Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com llegir una factura elèctrica

Si la factura de la llum et sembla indesxifrable o et costa entendre la informació que apareix allí, segueix llegint. Aquí t'expliquem què és cada apartat i com llegir-la
Per Cristina Suárez 13 de desembre de 2020
bombilla luz
Imagen: Couleur

Per estalviar en la factura elèctrica cal saber interpretar-la. El primer pas és conèixer si la companyia pertany al mercat regulat o al lliure. En el regulat, no hi ha pèrdua: totes les factures són iguals. En el lliure, en canvi, cada empresa té el seu disseny. Per saber en quin mercat opera la nostra comercialitzadora solament cal mirar el logo en la factura i comprovar si és una de les vuit empreses de referència (mercat regulat). I després? Cal fixar-se en cinc conceptes, que són els que en realitat es paguen. Te’ls expliquem aquí, com també cada apartat d’una factura de la llum.

Cinc coses que encareixen la factura de la llum

 • ? Potencia contractada. És la quantitat màxima d’electricitat que es pot utilitzar en un mateix moment. És un import fix, per la qual cosa no canvia segons el consum, com sí ho fa el concepte d’energia. Així, si es té contractada molta més potència de la qual es necessita, l’usuari estarà perdent diners. Segons Xarxa Elèctrica Espanyola, la potència mitjana contractada per una llar espanyola és de 4,4 kW.
 • ? Energia consumida. En aquesta partida s’inclou el peatge d’accés, que és el que cobren les companyies per transportar i distribuir l’energia i que, segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), suposa prop del 41 % de la factura.
 • ? Lloguer del comptador.
 • ? Impost sobre l’electricitat. Taxa del 5,127 % establerta pel Ministeri d’Indústria, que s’aplica als costos de la potència contractada i de l’energia i va destinada als fons públics de l’Estat.
 • ? IVA. És del 21 % i se sumeixi al total de la factura.

Com llegir una factura elèctrica (per entendre-la)

Per explicar-ho, utilitzem com a exemple una factura de la companyia Iberdrola al mercat lliure per tenir aquesta la major quota de mercat i, per tant, representar les factures de la major part dels consumidors.

esquema leer factura electricaImatge: Eroski Consumer

1. Logo de la companyia. Identifica a l’empresa que emet la factura, és a dir, la comercialitzadora. Aquí es pot comprovar si es pertany al mercat lliure o al regulat.

2. Dades del consumidor.

3. Dades de la factura:

 • Nombre de factura. Nombre identificatiu fiscal.
 • Referència. Codi únic que s’assigna a cada factura. Es demana si es necessita fer alguna reclamació.
 • Data d’emissió.
 • Període de facturació. Interval de temps facturat. Pot ser mensual o bimestral.
 • Tipus de lectura. La seva posició depèn de cada empresa. Cal distingir si és lectura real (la que marca el comptador en la data concreta) o benvolguda (si no es compta amb dades del comptador). Aquesta última pot ser menys exacta perquè es basa en consums anteriors. Se sol alternar una factura benvolguda i una real, perquè la lectura dels comptadors es pren cada dos mesos.

4. Resum de la factura. Exposa el desglossament de l’import. Cal parar esment als següents aspectes:

 • Energia. En aquesta part del document, sota el concepte “energia” se suma el preu fix de la potència contractada (kW) i el consum (en kWh). Porta inclòs també l’impost d’electricitat (5,1127 %).
 • Serveis i altres conceptes. Aquí entra el lloguer del comptador, que se sumarà automàticament a la factura cada mes, i aquells serveis extra contractats. Un comptador intel·ligent oscil·la entre 0,81 i 2 euros mensuals i un d’analògic, entre 0,62 i 1 euros. Si es compra el comptador, el preu ronda els 200 euros, sense explicar costos administratius de verificació.
 • IVA. L’Impost sobre Valor Afegit (o IGIC, a Canàries) és del 21 %, i es calcula sobre el total de la llum (energia, potència i impost elèctric).

5. Evolució del consum. És un gràfic que mostra l’evolució del consum en els últims mesos o l’últim any. Sol destacar si el mesurament de cada mes ha estat real o benvolguda, a més de calcular el consum mitjà diari.

6. Dades de subministrament. A més de les dades bancàries de l’usuari, la forma de pagament i el nombre de comptador, aporta aquests altres:

 • Potencia contractada. Import fix que es paga, encara que no hi hagi consum.
 • Peatge d’accés. Tarifa fixada pel Ministeri que varia en funció de la potència contractada. Si és menys de 10 kW, posarà 2.0. Si es compta amb discriminació horària, serà 2.0 DHA. A l’abril de 2021 s’unifica sota la 2.0 TD i correspon a una tarifa de discriminació horària en tres períodes.
 • CUPS. Codi que identifica la instal·lació i localització. Es manté, encara que es canviï de comercialitzadora. És necessari per als canvis de companyia i per analitzar tarifes en el comparador de la CNMC, ja que varia segons el codi postal.

7. Detall de factura:

 • Potència facturada. Es multiplica la potència pel nombre de dies de facturació i el preu de kW/dia.
 • Energia consumida. Es calcula multiplicant els kWh consumits pel preu establert en la tarifa. Si es té discriminació horària, l’energia sortirà desglossada per despesa durant hores punta i hores barri.
 • Impost sobre electricitat. Correspon al 5,1127 %, i s’aplica sobre la suma d’energia i potència. Si es compta amb el bo social, apareixerà com a “Descompte de Bo Social”, just abans d’aquest impost.

8. Consums. Les lectures dels comptadors es fan cada dos mesos, per la qual cosa un mes la lectura és estimada. Algunes factures calculen el consum d’energia real del període restant a la lectura actual (real), la lectura anterior (benvolguda).