Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Comptes per a majors

Les entitats ofereixen productes exempts de comissions i que inclouen paquets de serveis com a teleassistència i ajuda a domicili
Per Rosa M. López-Maroto 4 de febrer de 2009
Img abuelas
Imagen: Jack Inas

Que el món que envolta als majors és un negoci no és un secret per a ningú. Menys, per als bancs i caixes d’estalvi. Conscients de l’augment creixent de població major de 50 anys, ofereixen sota el format de comptes i llibretes productes d’estalvi la contractació del qual comporta avantatges tals com l’exempció de comissions i la inclusió de paquets de serveis complementaris, entre els quals destaquen la teleassistència i l’ajuda a domicili.

Estalvi específic per a majors de 50 anys

El total de residents a Espanya és de 46,06 milions d’habitants, segons les últimes dades facilitades pel Padró Municipal. D’ells, 11.170.069 persones pertanyen al segment comprès entre els 45 i els 65 anys, i més de set milions són majors de 65 anys. Això suposa que les persones que superen els 45 anys aconsegueixen el 38,8% de la població total, la qual cosa ha propiciat que les entitats financeres llancin productes financers dirigits específicament a aquest segment, com a Caixa Laboral i la seva “Super 55”. Aquesta “superlibreta” va dirigida a els qui hagin complert 55 anys, i compagina remuneració combinada: monetària (en funció del tipus d’interès en vigor) i en espècie (segons el saldo mensual, i que permet acumular punts canjeables per regals, canvi que es realitza dues vegades a l’any). Així mateix ofereix un paquet de serveis complementaris entre els quals s’inclouen consultes legals sobre comunitats de veïns, herències, testaments o lloguers, cursos de formació, informació sobre assistència social i sanitària i un servei de venda de viatges. Gratuït és el producte elaborat per Caixa Vital a través de la llibreta “Gent Vital”, eximeix de comissions d’administració i manteniment. Sota el format de “Llibreta d’Estalvi Ordinària” Caja Madrid ha posat també en mans dels majors de 50 anys una altra eina financera la principal aportació de la qual resideix que els seus titulars poden domiciliar els rebuts i tenir els diners disponibles a qualsevol moment, fins i tot directament des dels caixers automàtics.

La contractació d’aquest tipus de comptes comporta, en ocasions, la possibilitat de sol·licitar un préstec en condicions preferents

Més especialitzada és l’Explica “Pensió sense comissions” de Caixa Murcia. A més d’oferir -com la resta- sense cost algun el manteniment i administració del compte corrent o d’estalvi, l’emissió i renovació de determinades targetes i l’ingrés de xecs o transferències nacionals, ofereix als titulars del compte un servei gratuït de telesasistencia i ajuda domiciliària. També inclou el finançament de tractaments dentals des de 600 euros, amb un termini d’amortització que aconsegueix els tres anys, sense cap tipus d’interès, comissió o despesa. La resposta de Caixa d’Extremadura per als seus clients majors de 50 anys s’ha cristal·litzat sota el nom d’Estalvi “a la”vista , un producte en forma de dipòsit a la vista, bé llibreta d’estalvi o compte corrent, que permet estalviar i domiciliar tot tipus d’ingressos i pagaments, tant en l’oficina com en els caixers automàtics o través dels serveis telefònics o d’Internet. Entre els seus avantatges destaca que no requereix ni saldos ni ingressos mínims. L’altra alternativa que proporciona la caixa extremenya a aquesta clientela són les imposicions a termini, en el cas que es vulgui obtenir una alta rendibilitat sense córrer cap risc, del venciment del qual pot despreocuparse el titular, ja que es renoven automàticament.

També per a clients que superin la barrera dels 50 anys és la “Llibreta doble majors”, de Caixa Granada, una llibreta d’estalvi que eximeix del pagament de comissions de manteniment i que inclou una dotació de promocions i regals. A més, inclou el cobrament de la pensió el 25 de cada mes, una atenció garantida dels rebuts domiciliats de llum, aigua i telèfon (fins a 180 euros) o la bestreta d’una mensualitat al 0% i sense comissions. Els titulars d’aquesta llibreta, poden també participar en promocions especials (sorteigs, regals, etc.) que periòdicament realitza aquesta entitat financera. Però el més cridaner d’aquesta proposta resideix en l’existència d’un “préstec per a majors”, de tres mensualitats, sense comissions i amb un tipus d’interès competitiu.

Garantir el futur

Per garantir als majors un futur segur, basat en la seva autonomia i independència econòmica, Caixa Rural ofereix a els qui hagin complert 65 anys el “Compte Daurat”. Disposa de serveis d’assessorament, taxació i gestió immobiliària de la propietat, en la qual els consultors assessoren al client sobre la millor fórmula per al seu immoble (venda, lloguer…). Arribats a aquest punt, el compte crea un dipòsit que genera unes rendes netes dirigides a garantir una quantitat mensual amb un tipus d’interès fix, que evita que els vaivens del mercat afectin al client en algun moment del procés.

A més permet que el cònjuge pugui incorporar-se com a cotitular al dipòsit, així com familiars o altres persones en qualitat d’autoritzats. Així mateix, contempla la disposició dels fons, total o parcial, a qualsevol moment i ofereix la possibilitat de variar l’import de les quotes mensuals.