Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Compres de segona mà, es poden retornar?

Si els articles de segona mà tenen desperfectes, el consumidor pot canviar-los o demanar que li reintegrin els diners
Per EROSKI Consumer 4 de desembre de 2012
Img percheros puertas list
Imagen: love Maegan

La crisi ha fet que augmenti el nombre de persones que adquireix articles de segona mà, més econòmics que els nous. Però aquest tipus de compres, ja sigui en una tenda o per Internet, sempre suscita objeccions, com el del tipus de garantia que avala aquests productes. Amb freqüència sorgeix el dubte de què ocorreria si presenten una fallada, si no funcionen de manera correcta o si no agraden una vegada a casa. Igual que ocorre amb els articles nous, i com es detalla en el següent reportatge, es podran retornar o no en funció de si es compren a un particular o a una empresa, si tenen algun defecte o si el comerciant reconeix abans aquest dret al consumidor.

Productes comprats a un empresari

Quan un particular adquireix un producte de segona mà a un empresari (un comerç, una tenda d’Internet, etc.) aquest intercanvi es regeix per la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, tret que la compra de l’article usat s’hagi fet en una subhasta administrativa a la qual els consumidors puguin assistir de forma personal. És la mateixa norma que regula l’adquisició de productes nous. La protecció al consumidor -excepte alguns terminis- és molt similar tant per als articles sense estrenar com pels de segona mà.

Si els béns no tenen desperfectes, solament es poden retornar si el comerciant havia reconegut abans aquest dret al comprador

Per determinar si un usuari té dret al fet que li retornin els seus diners, hi ha fer una diferenciació entre els béns que presenten alguna deterioració i els que estan en perfectes condicions.

 1. Articles no conformes amb el contracte

  El comprador pot demanar la devolució dels diners, la substitució del producte, la seva reparació o una rebaixa, quan es dona algun dels següents casos:

  • Si els articles no s’ajusten a la descripció realitzada pel venedor i no tenen les qualitats que est ha presentat al consumidor en una mostra o model.

  • Quan no siguin aptes per als usos als quals normalment es destinen els béns del mateix tipus.

  • Si no són aptes per a un ús especial requerit pel consumidor, quan aquest l’hagi posat en coneixement del venedor i el comerciant hagi admès que el bé té aquesta utilitat. És el cas que el consumidor demana, en una tenda de segona mà, una torradora que descongeli el pa i el venedor li assegura que ho fa; si arriba a casa i no té aquesta funció, el producte no és conforme al contracte.

  • En el cas que no presentin la qualitat i les prestacions habituals d’un ben del mateix tipus que el consumidor pugui de manera fundada esperar, a causa de les declaracions públiques sobre les característiques concretes dels béns fetes pel venedor, el productor, en particular en la publicitat o en l’etiquetatge.

  També s’entén que hi ha falta de conformitat, si es fa una instal·lació incorrecta del producte -i aquesta estava inclosa en el preu- quan l’ha realitzat el venedor o el consumidor seguint instruccions errònies.

  En els casos anteriors, quan hi ha falta de conformitat, i sempre que el comprador no conegués aquestes fallades al moment de l’adquisició, el consumidor té dret a la reparació del bé, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, que es tradueix en la devolució dels diners pagats.

  En quins casos té dret el consumidor al fet que se li retorni els diners? Si el producte no és conforme amb el contracte, quan el comprador no pugui exigir la reparació o la substitució de l’article i en els casos en què aquests no s’haguessin dut a terme en un termini raonable o sense majors inconvenients per al consumidor, el comprador pot triar entre una rebaixa en el preu i la devolució dels diners. No obstant això, si el defecte és d’escassa importància, no es pot demanar el reintegrament de la quantitat abonada.

  La garantia dels béns de segona mà és d’almenys un any i, durant aquest temps, el venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin.

 2. Productes conformes amb el contracte

  Els productes que no tinguin cap defecte solament es podran canviar si el venedor així ho ha reconegut abans com a dret. Això ocorre tant amb els productes de segona mà com amb els nous. Malgrat que hi ha una opinió estesa que els comerciants han de retornar els diners o donar un val si el comprador canvia d’opinió, no és així.

  Per tant, si la tenda de segona mà informa que retornarà els diners al comprador que no quedi satisfet, haurà de reintegrar-li la quantitat abonada; si diu que ho canviarà per un val, així haurà de fer-ho. Però també està en el seu dret de no abonar l’import pagat pel producte que no presenta defectes quan aquesta sigui la seva política comercial.

Productes comprats a un particular

En aquest cas no regeix la Llei de Garanties en la Venda de Béns de Consum, que s’aplica entre un particular i una empresa, sinó el Codi Civil. Si la venda és fraudulenta, sí que es pot reclamar per via judicial que el venedor retorni els diners quan l’article tingui fallades o defectes.

Els productes de segona mà tenen una garantia d’almenys un any

El venedor està obligat al sanejament dels defectes ocults de l’objecte venut, si ho fan impropi per a l’ús al que se li destina o si disminueixen de tal manera aquest ús que, d’haver-los conegut el comprador no ho hauria adquirit o hauria pagat menys, segons diu el Codi Civil.

Però si aquests defectes estan a la vista o el comprador és un perit que per raó del seu ofici havia de conèixer-los, el que ven no és responsable.

El client, en el termini de sis mesos, pot optar per que el venedor li retorni els diners que va pagar o per que se li rebaixi una quantitat proporcional del preu.

A més, si el venedor coneixia els vicis o defectes ocults i no l’hi va explicar al comprador, est pot tenir dret a una indemnització per danys i perjudicis, en el cas que rescindeixi el contracte.