Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Crèdits sense interessos per a la compra de l’ordinador

S'ofereix finançament públic per a la compra d'equips informàtics a un 0% d'interès a fi d'incorporar als ciutadans a la Societat de la Informació
Per EROSKI Consumer 4 de octubre de 2007

Diferents préstecs

Diferents préstecs

Incorporar a la ciutadania a la Societat de la Informació. Aquest és l’objectiu del Pla Avanza, pel qual el Govern ofereix fins a 2010 la possibilitat d’adquirir equips informàtics mitjançant crèdits a un interès del 0%. Tots els residents a Espanya que tinguin connexió amb banda ampla, o que la contractin en el moment de comprar l’ordinador, podran beneficiar-se d’aquests préstecs. La línia de finançament ICO-Pla Avanza va sorgir d’un acord signat al juliol de 2006 entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a la concessió de préstecs al 0% d’interès dirigits a l’adquisició d’equipament informàtic i connectivitat a Internet. Aquesta línia ofereix tres modalitats de crèdit, depenent del grup al qual vagi destinada el finançament: el Préstec Ciutadania Digital, que té com a receptors als ciutadans en general; el Préstec Joves i Universitaris, dirigit a estudiants i a persones entre 18 i 35 anys, i el Préstec TIC, que està destinat a petites i mitjanes empreses.

Préstec Ciutadania Digital

Per a sol·licitar el Préstec Ciutadania Digital cal residir a Espanya i tenir connexió a Internet en banda ampla. Si no es disposa d’aquest servei en el moment de la sol·licitud, és necessari contractar-lo. El crèdit finança la compra d’un ordinador de sobretaula o un portàtil amb capacitat de connexió en banda ampla. Opcionalment, es pot adquirir també un altre tipus de material informàtic com els perifèrics (impressora, escàner, webcam…), l’antivirus, el dispositiu lector de la targeta electrònica o la connexió a Internet. L’import màxim que finança el Préstec Ciutadania Digital és de 3.000 euros, que es poden retornar en un termini màxim de 36 mesos, encara que el sol·licitant pot triar reintegrar-lo en un nombre menor de quotes si així ho desitja. Aquest pla dóna tres mesos de manca, és a dir, permet ajornar el pagament en tres ocasions. En tot cas, si el beneficiari vol comprar un equip l’import del qual sigui superior a la quantitat màxima establerta pot fer-ho, encara que el crèdit a interès 0% només cobrirà els 3.000 euros.

Els ciutadans amb connexió a Internet en banda ampla podran sol·licitar un crèdit sense interessos per a adquirir un ordinador i retornar els diners en 36 mesos

Préstec Joves Universitaris

El Préstec Joves i Universitaris es dirigeix als residents en el territori espanyol amb edats compreses entre 18 i 35 anys, i a qualsevol estudiant matriculat en un centre universitari d’Espanya, independentment de la seva edat. És necessari que el sol·licitant tingui connexió a Internet amb banda ampla o contracti un alta nova en aquest servei. En aquesta modalitat, qui sol·licita el préstec pot ser tant el propi beneficiari com qualsevol persona que declari que demana el crèdit per a adquirir un equip informàtic que serà utilitzat per un jove o un universitari. En tot cas, el beneficiari final és qui ha de signar la sol·licitud. Així, els pares, familiars o amics poden sol·licitar el crèdit i córrer amb les despeses de l’ordinador sempre que acreditin que el jove o l’estudiant és qui l’utilitzarà. Els equips que es poden adquirir amb el Préstec Joves i Universitaris són els mateixos que amb el programa Ciutadania Digital. L’avantatge enfront d’aquest és que el pagament pot fer-se en 60 mesos, encara que no inclou els tres de manca.

Préstec TIC

La tercera varietat de la línia ICO-Pla Avanza és el Préstec TIC. Està destinat a les petites i mitjanes empreses que manquin de connexió a Internet amb banda ampla i que realitzin una inversió en equipament per a adquirir el servei. També es podran beneficiar les empreses que ja tinguin aquesta connexió i duguin a terme inversions en programari o maquinari destinades a millorar els seus processos empresarials o a implantar el negoci o la factura electrònica. Aquesta modalitat de préstec finança l’adquisició d’equips informàtics i serveis per a l’accés a Internet en banda ampla, encara que no el consum mensual; la presència de la petita o mitjana empresa en Internet, inclòs el cost de l’elaboració de la pàgina web i els portals d’empresa; la incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) als processos empresarials mitjançant eines de gestió avançada; i el comerç i la facturació electrònics. La principal diferència de finançament respecte al Préstec Joves i Universitaris i el de Ciutadania Digital és que en el Préstec TIC l’import dels productes adquirits pot arribar a aconseguir els 50.000 euros. Es poden pagar en un termini màxim de 36 mesos amb 3 de manca.

Interès zero

En les tres modalitats del Pla Avança l’interès que les entitats bancàries cobren al ciutadà és del 0%. El banc o la caixa tampoc poden percebre cap quantitat en concepte d’obertura, estudi o disponibilitat ni sol·licitar garanties hipotecàries o dineràries. En qualsevol moment, el beneficiari pot amortitzar part de la quantitat que deu o la totalitat del préstec sense sofrir cap penalització.

Com sol·licitar-los

L’interessat a sol·licitar el Préstec Ciutadania Digital ha d’acudir a una de les més de 50 entitats bancàries que col·laboren amb el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i l’Institut de Crèdit Oficial. Allí ha de presentar el full de sol·licitud emplenat i signat. Aquest document es pot demanar en la pròpia entitat bancària o en la pàgina web del Ministeri o de l’ICO. A més, presentarà un document identificatiu com el Document Nacional d’Identitat o el passaport. En cas que el sol·licitant sigui estranger, haurà de portar la targeta o certificat de residència. També és vàlid el certificat d’empadronament en un municipi espanyol.

Qui prefereixi demanar el Préstec Joves i Universitaris ha de presentar la documentació identificativa tant del beneficiari com del sol·licitant, en el cas que es tracti de persones diferents. Si s’acull al crèdit per ser universitari, és necessari presentar també un certificat del centre d’estudis o fotocòpia del resguard de pagament de matrícula en el curs actual en el qual figuri el segell del banc i el nom de l’alumne.

El termini per a sol·licitar els crèdits s’ha ampliat fins al 31 de desembre de 2010 i s’ha dotat al programa d’un pressupost de 350 milions per a 2007

Els petits i mitjans empresaris han de presentar, al costat de la documentació identificativa i el full de sol·licitud, un document de declaració de mínims, relatiu a les ajudes que percep de la Unió Europea, que li facilitaran en l’entitat bancària o en la pàgina de l’ICO. En general, és convenient que abans d’acudir a demanar el crèdit, el sol·licitant sàpiga quin equipament informàtic adquirirà. En l’establiment on vagi a comprar-lo li podran fer una factura proforma, un document similar a un pressupost perquè en l’entitat bancària sàpiguen l’import del crèdit.

Una vegada sol·licitat el préstec, aquest es mantindrà en condició d’autoritzat durant un termini màxim de quatre mesos fins que es formalitzi. Per a això, el sol·licitant ha de lliurar una còpia de la factura de compra de l’equipament informàtic i de la documentació que justifiqui que disposa de connexió a Internet amb banda ampla. Pot presentar com a justificant el contracte, l’alta en el servei o el rebut mensual. L’usuari pot adquirir l’equipament informàtic i la connexió a Internet junts o per separat, i podrà triar tant l’establiment en el qual vol comprar l’equip com la companyia amb la qual desitja donar d’alta el servei de banda ampla.