba: 8.000 euros a l’any.
  • Guipúscoa: 12.000 euros a l’any.
 • Límit conjunt:

  • Biscaia: 12.000 euros a l’any més 1.000 euros addicionals per a menors de 52 anys, fins a 25.000 euros.
  • Àlaba: 12.000 euros a l’any més 500 euros addicionals per a menors de 52 anys fins a 18.500 euros.
  • Guipúscoa: 12.000 euros a l’any (no majors per edat).

Aportacions a favor de cònjuge

 • Límit d’aportació al cònjuge: 2.400 euros si el nivell d’ingressos del cònjuge s’estableix en 8.000 euros.

Persones amb discapacitat

 • Aportació a favor de la persona amb discapacitat: 8.000 euros.

 • Aportació de la persona amb discapacitat:

  • Biscaia i Àlaba: 24.250 euros.
  • Guipúscoa: 12.000 euros.
 • Límit total: 24.250 euros.

  • Biscaia i Àlaba: incloses les de la persona amb discapacitat.
  • Guipúscoa: excloses les de la persona amb discapacitat.
Canvis a Biscaia per 2014

La reforma tributària aprovada a Biscaia, i que entrarà en vigor l’1 de gener de 2014, afecta en major mesura a les persones amb més poder adquisitiu. A més, suposa un pas més per eludir el frau i fer una tributació més equitativa, segons els assessors fiscals del Col·legi Basc d’Economistes.

Respecte a la deducció per habitatge i les aportacions a plans de previsió social, la reforma que entrarà en vigor a Biscaia el proper 1 de gener porta alguns canvis:

 • Els límits de la deducció d’aportacions a sistemes de previsió social com a EPSV i plans de pensions. Es redueix el seu límit a l’apartat corresponent a les aportacions individuals, que passarà de 6.000 a 5.000 euros anuals.

 • La limitació de la deducció per habitatge: el percentatge que amb caràcter general s’aplicarà a la deducció serà del 18%, que s’incrementarà fins al 20% per a joves i famílies nombroses. Respecte a la base de deducció, es redueix dels 10.000 euros anuals a 8.500 euros; això és, l’import de la deducció baixarà d’1.800 a 1.530 euros, i de 2.300 a 1.700 euros en el cas de joves i famílies nombroses.