Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com evitar recàrrecs en les factures

Domiciliar els rebuts, comprovar l'estat dels comptes bancaris a través d'Internet o vigilar les dates de venciment ajuda a prevenir retards en els pagaments
Per Pablo Pico Rada 7 de febrer de 2012
Img facturas
Imagen: adri021

Una mala situació econòmica, la falta de temps, la desorganització oels descuits poden derivar en situacions de retard o d’impagament de les factures. Com a conseqüència d’això, sorgeixen desagradables recàrrecs en forma d’interessos per morositat, a més de les molèsties i costos derivats de la necessitat de tornar a donar d’alta certs serveis. Per evitar-ho, és aconsellable dur a terme una bona planificació, un seguiment dels comptes i terminis de pagament dels rebuts, i mantenir una disciplina amb els diners dedicats a aquestes despeses.

1.- Elaborar un pressupost

Si es volen evitar els recàrrecs per morositat en els pagaments de les factures, és necessari portar un control exhaustiu de les mateixes. També convé calcular quant diners es precisa cada mes, mitjançant el registre de les despeses i la proporció dels ingressos que han de dedicar-se a això.

Hi ha multitud de formes de dur a terme aquest registre, ja sigui amb arxivadors, programes informàtics o fulls de càlcul com Excel o mitjançant un quadern en el qual s’anotin totes i cadascuna de les partides. Així mateix, és convenient agrupar-les. En aquest cas, cal distingir entre factures d’electricitat, gas, aigua, telèfon, Internet… per assegurar el màxim control possible.

2.- Ajustar-se a la millor oferta

Cal ajustar les factures el màxim possible a les necessitats. És possible estalviar energia (la qual cosa a més repercuteix en el medi ambient) i reduir les factures. Hi ha diverses opcions per buscar les millors ofertes, sobretot en Internet, i diverses pàgines web que permeten comparar les ofertes de les diferents companyies subministradores. És el cas de la pàgina de la CNE (Comissió Nacional de l’Energia).

És imprescindible conèixer de forma precisa els terminis de cadascuna de les factures

Institucions públiques, com l’IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia), així com companyies privades, com Endesa, Iberdrola o Gas Natural, permeten calcular la despesa en energia i expliquen gratuïtament com reduir-ho, amb diferents plans d’estalvi. A més, s’han de revisar els comptadors, i intentar estar present al moment de la seva lectura, i confirmar si el consum reflectit en les factures correspon amb el real, enfront dels consums benvolguts.

3.- Comprovar les dates de venciment

És imprescindible conèixer de forma precisa els terminis de cadascuna de les factures. S’han d’anotar aquestes dates i les quanties exactes en una agenda o calendari, de tal forma que el control de les despeses quedi recollit per poder adequar el pressupost.

Convé establir uns dies concrets per dur a terme un seguiment actualitzat i constant.

4.- Domiciliar els rebuts

Una manera aconsellable d’evitar possibles descuits, retards, pèrdues de factures o els inconvenients d’acudir a una entitat financera a realitzar cada pagament consisteix a domiciliar els rebuts en un compte bancari.

Pot reservar-se cada mes un percentatge concret del sou o dels ingressos totals en un compte específic per a les factures, segons els imports mitjans i dates de venciment. D’aquesta manera, en aquest compte sempre hi haurà una quantitat disponible per fer front als pagaments i així evitar possibles retards i els seus consegüents recàrrecs.

També pot indicar-se a l’entitat el dia concret que convé realitzar el pagament de cada rebut, sempre que no s’incorri en retards, ja que hi ha un marge d’uns 20 dies des que s’emeten les factures. Així poden evitar-se coincidències en el pagament de diversos rebuts al mateix temps.

5.- Seguiment dels comptes

És senzill comprovar l’estat de les comptes amb unes rutines de control, si es fixen uns dies o moments concrets a aquest efecte. En domiciliar els rebuts, el control dels comptes és més senzill i eficient a través d’Internet.

Una vegada que s’ha executat el pagament de les factures, s’ha d’anotar i guardar una còpia del rebut

Les entitats financeres faciliten la consulta del saldo i dels diferents moviments (recàrrecs o dipòsits) del compte de forma segura amb unes claus i contrasenyes personals d’accés on line restringit. Cada entitat les facilita de forma individual en les seves diferents oficines.

6.- Guardar els rebuts dels pagaments

Una vegada que s’ha executat el pagament de les factures, ha d’anotar-se i s’ha de guardar una còpia. Ja sigui el rebut on line (pot guardar-se en l’ordinador com un arxiu en format PDF) o el rebut en paper que facilita l’entitat en l’oficina corresponent. Convé conservar-ho en un arxivador, juntament amb la resta dels pagaments realitzats, i anotar-ho en l’agenda.

D’aquesta forma, davant possibles errors en la tramitació per part de l’entitat, de caraa elaborar un pla financer o un pressupost, o bé per a la declaració de la renda, sempreestaran disponibles per a la seva utilització. A més, els registres asseguren una major disciplina d’estalvi.