Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Claus per aprofitar un euríbor en mínims històrics

Per pagar menys per una hipoteca variable i aprofitar que l'euríbor està en mínims històrics, cal tenir en compte tres aspectes fonamentals
Per Miquel Riera, Helpmycash 16 de novembre de 2020
Aprovechar euribor negativo
Imagen: Hans

Les hipoteques variables mai havien tingut unes quotes tan barates com ara. I és que l’euríbor, l’índex que s’usa de forma majoritària per calcular el seu interès, cotitza des de fa temps en negatiu i va aconseguir un mínim històric del -0,466 % el passat mes d’octubre. Est pot ser, en conseqüència, un bon moment per contractar un d’aquests productes, especialment si es té en compte que la previsió és que aquesta referència segueixi per sota del 0 % durant cinc anys més. Abans de fer-ho, això sí, convé conèixer diverses claus que ens ajudaran a obtenir un major estalvi amb aquests préstecs respecte a altres modalitats d’hipoteca.

1. Com menys tardes a retornar la hipoteca, millor

En primer lloc, si ens ho podem permetre, l’idoni és retornar aquesta hipoteca en uns 15 anys, ja sigui establint des del principi aquest període de reemborsament o retallant termini mitjançant amortitzacions anticipades. D’aquesta manera, a causa del sistema francès, la major part dels interessos es pagaran mentre l’euríbor segueixi negatiu, així que caldrà abonar una menor quantitat per aquest concepte.

Això mereix una explicació més detallada. Amb el sistema francès d’amortització, l’empleat a Espanya per calcular les quotes dels préstecs hipotecaris, les primeres mensualitats es componen d’una major proporció d’interessos que de capital pendent. A mesura que transcorre el termini, això s’inverteix i, al final, la quota es compon d’una major proporció de capital que d’interessos.

Com la previsió és que l’euríbor segueixi negatiu durant uns cinc anys més, si el termini de la hipoteca és d’uns 15 anys, la major part dels interessos es pagarien durant aquest primer lustre. Per tant, el total per abonar per aquest concepte seria molt reduït, doncs el tipus aplicat es calcularia amb un euríbor previsiblement sota zero.

2. Procura que el termini inicial a tipus fix sigui curt

En segon lloc, és important tenir en compte que, per norma general, les hipoteques variables tenen un període inicial a tipus fix que sol durar entre 12 i 24 mesos. Una vegada transcorregut aquest termini, l’interès es calcula mitjançant la suma del diferencial més l’euríbor, i el seu valor s’actualitza semestral o anualment.

Així les coses, el recomanable és que el préstec contractat no tingui aquest període inicial a tipus fix i, en cas d’incloure-ho, que sigui el més curt possible (d’uns 12 mesos com a molt). A més, l’idoni és que el tipus fix aplicat durant aquest temps sigui el més baix possible (de menys del 2 %) perquè les primeres quotes siguin assequibles.

Imatge: nattanan23

3. Assegura’t que el diferencial sigui baix

Finalment, però no per això menys important, la hipoteca variable ha de tenir un diferencial competitiu. Com es tracta del percentatge que se sumeixi a l’euríbor per calcular l’interès en cada revisió, com més baix sigui, menor serà el tipus aplicat i més barates seran les quotes mensuals. En l’actualitat, l’aconsellable és que el diferencial sigui, si és possible, de menys de l’1 %.

En aquest punt convé recordar que el diferencial sol estar bonificat a canvi de contractar un o més productes del banc que concedeix la hipoteca: domiciliar la nòmina, signar assegurances, usar una targeta de crèdit… Aquests serveis addicionals poden costar diners, així que caldrà fer comptes per valorar si mereix la pena subscriure’ls.

Una vegada interioritzades aquestes tres claus, ja podrem explorar el mercat financer a la recerca de la millor hipoteca variable. Per trobar-la, el recomanable és acudir a un mínim de tres entitats, comparar les seves diferents ofertes, quedar-se amb la més atractiva i negociar amb el banc corresponent per tractar d’aconseguir unes millors condicions.