Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com pagar el que li deus a Hisenda?

Ajornar i fraccionar l'abonament són dues possibilitats per pagar a l'Agència Tributària, però també existeixen crèdits sense interessos per afrontar els deutes
Per José Ignacio Recio 22 de abril de 2016
Img renta pagar hacienda
Imagen: ginasanders

Els contribuents als quals la Declaració de la Renda els surti a pagar ja poden anar preparant els seus comptes personals, encara que per sort també està l’opció de fraccionar el desemborsament que cal fer a l’Agència Tributària o ajornar-ho. A més, hi ha crèdits bancaris, encara que pocs, que ajuden a abonar el que se li deu a l’Administració, alguns fins a sense interessos. En aquest article s’explica com pagar a Hisenda el que se li deu, quines ajudes i préstecs existeixen, com ajornar aquest abonament i de quina manera aconseguir un fraccionament.

Declaració de la Renda: com pagar a Hisenda?

Comptar amb el sistema telemàtic Renda WEB per a la presentació de la Declaració, permet als contribuents agilitar tot el procés administratiu per complir les seves obligacions amb les autoritats recaptatòries. Però el problema vindrà, una vegada més, quan l’autoliquidació de la Declaració surti a pagar.

Si les famílies disposen dels suficients estalvis, no tindran excessius problemes per afrontar aquest desemborsament. El problema vindrà quan comprovin que el seu compte corrent no conté el saldo necessari que els exigeixen després d’haver formalitzat la seva Declaració de la Renda. Què fer llavors? Hi ha diverses opcions: des de demanar un préstec al banc, per no veure’s involucrat en cap procés deutor, fins a intentar ajornar o fraccionar el pagament del que se li deu a Hisenda.

Com pagament a Hisenda? Un crèdit convencional

Si la Declaració de la Renda surt a pagar, ajustar les comptes amb l’Agrencia Tributària és urgent, i sense diners estalviats, demanar un crèdit serà necessari. El préstec pot procedir de fonts de finançament genèriques, que atenen a moltes finalitats, però algunes entitats ja han creat productes més específics per sortir d’aquestes dificultats fiscals.

Concedeixen entre 1.000 i 5.000 euros, amb l’aplicació d’uns interessos anuals que oscil·len entre el 6% i 15% aproximadament. A això s’afegeixen les possibles comissions que portin incorporades (estudi, obertura, cancel·lació anticipada, etc.), que poden elevar un altre deute fins a de el 35% sobre l’import sol·licitat.

Aquests crèdits expliquen, com una altra de les seves característiques, amb terminis de devolució poc flexibles, que rares vegades excedeixen dels 12 mesos. Però, amb una mica de sort, i triant molt bé la font de finançament, es podrà aconseguir un préstec sense interessos amb el qual poder pagar a Hisenda sense massa problemes.

Crèdits per pagar a Hisenda

El finançament fiscal que ofereixen els bancs permet que les famílies no es vegin involucrades en problemes d’impagaments.

Una de les propostes procedeix de Banc Sabadell, que ha decidit llançar Credirenta per oferir l’import necessari amb el qual complir amb aquestes obligacions fiscals. El crèdit té un tipus d’interès entorn del 10,5% i porta incorporades diverses comissions: obertura (3%) i estudi (1%).

Unicaja acull un altre finançament similar a través del seu Préstec Renda Fàcil. En aquest cas és més beneficiós per als contribuents, ja que està comercialitzat sense interessos. També està exempt de comissions, encara que para això s’hauran de contractar altres productes amb l’entitat, sobretot segurs i plans de pensió.

Com a últim recurs queda la iniciativa de Novanca, que ha impulsat el Préstec Renda. Per un import màxim d’1.000 euros i amb un termini d’amortització de nou mesos, cobra uns interessos anuals propers al 5%, encara que exigeix que els seus demandants subscriguin l’explica nòmina. Això sí, té un recàrrec del 3% com a comissió d’obertura.

Fraccionar i ajornar el pagament a Hisenda

En comptes de sol·licitar una via de finançament per afrontar les seves obligacions fiscals, els contribuents poden esgotar altres alternatives més beneficioses per als seus interessos personals.

La primera d’elles passa per fraccionar els pagaments en dos a l’any, tal com fan moltes famílies des de fa temps per ajustar-se als seus pressupostos domèstics. El primer abonament, que representarà el 60% del deute, es formalitzarà en l’instant de presentar la liquidació. Uns mesos després, al novembre, tindrà lloc el segon pagament de la liquidació fiscal pel restant de l’operació, és a dir, el 40%.

Si per qualsevol circumstància, aquestes persones no tinguessin la liquiditat necessària per fer front a aquesta operació, no tindrien més remei que sol·licitar un ajornament dels pagaments. En principi, poden acollir-se a aquesta alternativa els qui es comprometin a saldar el deute en els terminis acordats i una vegada s’hagin esgotat altres alternatives per ajustar les comptes amb els òrgans tributaris, explicant a través d’un escrit els motius pels quals no poden formalitzar els seus abonaments fiscals.