Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Convé ara contractar un dipòsit?

Pot ser bon moment per obtenir més rendibilitat dels estalvis davant els probables repunts de l'Euribor
Per José Ignacio Recio 25 de maig de 2011
Img fajos

El Banc Central Europeu va anunciar fa algunes setmanes una pujada dels tipus d’interès en una cambra de punt per deixar-los en l’1,25%, encara que els experts financers auguren que a la fi d’any l’Euribor se situarà en l’1,75% o 2%. La conseqüència més immediata en els principals productes d’estalvi bancari, en concret en els dipòsits, serà una pujada en la remuneració als seus subscriptors.

Dipòsits més rendibles

La més que probable pujada dels tipus d’interès anunciada per l’autoritat monetària europea pot tenir un efecte positiu en els principals productes d’estalvi bancari. Redundaria en l’increment de la seva rendibilitat, especialment en els dipòsits referenciats a l’Euribor. Bona part de l’oferta actual es basa en l’ajust que realitzen bancs i caixes després de la possibilitat que pugin els tipus a curt o mig termini en tots els països integrants de la zona euro.

La principal oferta per atreure el passiu dels usuaris és de dipòsits d’un a tres anys, per a nous clients. Donada la incertesa econòmica (terratrèmol de Japó, revoltes als països àrabs…) i per evitar la fugida dels capitals a mercats financers més atractius, els bancs i caixes desenvolupen “noves fórmules” per incrementar la seva rendibilitat.

La retribució dels dipòsits avui oscil·la entre l’1,5% i el 4,2%

No del tot originals, les mesures adoptades es basen a proporcionar als clients seguretat mitjançant l’adecución dels productes a uns paràmetres que permetin elevar els tipus d’interès, bé per mitjà de les ja citades ofertes per a nous diners, lligades a altres actius financers, o amb l’augment dels terminis de permanència. En tot cas, la retribució que es brinda avui oscil·la entre un 1,5% i un 4,25%. En ocasions, s’eleva en funció del grau de referència pel que fa a altres productes financers o la vinculació amb l’entitat.

Característiques dels nous dipòsits

La contractació d’un dels productes de la nova onada de dipòsits té indubtables avantatges, encara que convé també conèixer la seva “creu” abans de subscriure’ls.

Fins i tot en els referenciats es garanteix la totalitat de la inversió

Avantatges:

 • Brinden major seguretat que altres productes financers. Fins i tot en els referenciats es garanteix la totalitat de la inversió. Són, per tant, molt encertats per a perfils d’inversor defensiu.
 • El ventall de l’oferta és molt ampli: per a nous clients, de contractació on line, referenciats a actius financers…

 • Hi ha ofertes amb imports mínims molt assequibles per a tots els usuaris, que no hauran d’afrontar un excessiu desemborsament.

 • Permeten cancel·lacions parcials o totals, encara que en alguns casos poden estar penalitzades.

Desavantatges:

 • Els tipus d’interès no són tan atractius com per constituir-se en l’objectiu dels inversors per rendibilitzar els seus estalvis.
 • La seva rendibilitat està per sota de la qual es pot obtenir en altres productes financers: Borsa, ETF, matèries primeres o metalls preciosos, entre uns altres.

 • Les ofertes més interessants estan dissenyades sota el compliment de certs requisits o terminis de permanència massa longeus per als estalviadors de curt termini.

 • En pocs casos superen el 4% en la seva rendibilitat. Quan ho fan, és en les ofertes a nous clients o sota condicions especials.

L’actual oferta dipositària

Bona part de l’estratègia comercial pansa per llançar nous productes que millorin les condicions de contractació, mentre que una altra es basa en la renovació dels mateixos sota les perspectives de l’evolució dels tipus d’interès.

 • La Caixa ha llançat el Dipòsit Estabilitat Creixent, per a un termini a tres anys. Transcorregut el primer exercici, ofereix una remuneració al 4%. En el segon exercici, la taxa puja fins al 4,25% i en el tercer any, al 4,51%, amb el que s’aconsegueix una mitjana del 4,25%. A més, permet la seva cancel·lació sense cap penalització. No obstant això, és un producte dirigit solament a clients nous o a saldos procedents d’altres entitats. Pot subscriure’s per imports entre 10.000 i 150.000 euros fins al 31 de maig.
 • El Dipòsit Bikain de BBK està previst també per a un termini de tres anys, amb una retribució fixa, sense comissions ni despeses. El client s’assegura el tipus d’interès durant tot el termini contractat, amb independència de l’evolució dels mercats. Es requereix un import mínim d’almenys 25.000 euros, per sobre de les aportacions mitjanes.

 • Caixa Vital s’ha decantat pel Dipòsit Euro Vital 12, que ofereix un 1,75% durant els primers sis mesos i el 90% de l’Euribor durant els mesos següents, per a quantitats que oscil·lin entre 3.000 i 60.000 euros.

 • Actiu Bank inclou en la seva oferta d’estalvi un dipòsit actiu anual per a nous clients amb un 3,25% TAE de rendibilitat, per a una inversió mínima de 3.000 euros. Contempla penalitzacions, ja que en cas de cancel·lació anticipada el dipòsit es remunerarà solament al 1% TAE.

 • Una altra solució per rendibilitzar els estalvis és l’aportada per la Caixa Geral per mitjà de tres dipòsits bancaris. Amb ells es pot obtenir fins a un 4,15% de rendibilitat, sempre que es compleixi el termini màxim de permanència. Es pot contractar des d’1.000 euros i amb una data de permanència de dos anys.

 • Banca Finantia Sonfinloc compta amb un dipòsit al 4% TAE a 12 mesos, per a una inversió mínima des de 50.000 euros, una de les més altes, encara que a canvi de no incloure comissions de manteniment. Sí penalitza la cancel·lació anticipada, que és del 2% anual.

 • Caixa Castella-la Manxa té diversos models de dipòsits amb els quals obtenir una remuneració d’entre un 4% i un 4,70% TAE, en funció que es dirigeixi a un o tres anys.

 • La balear Sa Nostra brinda el Dipòsit Creixent Lliure, la remuneració global del qual és del 4% TAE, a un termini de 18 mesos. No es contempla penalització per cancel·lació anticipada.

 • El Banc Popular eleva els interessos del seu dipòsit L’Estirón fins al 4,2%. Es pot contractar des de 300 euros, encara que està destinat en exclusiva per a diners nous.

 • Cajasol inclou un altre dipòsit creixent que remunera als seus clients amb fins al 3,7% TAE. Té un termini fix a dos anys i una rendibilitat creixent per cada trimestre que transcorre, per una inversió mínima a partir de 5.000 euros, encara que solament es pot contractar a través d’Internet.

 • L’aposta del BBVA és el Dipòsit BBVA Un d’Online, que basa la seva oferta en un tipus d’interès de sortida de l’1,7%, que es pot incrementar fins a un 3,2% TAE, encara que para això cal vincular-se a l’entitat. Es pot sol·licitar des de 3.000 euros.
 • Catalunya Caixa té el Dipòsit Proximitat, que permet recollir una rendibilitat final del 4,2% TAE. La seva principal prestació és que els interessos s’abonen al venciment, per a un termini dirigit a 12 mesos.

Referenciats a Borsa

En l’actual oferta dipositària tampoc falten les propostes que tracten de lligar aquests productes a la renda variable, tant nacional com a estrangera, especialment a través de “cistelles” d’accions capdavanteres en els seus sectors i amb les quals els usuaris poden acumular major rendibilitat en els seus estalvis. Caixa Laboral és una de les entitats que s’inclina per aplicar aquesta estratègia i opta per brindar als seus clients el Dipòsit 9, que garanteix tot el capital invertit i dona la possibilitat d’obtenir una rendibilitat del 9%. El dipòsit està lligat a un sol valor, Telefónica. Es pot contractar a través d’una inversió mínima de 3.000 euros.

Sota aquesta mateixa estratègia comercial, Kutxa ha elaborat un producte similar, el Dipòsit Confiança 6: a través de dos valors -Repsol i France Telecom- i a un termini de cinc anys, es pot obtenir també una major rendibilitat. Garanteix la totalitat de la inversió i es pot subscriure a partir d’un import d’1.500 euros.