Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com i quan reclamar davant el Banc d’Espanya

Per a poder reclamar davant el Banc d'Espanya, l'usuari ha d'haver presentat abans una queixa en el Servei d'Atenció al Client de la seva entitat
Per EROSKI Consumer 13 de desembre de 2012
Img teclado

El descontentament dels ciutadans amb els bancs ha anat en augment durant els últims anys. Nombrosos usuaris s’han adonat que havien estat induïts a signar contractes sense comptar amb tota la informació, uns altres han descobert clàusules sol en les seves hipoteques o dipòsits que eren participacions preferents. A aquestes queixes s’uneixen més reclamacions bancàries per l’aplicació de comissions que el client considera elevades o perquè no rep per un producte els interessos que havia pactat. Al llarg del següent article s’exposa què fer quan no s’està satisfet amb la solució brindada per una entitat després d’haver formulat una queixa. En aquest cas, es pot reclamar davant el Banc d’Espanya, encara que convé tenir en compte que els informes que emet aquest organisme no són vinculants.

Qui pot reclamar

El Banc d’Espanya compta amb un servei que resol les queixes i les reclamacions que presenten els clients de les entitats que supervisa. Han d’estar relacionades amb els drets dels clients i derivar de presumptes incompliments de les entitats reclamades.

Per a reclamar davant el BDE, el client ha d’acreditar que la seva petició ha estat desestimada, la hi han denegat o han passat dos mesos des que la va presentar

Els clients de les entitats supervisades pel Banc d’Espanya poden reclamar davant aquest organisme. Això engloba actuacions concretes de bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit, l’ICO , la CECA, establiments financers de crèdit, entitats de pagament, entitats de diners electrònics, societats de taxació i establiments de canvi de moneda estrangera autoritzats per a realitzar operacions de venda en bitllets estrangers i xecs de viatger.

Per què motius es pot reclamar al Banc d’Espanya

Les queixes i reclamacions han d’estar relacionades amb qüestions que afectin els interessos de l’usuari en els seus drets reconeguts en el contracte signat amb l’entitat, en la normativa de transparència i protecció del client, en les bones pràctiques bancàries o en els usos bancaris. Les bones pràctiques són les que no vénen imposades per la normativa, però són exigibles de manera raonable per a la gestió responsable i respectuosa amb els clients.

Quan es tracti de queixes referides a fons d’inversió o valors, s’encarrega de resoldre-les la Comissió Nacional del Mercat de Valors; quan es refereixin a fons de pensions i assegurances, la Direcció General d’Assegurances.

Requisits per a reclamar davant el BDE

Per a poder reclamar davant el Banc d’Espanya, és necessari haver-lo fet amb anterioritat davant l’entitat. Si es dóna el cas que el client no està d’acord amb comissions aplicades o amb el càlcul dels interessos, primer ha d’acudir al Departament d’Atenció al Client o al Defensor del Client Bancari que tenen els bancs.

Els informes que emet el Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya no són vinculants

El reclamant haurà d’acreditar que la seva petició ha estat desestimada, que la hi han denegat o que han transcorregut dos mesos des que la va presentar, sense que hagi estat resolta per a poder reclamar davant el Banc d’Espanya.

Com reclamar i on

Hi ha dues maneres de presentar una reclamació en el Banc d’Espanya: per via telemàtica -amb el DNI electrònic o signatura electrònica- i per escrit en el Registre General del Banc d’Espanya, en les seves sucursals o per servei postal.

En la web del Banc d’Espanya hi ha models oficials per a fer aquesta petició. En ells s’han d’aportar les dades personals de l’interessat i el seu DNI, l’entitat contra la qual es realitza la demanda, les oficines implicades i el motiu concret de la reclamació.

A més, cal acreditar que s’ha sol·licitat amb anterioritat davant el Servei d’Atenció del Client de l’entitat i adjuntar fotocòpia de la documentació que acredita els fets reclamats.

Com es tramita

Una vegada que es presenta la reclamació, el Banc d’Espanya obre un expedient que s’inicia amb la documentació que aporta l’interessat. Si aquesta fos incompleta, avisen a la persona que l’ha fet perquè la completi en el termini de deu dies hàbils i l’informen que, si no l’aporta, s’entendrà que ha desistit.

Quan el servei de reclamacions té tota la documentació de l’usuari, li dóna a l’entitat 15 dies hàbils per a realitzar les seves al·legacions. En el moment en què es reben, es comença l’estudi de la demanda.

Si l’entitat contra la qual es reclama accepta les pretensions del reclamant o aquest desisteix, el procediment es paralitza.

La demanda finalitza en el moment en què el Servei de Reclamacions redacta un informe motivat que, segons informen des del Banc d’Espanya, “no tindrà en cap moment caràcter d’acte administratiu recurrible”. Si l’informe emès fos desfavorable per a l’entitat reclamada, aquesta ha d’informar el servei de reclamacions en el termini d’un mes si ha procedit a la rectificació voluntària. Un aspecte que s’ha de tenir en compte és que els informes que emet aquest servei no són vinculants per a cap de les parts.