Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Comptes d’estalvi amb tarifa plana

Contractar una compta amb tarifa plana permet, per una quota fixa, fer transferències i altres moviments sense necessitat d'abonar al banc més comissions
Per EROSKI Consumer 18 de febrer de 2012
Img 5euros
Imagen: dlombardia

Segons les últimes dades facilitades pel Banc d’Espanya, les tarifes d’algunes de les operacions més habituals entre les entitats bancàries i els seus clients reflecteixen una important pujada. De fet, el preu de les transferències d’una entitat a una altra s’ha incrementat un 44,2% respecte a 2011. A més, retirar diners d’un caixer de la mateixa xarxa bancària amb una targeta de dèbit costa un 29% més que al gener de l’any passat. En un moment de crisi financera que els bancs necessiten captar passius per dotar-se de liquiditat, han de buscar la fidelització dels seus clients. En aquest sentit, en les entitats proliferen les ofertes de tarifa plana en els comptes, tant per a particulars com per a pimes, que permeten, per una quota fixa, fer transferències i altres moviments sense necessitat d’abonar al banc més comissions.

Les xifres són contundents i reflecteixen que, des de l’any passat, s’ha registrat un important increment de les comissions que els bancs cobren als seus clients. Entre les pujades més destacades figura la de les transferències a altres entitats bancàries, que ha augmentat un 44,2% respecte a gener de 2011.

És la tarifa idònia per a les persones immigrants que envien transferències monetàries als seus països d’origen

Retirar diners d’un caixer de la mateixa xarxa bancària amb targeta de dèbit costa als consumidors un 29% més que a principis de l’any passat, mentre que la comissió semestral pel manteniment d’un compte corrent al banc ha crescut un 20% i el preu de l’ingrés de xecs ha pujat més del 1% en els primers onze mesos de 2011. Els bancs adapten la seva oferta comercial a les circumstàncies de crisis. La “guerra del passiu” i els creixents crèdits dubtosos han danyat la rendibilitat del sector en un moment en el qual les entitats bancàries lluiten per obtenir beneficis.

Què és la tarifa plana en els comptes corrents

El panorama financer espanyol necessita liquiditat. L’informe de l’Autoritat Bancària Europea (EBA), publicat al desembre de 2011, confirma que els grans bancs espanyols necessiten 26.170 milions d’euros per recapitalitzar-se i complir els requisits de solvència. Per la seva banda, el ministre d’Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, ha anunciat que són necessaris 50.000 milions d’euros més de provisions per sanejar els balanços bancaris.

En les entitats bancàries, per això, proliferen les comptes amb tarifa plana. Són comptes corrents que integren en una tarifa fixa mensual una sèrie de serveis gratuïts, a més de la resta de prestacions d’un compte corrent convencional.

Per contractar-la, es requereix domiciliar la nòmina o pensió, les quotes de la Seguretat Social i, almenys, dos rebuts

Les comissions bancàries són les quantitats que les entitats cobren als clients pels seus serveis (l’ingrés de xecs, l’enviament d’una transferència, la concessió d’una targeta de crèdit, un canvi de divises, una compra d’accions borsàries, l’administració d’un compte, l’estudi d’un préstec, etc.). Així mateix, un banc pot repercutir al client les despeses que hagi d’abonar a tercers per poder prestar-li aquests serveis. Quan totes aquestes comissions se li cobren juntes al client, com un sol càrrec fix, s’utilitza el terme tarifa plana.

Davant la creixent competència entre les entitats bancàries, en un intent de captar més clients, es comercialitzen fórmules que brinden el pagament d’una quota fixa per la utilització dels seus productes i serveis. La tarifa plana va sorgir com un servei per a les pimes, encara que ara també va dirigida al segment dels particulars. La idea és la mateixa, encara que les ofertes i els preus difereixen d’una entitat a una altra.

A qui es dirigeix la tarifa plana

La tarifa plana està associada als dipòsits a la vista i la seva contractació pot implicar un estalvi per els qui realitzen moviments bancaris de forma regular, com a operacions borsàries, transaccions amb targeta, o transferències a l’estranger. D’aquesta tarifa es poden beneficiar les persones que tenen comptes a l’estranger i envien diners a familiars que estudien o resideixen fora, els emprenedors o les famílies amb petites i mitges inversions. A més, és el mitjà idoni per a les persones immigrants que envien les seves remeses en forma de transferències al seu país d’origen.

Poden beneficiar-se els qui realitzen moviments bancaris de forma regular

Per norma general, els requisits que es necessiten per contractar aquest tipus de comptes són: tenir domiciliada la nòmina o pensió, les quotes de la Seguretat Social en el cas dels autònoms i tenir domiciliats, almenys, dos rebuts de subministraments (llum, aigua, gas, telèfon fix o mòbil, connexió a Internet…). A canvi, es poden aconseguir promocions en altres productes, condicions preferents, la devolució d’un percentatge dels rebuts, descomptes en gasolineres, supermercats, etc.

L’oferta de tarifa plana en els comptes estalvio
 • LaCaixa.

  Els clients que optin per la Servicuenta Nòmina de La Caixa, a canvi d’una quota de 5 euros al mes, poden obtenir els següents serveis:

  • El manteniment gratuït del compte.
  • La domiciliació dels rebuts.
  • Una targeta de crèdit o dèbit.
  • La gratuïtat de les dues primeres transferències nacionals o internacionals.
 • Banc Sabadell.

  Posa a la disposició dels seus clients el “Compte MÉS”, que integra tots els productes i serveis financers en una sola quota, per una comissió de manteniment de 6,25 euros al mes, que es cobra trimestralment. Si a més es té activat el servei de correu per Internet, s’obté un descompte d’1,5 euros al trimestre. S’ofereixen alguns descomptes en serveis no financers i, amb solament domiciliar la nòmina o pensió, el Compte MÉS permet:

  • Realitzar totes les transferències que es desitgi sense cap tipus de comissió.
  • Ingressar xecs sense límit de qualsevol entitat financera d’Espanya i sense comissió.
  • Disposar d’efectiu en qualsevol caixer de la xarxa ServiRed sense comissions. Banc Sabadell es compromet a retornar les comissions que altres entitats cobrin al client per disposar d’efectiu en caixers ServiRed aliens al banc, fins a un màxim de dotze disposicions al trimestre.
  • Obtenir una targeta de dèbit, una targeta Visa, una targeta SolRed i una Visa Shopping, sense pagar cap quota.
  • Operar per telèfon o per Internet, a través de la banca a distància.
 • Banesto.

  El seu compte Tarifa Plana està dirigida als particulars i, per una quota mensual de 6 euros, inclou:

  • Les comissions d’administració i manteniment del compte corrent. A més, es pot triar entre talonari o llibreta.
  • Les comissions d’emissió i renovació de la targeta 4B MasterCard.
  • La realització, de forma gratuïta i sense límit, d’operacions amb la targeta 4B a la seva xarxa de caixers i fins a 48 operacions a l’any en altres caixers 4B.
  • Les comissions d’emissió i renovació de la targeta Visa 123. Així mateix, retorna el 3% de l’import abonat en totes les gasolineres, el 2% en els grans magatzems i el 1% en hipermercats i supermercats.
  • Fins a dues transferències nacionals o ingressos de xecs cada mes de qualsevol entitat financera d’Espanya.
  • La domiciliació de rebuts.
  • La banca multicanal, perquè el client operi amb el banc per telèfon o per Internet.
  • Un extracte mensual integrat. En un únic document s’integren tots els cobraments i pagaments. En accedir al servei de banca per Internet, el client disposa cada mes del seu extracte integrat en format PDF.
 • Banc Popular.

  En l’actualitat, disposa de dos tipus de comptes amb tarifa plana.

  • 1. El Compte tarifa plana, encara que es dirigeix especialment a petites i mitges empreses, és aplicable a tots els clients i, per una quota de 50 euros al mes, engloba els següents serveis:

   • Està exempta de les comissions de manteniment i administració.
   • Permet ingressar sense límit xecs i pagarés nacionals en euros (no inclou la devolució).
   • La realització, de forma gratuïta i sense límit, de transferències mensuals en euros destinades a entitats financeres en territori nacional o en Estats membres de la UE per import igual o inferior a 50.000 euros, sempre que siguin normalitzades. No obstant això, no s’inclouen les transferències urgents que es realitzen en un mateix dia a través del Banc d’Espanya (la denominada Ordre de Moviment de Fons o transferències OMF).
   • L’emissió sense límit de xecs bancaris i xecs nòmina en euros.
  • 2. La COMPTA AMB de tarifa plana es pot aplicar a tots els consumidors i, per 10 euros al mes, inclou els següents productes i serveis:

   • El compte corrent AMB està exempta de les comissions de manteniment i administració.
   • Ofereix les targetes 4B MasterCard, Visa i Punt Oro exemptes de comissió d’emissió, renovació i manteniment.
   • La realització, de manera gratuïta i sense límit, de transferències mensuals en euros destinades a entitats financeres situades en territori nacional, o en Estats membres de la UE, per un màxim de 50.000 euros (transferències normalitzades). No s’inclouen les transferències urgents que es realitzen a través del Banc d’Espanya (Ordre de Moviment de Fons o transferències OMF).
   • Ofereix el compte d’estalvi dipòsit AMB, eximeix de comissions de manteniment i administració.
   • Inclou la imposició a termini dipòsit AMB, sense comissió de cancel·lació anticipada.
 • Ibercaja.

  Els serveis que contemplen aquests comptes es refereixen a persones físiques i jurídiques. En el cas de persones jurídiques, el nombre màxim de titulars per compte és un. En el cas de les persones físiques, el nombre màxim de titulars per compte és de dos.

  • 1. El Compte Universal Bàsic, per una tarifa de 7 euros al mes, proposa els següents serveis:

   • El manteniment gratuït de compte i anotacions.
   • La realització sense comissió de les 12 primeres operacions referides a ingressos de xecs en euros sobre places nacionals o transferències nacionals en euros, fins a un import de 50.000 euros per operació. Cada operació addicional té una comissió fixa de 2,40 euros, de manera independent a l’import.
   • Una targeta de dèbit eximeix de quota d’emissió i renovació a nom d’un titular del contracte del Compte Universal Bàsic.
   • Permet realitzar sense comissió les 12 primeres disposicions d’efectiu a dèbit l’any, en caixers Euro 6000 aliens a Ibercaja. Aquestes disposicions han de fer-se amb les targetes incloses en el contracte del Compte Universal Bàsic.
   • Una bonificació d’1 euro al mes en la comissió per substituir l’enviament per correu postal de documentació, a canvi del servei de banca per Internet Ibercaja Directe.
  • 2. El Compte Universal Premium, per una quota de 9 euros mensuals, inclou els següents productes i serveis:

   • El manteniment de compte i anotacions.
   • Permet a l’any la realització sense comissió de les 24 primeres operacions referides a ingressos de xecs en euros sobre places nacionals o transferències nacionals en euros, fins a un import de 50.000 euros per operació. Cada operació addicional tindrà una comissió fixa de 2,40 euros, amb independència de l’import.
   • Una targeta de crèdit eximeix de quota d’emissió i renovació a nom d’un titular del contracte de Compte Universal Premium.
   • Permet realitzar sense comissió les dotze primeres disposicions d’efectiu a dèbit l’any, en caixers Euro 6000 aliens a Ibercaja. Aquestes disposicions han de fer-se amb les targetes incloses en el contracte del Compte Universal Premium.
   • Per cada targeta addicional inclosa en el contracte del Compte Universal Premium s’incrementarà la comissió mensual en 1 euro, si la targeta és de dèbit o de pagament a terminis, i en 1,50 euros, si és de crèdit.
   • Una bonificació en la comissió d’1,50 euros al mes per substituir l’enviament per correu postal de documentació física per documents electrònics a través del servei de banca per Internet Ibercaja Directe.
  • 3. El Compte Universal Plus, per una tarifa fixa de 10 euros al mes, engloba els següents serveis:

   • El manteniment de compte i anotacions.
   • Permet realitzar a l’any sense comissions les 24 primeres operacions referides a ingressos de xecs en euros sobre places nacionals o transferències nacionals en euros, fins a un import de 50.000 euros per operació. Cada operació addicional tindrà una comissió fixa de 2,40 euros, amb independència de l’import.
   • Una targeta de crèdit eximeix de quota d’emissió i renovació a nom d’un titular del contracte del Compte Universal Plus.
  • 4. El Compte Universal Pime està dirigida a les petites i mitges empreses i, per una quota fixa de 30 euros mensuals, inclou els següents productes i serveis:

   • El manteniment i administració del compte de dipòsit a la vista vinculada al contracte Explica Universal, excepte en el cas que el titular sigui persona jurídica, empresari o professional liberal i utilitzi el dipòsit per facilitar operacions de tercers, mitjançant ingressos en el dipòsit lligats a la prestació d’un servei propi del titular.
   • Permet realitzar a l’any sense comissions les 60 primeres operacions realitzades en el compte corrent associada al contracte de Compte Universal Pime referides a ingressos de xecs en euros sobre places nacionals o transferències nacionals en euros, fins a un import de 50.000 euros per operació. Cada operació addicional tindrà un preu fix de 2,40 euros, independentment de l’import.
   • Una targeta de crèdit eximeix de quota d’emissió i renovació a nom d’un titular del contracte del Compte Universal Pime.