Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Crèdits per reformar la casa

Davant les dificultats per comprar pis, els préstecs per reformar la llar permeten als particulars accedir a finançament per fer obres en els banys o la cuina
Per José Ignacio Recio 11 de octubre de 2013
Img reformas

Encara que s’assegura que els bancs comencen de nou a concedir hipoteques, la majoria d’espanyols no pot ara permetre’s comprar un habitatge. Per això, són nombrosos els qui decideixen reformar la casa, alguna cosa que suposa una despesa molta menor i pel qual les entitats sí donen crèdit. Com s’assenyala en el següent article, són proposades molt homogènies, encara que amb lleugeres variacions que poden decidir l’elecció. En línies generals, el màxim del finançament arriba fins a 75.000 euros, amb períodes d’amortització que tenen el seu topall entre 5 i 10 anys i amb uns tipus d’interès d’entre el 8% i 10%.

Reformar la casa en lloc de comprar una altra

Són ja molt nombrosos els espanyols que, davant la denegació d’una hipoteca o les dificultats per accedir a un habitatge nou, es decanten per reformar la seva casa i deixar per a millor ocasió la compra d’una altra. Per finançar la renovació de la cuina, pintar les parets o alicatar de nou un bany, les entitats sí brinden finançament a particulars.

Els bancs avancen per reformar la casa fins a 75.000 euros amb un període d’amortització d’entre 5 i 10 anys i interessos que oscil·len entre el 8% i el 10%

Aquests productes bancaris no s’han renovat en els últims anys i mantenen les mateixes constants comercials des de fa temps. A més, són proposades bastant homogènies, encara que amb lleugeres variacions que poden decidir l’elecció final. En línies generals, els bancs avancen fins a 75.000 euros i els períodes d’amortització són d’entre 5 i 10 anys. D’altra banda, apliquen uns tipus d’interès similars als d’altres crèdits al consum, que oscil·len entre el 8% i el 10%, encara que poden reduir-se si es tenen contractats altres productes bancaris amb l’entitat. Però no són les úniques despeses que comporten, ja que alguns models de finançament porten incorporades comissions (obertura, estudi o cancel·lació) que poden encarir el producte en un 1% addicional.

Els crèdits per reformar el pis

Vàries són les línies de finançament específiques per cobrir les necessitats d’aquestes despeses.

Kutxa és una de les entitats que contempla aquesta possibilitat per mitjà de la seva Credikutxa Reformes de la Llar. Es caracteritza perquè incorpora bonificacions en el tipus d’interès si es tenen altres productes bancaris contractats amb l’entitat. Ofereix un màxim de 50.000 euros, amb un termini de devolució que arriba fins als set anys.

Una altra caixa, en aquest cas BBK, ha desenvolupat un altre producte de similars característiques: el Crèdit Reforma de la Llar parteix d’una proposta en la qual s’avança un import màxim de 60.000 euros (30.000 euros si és per Internet) i concedeix un període per a la seva devolució de fins a 10 anys, amb un sistema d’amortització basat en quotes constants. Aplica un tipus d’interès d’entre el 8,8% i el 9,6% segons els terminis de contractació. Pel que es refereix a les comissions, té una d’obertura del 1% i per compensació per reemborsament anticipat, si el temps restant entre la data d’amortització i el venciment final és de més d’un any, amb fins al 1% de l’import del préstec reemborsat, i si és menor o igual a un any, del 0,5%. En qualsevol cas, mai superior als interessos que reportaria aquesta quantia fins al venciment.

BBVA, per la seva banda, ha desenvolupat per afrontar aquestes despeses el Crèdit Reforma Llar, pel qual els clients poden sol·licitar una quantitat màxima de fins a 75.000 euros, amb un termini de devolució de fins a 10 anys. La principal aportació que presenta aquesta font de finançament és la incorporació d’una bonificació en el tipus d’interès fins a un 2%.

CatalunyaCaixa ofereix per a aquestes necessitats de les llars una altra línia de crèdit de fins a 40.000 euros i amb fins a cinc anys per retornar l’import del préstec, amb la possibilitat de fer amortitzacions i cancel·lar-ho de forma anticipada.

La Caixa d’Estalvis de la Inmaculada també segueix aquesta estratègia comercial i s’ha decidit per proporcionar als seus clients el Préstec Bonificat Reforma d’Habitatge, un finançament amb la qual es podrà reformar la casa en pagar una quota més reduïda amb un termini de devolució de fins a 10 anys. Disposa d’un tipus d’interès preferencial amb el qual es bonifica als subscriptors del crèdit en funció de la seva vinculació amb aquesta entitat. A més, també s’aplica la bonificació en la comissió d’obertura. D’altra banda, l’import màxim que es pot finançar és fins al 80% del pressupost assignat a la reforma de l’habitatge.

Unicaja, finalment, presenta en la seva actual oferta d’aquest tipus de productes el Crèdit Llar, que permet disposar de fins a 42.000 euros per afrontar aquestes despeses domèstiques, amb un termini d’amortització en línia amb el mercat, de fins a vuit anys com a màxim.

Quan és aconsellable contractar-los

La concessió d’un d’aquests préstecs pot ajudar als particulars a millorar les seves llars, però també pot desembocar en un major grau d’endeutament que pot repercutir en el balanç dels seus comptes personals. Per això, aquesta opció és més aconsellable per a uns casos que para uns altres. Seria en les següents circumstàncies quan es podrien formalitzar aquestes operacions, sense que minvessin a l’excés els comptes personals:

  • Quan es disposa de la liquiditat suficient com per afrontar petites despeses imprevistes que es poden derivar de la reforma parcial o total de l’habitatge.

  • Si no es desitja veure’s hipotecat per a tota la vida davant la compra d’un pis en un mercat tan inestable i a la baixa, segons els experts financers.

  • Quan no es tinguin contractades altres vies de finançament per a altres despeses, i es puguin afrontar els que es derivin d’aquests préstecs per actualitzar la seva llar.