Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Compensació per la interrupció del servei d’Internet

L'operador haurà d'indemnitzar a l'abonat quan la falta de connexió suposi el dret a una indemnització per import superior a 1 euro
Per mediatrader 2 de agost de 2006

El Reial decret 776/2006, de 23 de juny, pel qual es modifica el Reglament sobre les Condicions per a la Prestació de Serveis de Comunicacions Electròniques, el Servei Universal i la Protecció dels Usuaris, incorpora, entre uns altres, un article mitjançant el qual s’estableix el dret dels usuaris d’Internet a rebre una compensació quan aquest servei sigui interromput.

A aquesta fi estableix que, quan durant un període de facturació, un abonat sofreixi interrupcions temporals del servei d’accés a Internet, l’operador haurà de compensar a l’abonat amb la devolució de l’import de la quota d’abonament i altres quotes fixes, prorratejades pel temps que hagués durat la interrupció. Així, l’operador estarà obligat a indemnitzar automàticament a l’abonat, en la factura corresponent al període immediat al considerat, quan la interrupció del servei suposi el dret a una compensació per import superior a 1 euro.

El contracte d’abonament del servei d’accés a Internet haurà de recollir els termes i condicions en què es donarà compliment a aquesta obligació.

No existirà dret a compensació quan la interrupció temporal del servei es degui a alguna de les següents causes:

. A un incompliment greu de les condicions contractuals per part dels abonats.

. A danys produïts a la xarxa a causa de la connexió per l’abonat d’equips terminals que no hagin avaluat la conformitat, d’acord amb la normativa vigent.

A fi de determinar la quantia de compensació per interrupció del servei d’Internet, quan un operador inclogui en la seva oferta la possibilitat de contractar conjuntament serveis de telefonia fixa i Internet, podrà indicar en la seva oferta la part del preu que correspon a cada servei. De no ser així, es considerarà que el preu de cadascun dels serveis és el proporcional al de la seva contractació per separat. Si l’operador no comercialitzés els serveis per separat, es considerarà que el preu de cadascun és el del 50% del preu total.

Aquesta compensació s’entén sense perjudici de la responsabilitat per danys que es produeixin als usuaris finals.