Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Crèdits per al permís de conduir

Per 1 euro al dia els joves entre 17 i 25 anys podran demanar un crèdit sense interessos ni despeses de tramitació per finançar el permís de conduir
Per EROSKI Consumer 18 de octubre de 2007

El preu mitjà del permís de conduir B, el que té la majoria de la població, és de 782,04 euros. I això, si es treu “a la”primera . Per ajudar als joves a finançar aquest costós tràmit, la Direcció general de trànsit i l’Institut de Crèdit Oficial han subscrit un acord de col·laboració. Aquesta línia de fnanciación, cridada “Permís de conduir per un euro al”dia , entrarà en vigor a partir de l’1 de novembre. El programa està destinat a joves espanyols i estrangers residents al territori nacional, d’entre 17 i 25 anys, que no siguin titulars d’un permís de conduir de classe B, a els qui es facilitarà un finançament d’entre 500 i 1.000 euros, sense cap tipus d’interès ni despeses de tramitació. L’alumne retornarà el crèdit a l’entitat financera durant 27 mesos, si el préstec no excedeix de 750 euros -o durant 36 mensualitats, si el préstec concedit està a la franja entre 751 a 1.000 euros- mitjançant quotes mensuals que no arriben a 30 euros, encara que també cap la possibilitat d’amortitzar-la en menys temps.

Seguretat vial

Aquesta iniciativa anirà acompanyada d’un mòdul de formació teòrica específica en Seguretat Vial, que s’impartirà de forma gratuïta a tots els beneficiaris. A més es complementa amb un nombre mínim de 20 classes pràctiques. Entre els objectius del programa “Permís de conduir per un euro al” dia s’emmarquen l’increment de la sensibilitat i conscienciació en matèria de seguretat vial, la disminució del nombre de conductors sense permís de conduir,la major facilitat per accedir al mercat de treball, i permetre l’accés, en condicions preferents, a fonts de finançament aliè.

L’alumne pot retornar el crèdit en quotes mensuals que no superen els 30 euros

Per poder beneficiar-se d’aquesta ajuda cal inscriure’s al programa. Per a això, el primer pas és l’elecció d’una autoescola que estigui adherida a l’esmentat programa. A partir d’aquest moment, els alumnes hauran de realitzar una sèrie de tràmits per beneficiar-se de les condicions d’aquesta línia de finançament:

 • Signatura del contracte de formació:

  En l’autoescola que l’alumne hagi triat, cal indicar que es vol ser beneficiari del programa. Cal signar amb el centre formatiu el contracte estàndard del programa per l’import que més convingui en funció de les necessitats de formació que tingui cadascun. S’ha de tenir en compte que el programa només facilitarà préstecs al 0% d’interès per a quantitats entre 500 i 1.000 euros, i si es necessita més diners en concepte de formació, l’alumne ha d’aportar-ho de la seva butxaca de forma complementària al préstec.

  Els menors d’edat hauran de necessàriament anar acompanyats dels seus pares o tutors a la signatura del contracte. Hauran d’adjuntar al contracte la carta de compromís del beneficiari, on es recullen les obligacions amb el programa, document que també hauran de signar.

 • Selecció de l’entitat financera:

  El següent pas és triar un banc o caixa d’estalvis per sol·licitar el préstec. Amb el contracte de formació a la mà, es pot escollir una de les entitats financeres participants al programa i sol·licitar un préstec per la quantitat (entre 500 i 1.000 euros) que s’hagi acordat amb l’autoescola. També en aquest cas l’alumne haurà d’anar acompanyat de pares o tutors si és menor d’edat. En aquest moment, l’entitat financera triada analitzarà el risc de l’operació i podrà sol·licitar un aval. No cal oblidar presentar, al costat del contracte signat amb l’autoescola, els documents acreditatius de l’edat i nacionalitat del sol·licitant. En cas que el banc o caixa d’estalvis denegués aquest préstec, es pot acudir a altres entitats financeres col·laboradores amb el programa.

 • Comença la formació

  Una vegada obtingut el préstec per la quantitat acordada amb l’autoescola, ja es pot començar amb la formació. Un altre aspecte per tenir en compte és que per ser considerat beneficiari del programa, i per tant per poder iniciar el curs, s’haurà de mostrar a l’autoescola l’ordre de transferència realitzada per l’entitat financera. En el cas que la quantitat acordada amb l’autoescola superi els 1.000 euros, s’ha de completar el pagament de la suma corresponent per compte de l’alumne. A partir d’aquest moment s’és alumne de ple de dret del programa.

  No cal oblidar que l’es abona són quotes fixes que varien segons el tram d’entre 500 i 1.000 euros en què es trobi el préstec, però que a qualsevol moment es poden realitzar pagaments extraordinaris sense cap tipus de comissió o despesa addicional.

  Situacions especials

  El programa “Permís de conduir per un euro al dia” contempla algunes mesures per a situacions especials com el possible tancament de l’autoescola, o que el jove alumne vulgui donar-se de baixa. Per a aquesta última alternativa, igual que para els qui vulguin canviar-se de centre, i si és a causa de causa de força major, com a malaltia o canvi de domicili, l’autoescola retornarà els diners no consumits. Si no és així el centre formatiu descomptarà el 10% de l’import no consumit en concepte de penalització.

  Els centres adherits poden tancar una vegada començat el curs. No hi ha cap problema, ja que per formar part d’aquest programa han de complir una sèrie de requisits, com tenir una garantia financera que asseguri el reemborsament de les prestacions no consumides per tots els contractes de formació en curs. Una altra possibilitat que es contempla és la desvinculació d’una autoescola del programa. En aquest cas, independentment que causés baixa, quedarà obligada a complir amb les obligacions que amb els seus alumnes hagi adquirit, fins que hagi finalitzat la formació contractada.