Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com negociar el salari després de la reforma laboral

Després dels canvis, en negociar el salari es dona prioritat a l'aplicació del conveni d'empresa
Per Laura Sali 1 de maig de 2012
Img camarera
Imagen: Bob Jagendorf

Entre les noves condicions laborals imposades per la crisi, figura la reforma de la negociació col·lectiva. Les principals novetats són la facultat de modificar els salaris en èpoques de crisis i la prioritat per a l’aplicació del conveni d’empresa enfront d’altres tipus de convenis col·lectius de treball. Com negociar en aquest nou panorama laboral? Negociar de manera conjunta, entre tots els treballadors, i la clàusula de despengi salarial són dos aspectes claus en la renegociació salarial.

Negociar de manera conjunta

Els treballadors poden negociar de manera col·lectiva, a través dels seus representants, les condicions laborals en què es desenvolupa la seva activitat. Després de la reforma de la normativa vigent des de mitjan 2011, aquesta facultat no s’ha alterat. Sí ha variat, no obstant això, la jerarquia dels convenis.

La prioritat dels convenis d’empresa sobre la resta és, sens dubte, el canvi de major importància. La citada prioritat afecta als següents assumptes:

  • Establiment del salari basi dels treballadors.
  • Complemento base (augments de sou).

  • Retribució de les hores extres.

  • Establiment d’un sistema de treball per torns.

  • Horaris i distribució del temps de treball.

Renegociar els salaris

Amb la clàusula de despengi salarial, es poden ajustar els sous quan afectin de manera sensible als comptes de l’empresa en èpoques de crisis. D’aquesta forma, s’estableix que les empreses podran imposar un conveni propi quan travessin moments de dificultat econòmica. Això pot aplicar-se de dues maneres:

  • En convenis amb clàusula de despengi, es pot deixar d’aplicar el règim salarial previst en el conveni quan es compleixin tots els requisits que s’estableixin en la pròpiaclàusula de despengi, sempre que l’estabilitat econòmica de l’empresa pogués veure’s afectada com a conseqüència de les taules salarials previstes en el conveni.
  • En convenis sense clàusula de despengi, quan la situació de l’empresa ho aconselli, pot establir-se el despengi salarial mitjançant un acord entre l’empresari i elsrepresentants dels treballadors. En aquest cas, haurà de demostrar-se la incidència negativa dels sous en els comptes de l’empresa.

En qualsevol de les dues situacions, les clàusules de despengi hauran de determinar amb exactitud la retribució que percebran els treballadors.

També han de contemplar una programació progressiva cap a la recuperació de les condicions salarials establertes en el conveni col·lectiu, una vegada que les causes adduïdes pel despengi desapareguin.

Cal tenir en compte, a més, que la no aplicació del conveni no pot superar en cap cas els tres anys de durada.