Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com sol·licitar l’esborrany de l’IRPF

Demanar l'esborrany d'Hisenda per a la Declaració de la Renda de 2013 és un tràmit senzill que pot fer-se per telèfon, Internet o de manera presencial
Per Blanca Álvarez Barco 1 de abril de 2014
Img teclado hd

Com cada any, a la primavera arriba el moment de rendir comptes amb Hisenda. Pagar l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques és obligació de tots els contribuents espanyols, i per a la majoria, un tràmit senzill, ja que solament ha de confirmar l’esborrany que els mana l’Agència Tributària. Encara que molts hauran explicitat a la Declaració de l’any anterior que desitjaven rebre-ho, els qui no ho hagin fet -o a els qui no els arribi per qualsevol circumstància- poden sol·licitar-ho. Com s’indica en aquest article, és una gestió fàcil que pot fer-se per diferents vies: presencial, per telefóno o a través d’Internet.

Sol·licitar l’esborrany de la Declaració de la Renda

Hisenda disposa de serveis d’ajuda per facilitar fer la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, entre els quals es troba l’esborrany. És una proposta de Declaració, confeccionada per l’Agència Tributària, a efectes merament informatius, amb les dades personals, familiars i econòmics del contribuent, disponibles a una determinada data.

L’esborrany és una proposta de Declaració, confeccionada per l’Agència Tributària, a efectes informatius

El termini per sol·licitar l’esborrany de l’IRPF 2013 comença avui, 1 d’abril, i finalitza el 30 de juny. Encara que la majoria de ciutadans no haurà de demanar-ho -s’envia si a la Declaració de la Renda 2012 es va marcar la casella 110 o si es va confirmar l’esborrany-, en el cas que no es rebi o no és possible veure-ho a la web de l’Agència Tributària, es pot sol·licitar. Pot fer-se de manera presencial, per telèfon o a través d’Internet.

 • 1. De manera presencial:

  Es pot acudir a qualsevol delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. És convenient portar amb si la Declaració de la Renda de l’últim exercici, perquè es demana als ciutadans el DNI i l’import que apareix en la casella 698.

 • 2. Per telèfon:

  Si es truca per telèfon per sol·licitar l’esborrany de la Declaració de la Renda 2013 (la que correspon pagar en 2014), cal tenir en compte que s’ha d’indicar, a més del Nombre d’Identificació Fiscal (NIF), l’import de la casella 620 de la Declaració de l’exercici anterior.

  L’Agència Tributària habilita un servei de telèfon automàtic per si no es desitja atenció personalitzada. En aquest cas, es pot cridar al telèfon 901121224, disponible les 24 hores del dia. Qui prefereixi ser atès per un operador, ha de telefonar al número 901200345 entre les 9:00 i les 21:00 hores, de dilluns a divendres.

 • 3. Per Internet:

  És una via ràpida i senzilla. Cal entrar a la web de l’Agència Tributària i prémer “Obtingui l’esborrany ja”. Després, s’ha de donar el nombre de NIF i l’import de la casella 620 de l’anterior Declaració de la Renda (si no es va fer la Declaració l’any passat o la casella 620 va tenir import “0”, cal facilitar el nombre del compte bancari).

  Es demana, a més, un número de telèfon per enviar un nombre de referència per SMS. Després, amb aquesta dada, ja es podrà sol·licitar l’esborrany. I, després de revisar-ho, confirmar-ho en cas que no hi hagi variacions respecte a les dades que inclou en ell Hisenda.

  Aquest any es pot usar també un nou sistema d’identificació, l’anomenat PIN 24H. És un sistema més simple que el certificat, i dona a l’usuari un codi d’accés amb validesa de 24 hores.

En quins casos no es pot confirmar l’esborrany

Encara que se’ls enviï esborrador, no poden subscriure-ho ni confirmar-ho -i estan obligats a presentar Declaració en el model ordinari- els següents ciutadans:

 • Els contribuents que hagin obtingut rendes exemptes amb progressivitat en virtut de convenis per evitar la doble imposició subscrits per Espanya.

 • Els qui compensin partides negatives d’exercicis anteriors.

 • Aquells que pretenguin regularitzar situacions tributàries procedents de declaracions presentades amb anterioritat.

 • Els ciutadans que tinguin dret a la deducció per doble imposició internacional, i ho exercitin.

Què revisar en l’esborrany de l’IRPF

Abans de confirmar l’esborrany, convé revisar amb deteniment els següents conceptes:

 • La informació dels immobles i les seves referències cadastrals.

 • Quotes sindicals. Si es tenen aportacions, cal apuntar-les en la casella 11.

 • Dades personals i familiars. Pot haver-hi canvis, com haver tingut algun fill o separar-se. A més, si té dret a la deducció per maternitat, cal verificar que apareix inclosa en la casella 756.

 • Planes de pensions. Si té aportacions, ha de comprovar-se que estan anotades en la casella 500.

 • Deduccions a les quals es tingui dret com les quals hi ha per lloguer d’habitatge habitual (caselles 716 i 772) o deduccions autonòmiques, entre unes altres.