Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com reclamar a un comerç petit?

Per reclamar en una tenda convé arribar a un acord amb el venedor i, si no és possible, emplenar les fulles de reclamacions i fins i tot arribar a
Per Blanca Álvarez Barco 20 de abril de 2016
Img reclamar tienda hd
Imagen: Martin Cathrae

Les queixes més freqüents dels consumidors són per la telefonia mòbil i Internet. Però també es topen en els comerços amb altres problemes, com que la sola de la sabatilla recentment comprada es desenganxa, els pneumàtics no són el model exacte encarregat o el menjar del restaurant no s’ajusta a la publicitat. Si es pateix alguna d’aquestes molèsties o de l’estil, s’ha de reclamar. I com reclamar a una tenda o negoci petit en casos com aquests? En aquest article es troben tots els trucs per aconseguir-ho.

Si una persona creu que els seus drets com a consumidor han estat vulnerats, deu en primer lloc expressar el seu descontentament en l’establiment on va adquirir el producte o servei. De vegades, “parlant s’entén la gent” i s’aconsegueix arribar a una solució negociada, satisfactòria per a ambdues parts. Però hi ha ocasions en les quals no i s’ha de recurrrir a altres vies, com les quals es detallen a continuació.

Com demanar les fulles de reclamacions?

Les fulles de reclamacions són l’eina perquè l’Administració sàpiga que hi ha hagut una incidència i actuï en conseqüència. Si es demana una fulla de reclamacions en un comerç, l’han de donar de manera immediata i gratuïta, encara que no s’hagi comprat gens, ni qui la sol·liciti s’hagi beneficiat de cap servei. Si un establiment comercial no disposa de fulles o es nega a lliurar-les, incompleix la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i serà sancionat. A més, es podrà exigir l’assistència de la policia local o plantejar una denúncia en comissaria per deixar constància de la incidència i poder reclamar.

Les fulles de reclamacions es componen de tres còpies: una de color blanc per a l’Administració; una verda o groga per al consumidor; i una altra rosa per al comerç. Per emplenar-les cal incloure lloc i data de la reclamació, dades personals del denunciant i de l’empresa reclamada i la descripció del fet. Després, ambdues parts han de signar-la i el consumidor ha de quedar-se amb les dues primeres fulles.

El comerç té 10 dies hàbils per contestar. Si no ho fa o el consumidor no està d’acord amb la resposta, es podrà remetre l’exemplar per a l’Administració a les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor.

És important, a més, guardar tota la documentació que pugui servir de prova en la reclamació: factures, tiquets, fullets publicitaris, etc.

Associacions de consumidors

Les associacions de consumidors representen i defensen els interessos dels seus associats, però també els de el conjunt dels consumidors. Si es té un problema en un comerç, es pot anar a una associació i des d’allí tramitar la reclamació. Si no satisfà la resposta, ajudaran a presentar una sol·licitud d’arbitratge. També poden assessorar, si el consumidor decideix emprendre accions legals.

Com recórrer al arbitri per reclamar?

L’arbitratge és un procediment per resoldre conflictes, voluntari i gratuït. Les empreses i professionals poden adherir-se al sistema arbitral de consum acceptant sotmetre a aquesta via tots els conflictes que puguin presentar-se amb consumidors. En aquest cas, la tenda podrà exhibir un distintiu d’adhesió a l’arbitratge per informar al consumidor que ofereix aquesta garantia.

El col·legi arbitral sent a les parts, duu a terme la pràctica de les proves i emet un laudo per escrit que obliga a les dues parts al seu compliment i és executiu des de la seva notificació. El laudo arbitral tanca la possibilitat d’acudir als tribunals ordinaris per la mateixa causa.

Hi ha casos exclosos de l’arbitratge com la intoxicació, lesió o mort o si existeixen indicis raonables de delicte.

Img juicio grande
Imatge: Chris Potter

Com demanar un mediador?

La mediació és un sistema voluntari i gratuït de resolució de conflictes entre consumidors i empresaris. S’inicia quan l’Administració que tramita la reclamació comunica els fets reclamats a la petita empresa i li sol·licita que proposi una solució al problema plantejat en el termini de 15 dies. Una vegada rebuda la resposta, se li comunica al consumidor, podent arribar-se o no a un acord. Però si s’arriba a un acord, pot ser que la tenda no ho compleixi i solament queda reclamar davant els tribunals i començar de nou.

Anar a judici

Hi ha vegades en què no queda més remei que acudir a la Justícia. Si es reclama per una quantia inferior a 2.000 euros, és possible interposar una demanda sense necessitat de ser assistit per advocat ni procurador. Si la quantia és superior a 2.000 euros i inferior a 6.000 euros, la demanda es tramita mitjançant l’anomenat judici verbal; i, si sobrepassa els 6.000 euros, es farà la seva tramitació per mitjà d’un judici ordinari.

En tots dos casos cal estar representat per un procurador dels tribunals i assistit per un advocat, encara que es poden demanar d’ofici i litigar pel sistema de justícia gratuïta, si es compleixen les condicions per beneficarse d’ella.