Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Crèdits per a Setmana Santa: evitar endeutar-se a l’excés

Convé limitar-se a sol·licitar solament els imports necessaris per gaudir d'aquestes vacances i no demandar quantitats massa elevades
Per José Ignacio Recio 9 de març de 2015
Img comida dia playa hd
Imagen: Ralph Daily

Amb la crisi en aparent retirada, aquesta Setmana Santa bona part dels ciutadans comptarà amb diners en el seu compte corrent per afrontar unes petites vacances. Però no faltaran llars que precisin sol·licitar un crèdit per sufragar les despeses que comporta allunyar-se de casa durant uns dies: allotjament, menjar, transport, oci… Encara que les ofertes no són molt nombroses, com s’explica en aquest article, es poden formalitzar amb bones condicions de contractació, fins i tot amb tipus d’interès competitius. No obstant això, el més convenient és limitar-se a demanar l’estrictament necessari, sense demandar imports elevats, que segur no es necessitaran per passar aquests dies de relax.

Evitar endeutar-se en Setmana Santa

Passar uns dies de vacances en Setmana Santa és temptador i, encara que es tinguin pocs recursos, són nombroses les famílies que recorren a un préstec per relaxar-se uns dies. No obstant això, en sol·licitar crèdit, han d’impedir, costi el que costi, augmentar el seu nivell d’endeutament, per la qual cosa han d’analitzar abans els seus ingressos i les seves despeses. Una vegada analitzades totes les variables, podran demandar el préstec que millor respongui a les seves expectatives, triant entre una àmplia gamma de propostes dissenyades per complir amb aquest objectiu.

Abans de sol·licitar un crèdit, convé analitzar els ingressos i despeses per evitar endeutar-se a l’excés

Abans de subscriure el crèdit s’ha de prestar especial atenció a:

  • els interès que aplicaran les entitats.
  • els terminis d’amortització.
  • si comporta algun tipus de comissió.

Amb bonificacions o major vinculació amb l’entitat

Davant aquest escenari, els bancs han desenvolupat una potent línia de finançament, on no falten les propostes més expansives, que doten als clients d’una liquiditat màxima i amb les majors oportunitats per amortitzar-los.

Dins d’aquest grup d’ofertes, Kutxabank presenta el Préstec Consumo, que concedeix fins a 20.000 euros, si es formalitza a través d’Internet, amb un període de devolució màxim de set anys.

Amb el Crèdit Consumo Protegit de Bankia, els usuaris disposen de fins a 60.000 euros per a les seves vacances. I perquè la seva tranquil·litat sigui total, els garanteixen l’abonament de fins a 12 quotes mensuals en cas de desocupació (treballador per compte d’altri) o baixa laboral (autònoms o funcionaris), com una de les seves principals aportacions.

Unicaja, d’altra banda, compta amb el Crèdit Fidelitat, que bonifica pels productes que es tinguin contractats o que se subscriguin. Disposa de fins a 30.000 euros, que poden retornar-se en un termini màxim de vuit anys.

Oficina Directa aporta a aquestes necessitats de les famílies espanyoles el Préstec Personal, sota un tipus d’interès fix del 8%. Comporta diverses comissions: obertura (1,50%), despeses d’estudi (0,50%) i reemborsament anticipat (entre el 0,50% i el 1%). Ofereix entre 3.000 i 30.000 euros, que podran amortitzar-se en un temps que no excedeixi dels vuit anys, i presenta com a novetat un període de carència de 12 mesos. No obstant això, requereix de la domiciliació d’ingressos mensuals i almenys dos rebuts de subministraments (aigua, llum, telèfon…), així com la contractació d’algunes de les seves targetes.

Crèdits menys exigents per a les demandes menys costoses

Altres vies de finançament es decanten per oferir als seus clients importis no tan elevats que són més fàcils de retornar. A més, es formalitzen amb més rapidesa i, en alguns casos, sense excessius tràmits administratius.

Una d’aquestes alternatives procedeix de Banca Ceiss, que ha decidit incloure en la seva oferta el Préstec Fàcil. Amb ell brinda als seus demandants fins a 5.000 euros de forma més ràpida, sense realitzar tràmits. El tipus d’interès és del 0%, amb un termini d’amortització de fins a 10 mesos, encara que inclou una comissió d’obertura del 3,50%.

CatalunyaCaixa aporta per a aquestes despeses dels particulars el Crèdit Ràpid, un préstec personal a curt termini, que concedeix fins a 5.000 euros, a retornar en un període de fins a dos anys. Compta amb un 8% d’interès nominal i no aplica comissions. Els seus tràmits, a més, no són a l’excés complicats.

Petits préstecs no bancaris

Si es compta amb una petita borsa d’estalvi, pot ser que es necessiti pocs diners, uns imports que no sobrepassin els 600 euros. Davant aquest escenari, la solució pot estar en la demanda d’alguns dels petits crèdits que comercialitzen les entitats no bancàries. Ofereixen fins a 600 euros, amb terminis d’amortització molt ràpids, fins i tot d’un o dos mesos.

Serien aptes per utilitzar-los en les properes vacances, si no fos perquè, en general, presenten uns tipus d’interès més alts que les entitats bancàries. I en alguns models depassen la barrera del 20%, al que cal afegir les possibles comissions que porten incorporats aquests productes.