Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com pagar menys a la Declaració de la Renda

Les deduccions per compra o lloguer d'habitatge habitual i els donatius a entitats són els millors instruments per pagar menys a Hisenda
Per EROSKI Consumer 8 de maig de 2012
Img billetes
Imagen: brandi sims

En un any marcat per la desocupació, les pujades d’impostos, les retallades i la recessió, els contribuents busquen les deduccions en l’IRPF que els facin pagar menys a la Declaració de la Renda. Però, en quins conceptes es poden aplicar aquests desgravaments? Com es resumeix en el present article, les deduccions relacionades amb la compra o la rehabilitació de l’habitatge habitual (finalment any), els lloguers o els donatius figuren entre els principals instruments que poden ajudar a estalviar.

Partides que ajuden a pagar menys a Hisenda

Novetats fonamentals com la pujada de l’IRPF entre un 0,75% i un 7%, i l’increment de la fiscalitat en les rendes de l’estalvi marquen l’inici d’una campanya en la qual, en general, els espanyols pagaran molt més. No obstant això, hi ha una sèrie de partides a través de les quals es pot pagar menys a la Declaració de la Renda.

Els arrendadors d’immobles poden deduir-se el 100% a la Declaració de la Renda, si lloguen la seva casa a joves d’entre 18 i 30 anys

Segons un estudi de GESTHA (Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda), les deduccions relacionades amb la compra o la rehabilitació de l’habitatge habitual (solament fins al present exercici), els lloguers o els donatius, figuren entre els principals instruments que poden ajudar a estalviar al contribuent a la seva declaració de l’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) de 2012.

Principals deduccions en el tram estatal de l’IRPF

 1. El desgravament per compra d’habitatge habitual

  La compra d’un pis sí serà objecte de desgravament durant aquesta campanya, però per última vegada. La fi de la deducció per compra d’habitatge anunciat pel Govern al juliol de 2012 s’aplica a cases adquirides a partir de l’1 de gener de 2013.

  Entre les quantitats que es desgraven, cal incloure el capital amortitzat, els interessos i les despeses derivades del finançament, com l’assegurança de vida que els bancs obliguen a subscriure juntament amb la hipoteca.

  Perquè un immoble tingui la consideració d’habitatge habitual, ha de reunir els següents requisits:

  • Ha de ser la residència del contribuent durant un termini continuat d’almenys tres anys des de la seva compra.
  • El declarant ha d’habitar l’immoble de manera efectiva i permanent en un termini no superior a dotze mesos, explicats des de la data d’adquisició o de finalització de les obres.

  • S’assimilen a la casa habitual, a l’efecte de deducció, els annexos i places de garatge adquirits de manera conjunta amb l’immoble.

  Un altre important mitjà d’estalvi fiscal és el desgravament per obres en el pis, que també desapareixerà en la campanya de l’any que ve. En l’actualitat, es pot desgravar per obres que millorin l’eficiència energètica, la higiene, salut i protecció del medi ambient, la utilització d’energies renovables, la seguretat i l’estanqueïtat, i la substitució de les instal·lacions d’electricitat, aigua, gas o altres subministraments, o afavoreixin l’accessibilitat a l’edifici o els habitatges, així com per les obres d’instal·lació d’infraestructures de telecomunicació que permetin l’accés a Internet i a serveis de televisió digital en l’habitatge habitual del contribuent.

  No obstant això, hi ha altres conceptes que no es poden deduir, com les obres que es realitzen en places de garatge, jardins, piscines i instal·lacions esportives. Tampoc desgraven les despeses de conservació i reparació, com pintar o arreglar les instal·lacions i similars, ni les despeses de substitució de calefacció, ascensor i portes de seguretat.

 2. Deduccions per lloguer d’habitatge

  Aquestes deduccions afecten tant als arrendataris com als arrendadors. La quantitat que es poden desgravar els inquilins d’habitatges en règim de lloguer serà variable en funció de la base imposable del contribuent, sent d’un 10% amb un màxim de 9.040 euros per a bases imposables de fins a 12.000 euros.

  Els propietaris veuran lliure d’impostos fins al 60% de la quantitat que hagin ingressat pel lloguer. El percentatge augmenta fins i tot al 100% per els qui tinguin llogada la seva casa a joves d’entre 18 i 30 anys i uns rendiments nets del treball superiors a l’import de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) amb valor de 7.455,14 euros.

  A aquestes deduccions es poden afegir les que practica cada comunitat autònoma.

 3. Deduccions per donatius

  Els desgravaments per donatius, donacions i aportacions deduïbles, realitzades a entitats sense ànim de lucre, han d’acreditar-se mitjançant certificació expedida per l’entitat beneficiària. A més del nombre d’identificació fiscal del donant i de l’entitat, ha de constar la data i l’import del donatiu (quan aquest sigui dinerario), un document autèntic que acrediti el lliurament del ben donat (quan no és diners) i la destinació que l’entitat donarà a l’objecte donat. Les donacions fetes tenen caràcter irrevocable.

  Tenen dret a deducció els donatius, donacions i aportacions realitzats pels contribuents a qualsevol de les entitats a l’empara del règim de deduccions establert per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.