Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Cotització borsària en temps real

Conèixer les cotitzacions al precís moment de realitzar una compra o venda permet una presa de posicions avantatjosa
Per José Ignacio Recio 6 de juliol de 2009

Una diferència de minuts pot suposar molts euros de diferència, especialment quan es realitzen operacions d’elevada quantia, en les quals el desfasament d’un sol cèntim pot suposar més d’1.000 euros. La cotització en temps real és una de les eines més pràctiques que tenen a la seva disposició els inversors ja que els permet una presa de posicions avantatjoses pel fet de saber les cotitzacions al precís moment de realitzar la seva compra o venda.

A través de l’entitat finaciera

Fins a fa uns anys, abans de l’entrada en escena de les noves tecnologies en el panorama borsari, les ordres de venda i compra es realitzaven “a cegues”, sobre la base de la cotització del dia anterior, i per a l’inversor mitjà no era tasca fàcil ajustar els preus de compra i venda. Amb l’aparició d’Internet, és possible conèixer on line les cotitzacions de Borsa en temps real, un servei que ofereixen tant les entitats financeres com els mitjans de comunicació especialitzats, sobretot la dels mercats borsaris nacionals, encara que alguns mitjans i entitats inclouen les evolucions dels parquets internacionals. Però per poder obtenir la informació en “veritable” temps real cal registrar-se o ser client d’una entitat. El gest que mereix la pena, ja que servir-se d’un mitjà els resultats del qual es demorin uns minuts pot resultar catastròfic per a l’operació. Uns minuts de diferència poden ser decisius a l’hora de realitzar l’aposta borsària. I com a mostra, un botó: el dia 11 de setembre de 2001 (data de l’atemptat de les “Torres Bessones”, a Nova York) les accions es van desplomar en un parell de minuts prop del 20% després de conèixer-se l’impacte de les explosions. D’aquí la importància de prendre o desfer posicions en temps exacte i, al precís moment en què es desenvolupa la sessió borsària.

Les entitats ofereixen als seus clients una clau que permet l’accés a la cotització en directe

Els canals preferits pels inversors són els bancs, caixes d’estalvi i intermediaris financers que ofereixen aquest servei gratuïtament -amb l’esmentat desfasament de 15 minuts mínim-; els qui ho desitgin poden accedir en temps real registrant-se en aquest servei, a través d’una clau que li proporciona la seva entitat. A partir d’aquest moment l’usuari pot dirigir-se als principals mercats borsaris, on trobarà informació sobre la seva cotització, contractació, nombre de títols cotitzats i volum dels mateixos. D’aquesta forma podrà operar amb una informació veritable i precisa que li pot ajudar a canalitzar la seva inversió, i fins i tot, compta amb la possibilitat d’anul·lar la seva ordre de compra o venda, variar el nombre de títols comprats o venuts, o canviar el preu original de la compra o venda.

Els portals borsaris

L’altra possibilitat d’accedir a les cotitzacions en temps real és acudir als portals borsaris i mitjans de comunicació especialitzats que es publiquen a la Xarxa. Si es desitja accedir en temps real, sense desfasaments, es contemplen dues possibilitats:

 • Registrar-se com a usuari per disposar d’una clau d’accés, amb un servei gratuït.
 • Ser client d’un paquet de serveis que s’ofereixen per una quota anual o mensual, en funció dels serveis contractats. També hi ha ofertes que permeten disposar d’aquest servei gratuïtament durant un període de temps promocional para, una vegada finalitzat, abonar una quota mensual.

Els portals ofereixen serveis sobre cotitzacions en temps real a través dels quals l’inversor pot veure la profunditat del mercat i els gràfics intradiarios tant del mercat continu, com a futurs MEFF (mercat oficial espanyol de futurs i opcions) i índexs internacionals. Sobre la base dels gràfics en temps real un inversor pot realitzar les seves pròpies anàlisis aplicant els indicadors que desitgi (mitjanes mòbils, oscil·ladors, etc.) per fer les seves previsions sobre el mercat. D’aquesta manera, les seves decisions d’inversió en Borsa estaran basades en fonaments més precisos.

Uns pocs minuts de diferència poden ser decisius a l’hora de realitzar una aposta borsària

Un altre mitjà que proporciona aquest tipus d’informació és el teletext, però la informació mostrada en la pantalla del receptor té un retard que pot aconseguir una mitja hora, encara que les actualitzacions siguin constants. La televisió interactiva és l’última aposta per optimitzar aquesta aplicació, encara que està per definir la seva profunditat i la seva penetració al món borsari.

Els principals avantatges de comptar amb aquesta eina en les operacions de compra i venda són les següents:

 • Permet una optimització de la inversió.
 • Es pot aprofitar l’oscil·lació en els preus de cada sessió borsària.
 • S’ajusten els preus de compra i venda.
 • Ofereix la possibilitat d’anul·lar, modificar o actualitzar una ordre.
 • Es pot detectar el volum de títols contractats.
 • Ofereix comoditat, ja que tot es realitza des de la pantalla de l’ordinador, des de qualsevol lloc o lloc.
 • Són serveis gratuïts quan s’és client de l’entitat que ho proporciona.
 • Porten implícits altres serveis addicionals que poden ajudar a la inversió.
 • Suposen una millora en les operacions de compra i venda des del punt de vista de l’inversor.
 • Es poden aplicar ordres stop loss, per limitar les possibles pèrdues.
LLISTAT AMB TOTS ELS BROKERS

Alguns intermediaris financers arriben més lluny i ofereixen en temps real un llistat amb tots els brokers que operen en cada valor durant la sessió borsària, així com amb tots els valors en què ha operat cada broker. En aquesta informació s’indica el preu mitjà, màxim i mínim, nombre de títols i percentatge respecte al total del volum negociat del valor, tant en posicions compradores com a venedores.

Per accedir a aquesta informació s’ha d’abonar una quota mensual que oscil·la entre 50 i 100 euros, encara que si es contracta el servei per a tot any es pot aconseguir un estalvi d’entre el 10% i 25% sobre el preu inicial.