Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Cobro una pensió estrangera, haig de declarar-la?

Els jubilats que van ser emigrants i cobrin una pensió d'un país estranger han de declarar-la en l'IRPF en concepte de rendiments del treball
Per Blanca Álvarez Barco 28 de agost de 2013
Img transferencia
Imagen: sanja gjenero

França, Bèlgica, Alemanya… durant els anys 60 i 70 es van convertir en terra de promisión per a centenars d’espanyols. Després de passar anys de dur treball fora d’Espanya, nombrosos emigrants van tornar a casa i ara, en arribar l’edat de jubilació, cobren la pensió per l’ocupació allí realitzada. Han de declarar aquests ingressos a la Hisenda pública espanyola en l’IRPF? Com s’assenyala en aquest article cal saber que és obligatori declarar-les com a rendiments del treball, doncs el contrari pot suposar un problema.

Obligatori tributar per pensions estrangeres

La llei és clara i assenyala que els contribuents que resideixen a Espanya han de declarar en l’IRPF per la seva renda mundial, amb independiencia de la procedència dels seus ingressos. Segons la normativa, els qui hagin treballat a l’estranger i compleixin els requisits per tenir dret a una pensió de jubilació al país on van ser emprats, han d’incloure-la a la seva Declaració de la Renda.

Un jubilat espanyol no està obligat a fer la Declaració, si els seus ingressos no sobrepassen els 22.000 euros. Però si cobra una altra pensió per haver cotitzat a l’estranger, el límit per no presentar l’IRPF baixa a 12.000 euros anuals d’ingressos.

Per regla general, no realitzar la Declaració de la Renda quan es té obligació suposa haver de pagar la quota corresponent a la liquidació de l’impost i, a més, una sanció. Si es presenta, però s’ometen els ingressos procedents de la pensió de l’estranger (encara que incloure’ls no afecti al resultat final), també implica multa.

Img lapartida grande
Imatge: Rodrigo Horta

Com declarar les pensions de l’estranger

Els diners que es percebi per una pensió estrangera cal declarar-ho a l’apartat de retribucions dinerarias, dins de rendiments del treball. A més, cal saber si la pensió té retencions al país que l’atorga:

  • Si no té retencions al país d’origen: no cal fer gens, perquè tributa de forma íntegra a Espanya.

  • Si compta amb retencions al país d’origen: s’ha de marcar en la casella número 96.

Complement de mínims, es pot perdre

Si no es declaren les rendes percebudes per una pensió estrangera, a més d’haver de pagar una multa, es poden perdre els complements de mínims.

Aquest complement, que es cobra si l’import de la pensió a la qual es té dret és inferior a la mínima per igualar-ho a aquesta, es pot veure afectat si es perceben altres rendes. La Seguretat Social pot revisar la situació del jubilat i, en veure que es cobra més d’una pensió, reclamar-li la devolució de quant s’hagi cobrat de forma indeguda i, des d’aquest moment, rebaixar-li la quantitat del que cobra.