Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Crèdit anticipo nòmina

Els crèdits per anticipar la nòmina no cobren interessos sempre que es paguin dins del termini establert
Per roserblasco 17 de abril de 2008
Img sacardinero
Imagen: Quasimime

Imatge: Quasimime

No és bon moment per a fer despeses. La situació de crisi econòmica que comença a deixar-se notar ja a Espanya ha provocat que les famílies redueixin els seus nivells de consum. Però, fins i tot prenent mesures d’estalvi, són molts els que no arriben a fi de mes, i necessiten recórrer a uns diners extres fins a rebre l’ingrés de la seva nòmina. Nombroses entitats bancàries espanyoles tenen productes dissenyats específicament per a cobrir aquesta contingència; els denominats “Crèdit Nòmina” presten l’import dels ingressos mensuals, i tenen l’avantatge de no cobrar interessos excepte si es retarda el pagament del deute i s’abona fora del termini establert, i en aquest cas l’interès aplicable ronda el 8%, similar al d’altres préstecs al consum.

Només per a emergències

Els crèdits que anticipen els diners de la nòmina no són cap “ganga”, per la qual cosa l’usuari ha de recórrer a ells només davant una situació d’emergència, ja que encara que no es cobrin interessos el termini establert per a l’amortització del deute sol ser curt, i sí que comencen a cobrar-los -i res menys que al 8%- si es retarda la devolució del crèdit. A més, és molt possible que es cobri una comissió d’obertura (en alguns casos ronda el 3% de l’import), encara que menys probable és que es fixin comissions per amortització del deute o per cancel·lació.

Fins i tot tenint en compte aquests inconvenients, si davant un imprevist és necessari recórrer a la sol·licitud d’una bestreta, sempre convé fer-lo en el banc habitual. La raó? Comptar amb la nòmina domiciliada en una entitat bancària ofereix la possibilitat que el banc presti, en millors condicions, la quantitat equivalent a la nòmina o fins i tot una superior. A més, es pot accedir al crèdit nòmina que promocioni l’entitat, també en condicions avantatjoses. Ara bé, en cap cas és recomanable deixar-se temptar per la publicitat i acudir a les empreses dedicades a la reunificació de deutes sense haver negociat abans aquesta opció amb el seu banc de confiança, ja que no ofereixen més que “un pegat”, una solució puntual, i apliquen interessos molt elevats.

Àmplia oferta

Són majoria els bancs i caixes espanyols que ofereixen la possibilitat de contractar un crèdit nòmina. Entre les principals ofertes destaquen:

 • Unicaja: Ofereix un crèdit de bestreta de la nòmina sense interessos per a aquells clients que hagin tingut la seva nòmina domiciliada durant un mínim de sis mesos, i comptin amb dos rebuts domiciliats. Un préstec de fins a 3.000 euros amb aquesta entitat ha de retornar-se en tres mesos; un de 5.000 euros, en cinc mesos, i un de 10.000 euros, en deu mesos. La comissió d’obertura dependrà de l’import i del termini d’amortització, i la mitjana sol rondar el 3% del préstec.

 • Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM): Permet la possibilitat d’optar a la bestreta de fins a tres nòmines sense cobrar per això interessos ni comissions (d’obertura, amortització o cancel·lació). Si la devolució es realitzarà en el termini d’un mes, l’import màxim que presta la caixa és de 1.800 euros, sempre que la nòmina mensual abast almenys aquesta quantitat. El client pot disposar de fins a 6.000 euros, per a un termini d’amortització de sis mesos. L’entitat presta un màxim de sis mensualitats, sempre que no superin els 9.000 euros. A partir d’aquesta quantitat, o per a períodes més llargs, la CAM ofereix un “Crèdit Nòmina amb unes condicions favorables”, condicions que dependran de cada client, i la seva relació amb l’entitat.

 • Bancaixa: Permet comptar amb una bestreta de la nòmina fins a trenta dies abans de rebre-la. No cobra interessos ni comissions de cap mena, però limita aquests crèdits a una nòmina al mes, i només es pot dur a terme tres vegades a l’any. A més, ofereix un crèdit nòmina de fins a deu vegades el sou del client amb un termini d’amortització màxim de sis mesos. Si l’usuari opta per retornar-lo en un període superior, que pot ser de fins a set anys, Bancaixa ofereix condicions preferents, encara que obliga a contractar una assegurança de protecció de pagaments per la quantitat prestada.

 • Caixa Catalunya: El préstec nòmina d’aquesta entitat permet disposar de fins a 40.000 euros, que es poden retornar fins a sis anys. No té interessos.

 • Banc Santander: La seva bestreta és de fins a quatre nòmines sense interessos. El termini de devolució ha de negociar-se amb l’entitat.

 • Caixa Laboral: En cas que es rebi l’import d’una sola nòmina, el préstec es pot retornar fins a tres mesos sense interessos. Aquesta entitat permet, a més, anticipar un total de sis nòmines amb un termini d’amortització de 36 mesos sense interessos si s’acredita una de les següents raons: malaltia, intervenció quirúrgica, accident greu del titular del compte o d’un parent pròxim, matrimoni o inici de convivència, divorci o separació matrimonial. Aquest mateix crèdit es pot sol·licitar també si existeixen altres raons que s’analitzaran “i valoraran” en cada cas concret, segons assenyalen des de l’entitat.

 • Caja Madrid: Ofereix fins a 30.000 euros, amb un termini de devolució de fins a cinc anys si l’import sol·licitat és inferior a 6.000 euros, i de fins a vuit anys quan l’import sigui superior a aquesta quantitat. El tipus d’interès que s’apliqui al crèdit pot ser fix o variable.

Reclamacions

Encara que els “crèdits nòmina” siguin més avantatjosos que altres préstecs al consum, no cal perdre de vista que, precisament, els crèdits personals -entre els quals s’inclouen els nòmina- van suposar la quarta part de les reclamacions contra entitats financeres rebudes pel Banc d’Espanya en el quart trimestre de l’any passat. Entre els mesos d’octubre i desembre de 2007, el Banc d’Espanya va rebre 1.458 demandes, un 13% més que en el mateix període de 2006. Les entitats més qüestionades van ser Santander, Popular, BBVA, Caja Madrid i La Caixa. Es van resoldre un total de 745 expedients, dels quals el 26,75% va ser favorable per al demandant, i un 34,8%, desfavorable. En un 31,2% de les ocasions, els bancs van acceptar la reclamació del client, i en el 7,3% el Banc d’Espanya no es va pronunciar.

CONSELLS PER A negociar AMB EL BANC

Per a evitar disgustos, davant qualsevol operació amb un banc és convenient seguir unes pautes:

 • Triar bé l’entitat, guiant-se únicament per criteris objectius. L’entitat ha d’estar supervisada i registrada en el Banc d’Espanya o la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Cal anar amb compte i desconfiar de les entitats que prometen excessius avantatges amb la contractació de préstecs personals.

 • Prestar especial atenció a les despeses i comissions, que poden incrementar notablement el que finalment es paga per un préstec. A més, no cal descartar la possibilitat de negociar les condicions d’un préstec amb el banc.

 • Comprovar si una mateixa entitat ofereix diferents condicions quan es contracta un producte per Internet o se subscriu en l’oficina.

 • No cal tenir por de preguntar i reclamar, sempre de manera amistosa, però ferma. Si alguna cosa no coincideix amb la informació que s’havia donat, cal dir-ho i concertar cita amb l’entitat per a sol·licitar les explicacions pertinents.