Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Crèdits per finançar el doctorat

Posen a la disposició dels estudiants importis de fins a 35.000 euros, amb terminis d'amortització d'entre quatre i deu anys
Per José Ignacio Recio 26 de juny de 2010
Img laboratorio

Els crèdits per realitzar els cursos de doctorat permeten als seus sol·licitants dotar-se d’entre 12.000 i 35.000 euros per assumir el cost total dels mateixos, així com finançar les despeses originades per la seva obtenció. El termini d’amortització oscil·la entre quatre i deu anys, i s’apliquen interessos fixos o variables, més comissions del 1% per la seva obertura. Les entitats possibiliten als doctorands que procedeixin al seu abonament després d’acabar el període de formació o acollir-se a períodes de carència en els quals només es paguen els interessos.

Liquiditat per afrontar el doctorat

Els programes de doctorat tenen, en general, una durada de dos cursos acadèmics. Durant aquest temps, l’alumne ha de superar un mínim de crèdits, que són el requisit previ per obtenir el títol de doctor en alguna disciplina universitària. A això cal sumar, en nombrosos casos, alguns anys més per finalitzar la tesi doctoral. A causa de la seva durada, és de summa importància per als llicenciats que volen doctorar-se obtenir la liquiditat suficient per afrontar aquest procés acadèmic (material, llibres, transport, viatges de recerca, etc.).

Aquest tipus de crèdits, sovint, avança als futurs doctors un import màxim que oscil·la entre 12.000 i 35.000 euros, mentre que el termini de devolució abasta entre quatre i deu anys, en funció de cada oferta. Respecte als tipus d’interès que apliquen les entitats financeres que els concedeixen, hi ha una gran varietat: poden ser fixos (del 7%-9% de mitjana) o variables, referenciats a l’Euribor més un diferencial. A això cal unir possibles comissions. En general, es cobra entorn d’un 1% per l’obertura del préstec.

Els interessos poden ser fixos (7%-9%) o variables, referenciats a l’Euribor més un diferencial

Els doctorands poden acollir-se a un període de carència en el qual només s’abonen els interessos del préstec. A més, les entitats permeten als estudiants pagar-ho una vegada que hagin acabat aquests anys de formació.

Encara que escasses encara, cada vegada hi ha més entitats financeres que confeccionen crèdits específics per a aquesta finalitat, diferenciats dels destinats per a altres tipus d’estudis com a carreres universitàries, màsters o estudis a l’estranger. Entre unes altres, destaquen La Caixa, Caixa Burgos, Caixa Espanya, Banc Sabadell, Cajamar i Caixa Canàries.

L’opció de les beques

Els llicenciats, arquitectes o enginyers que vagin a realitzar el seu doctorat no només poden sol·licitar aquest tipus de crèdits personals específics. També poden obtenir finançament a través de diverses beques per cursar els programes de doctorat. La convocatòria general més important l’ofereixen des de fa diversos anys el Ministeri d’Educació i les comunitats autònomes.

A part d’aquestes convocatòries generals, hi ha ajudes suplementàries, bé de les pròpies universitats o d’institucions públiques i privades. Els interessats poden obtenir la informació necessària per accedir a aquestes beques a través dels organitzadors del programa de doctorat, de les comissions de doctorat o en els vice-rectorats de recerca.

COMPLETAR ESTUDIS A l’ESTRANGER

Els becaris Erasmus, Sòcrates o Leonardo són els principals destinataris dels crèdits per finançar estudis a l’estranger. Són un complement a l’ajuda que concedeixen aquests programes, no gaire quantiosa. Però aquests préstecs estan oberts a qualsevol tipus d’estada per estudis fora de la ciutat de residència habitual del sol·licitant.

L’import que s’anticipa és el necessari per cobrir els estudis, l’estada, els trasllats, la manutenció, el material, etc. Per accedir a aquest finançament és necessari aportar beca, matrícula o document anàleg del centre de destinació.