Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Crèdits sense interessos

Encara que aquests crèdits es comercialitzen amb interès zero, apliquen comissions que poden encarir el producte fins a en un 3%
Per José Ignacio Recio 3 de juliol de 2010
Img porcentaje

Els crèdits sense interès o a interès 0% atorguen entre 3.000 i 10.000 euros. El termini de devolució és igual de petit que la quantitat prestada i, en rares ocasions, supera els 12 mesos. No obstant això, encara que estan lliures d’interessos, apliquen unes comissions que poden encarir el producte en un 3%.

Petites quantitats

En sol·licitar un crèdit els usuaris busquen contractar les millors condicions i, si pot ser, sense cap tipus d’interès. En els crèdits amb interès zero, la quantitat avançada no és molt elevada (entre 3.000 i 10.000 euros) i el seu termini d’amortització tampoc és longeu, ja que en general no sobrepassa els 12 mesos. Un altre aspecte en el qual convé incidir és que, si bé estan lliures d’interessos, apliquen unes comissions que poden encarir el producte en un 3%. Serveixen per a petites despeses o per fer front a algun imprevist.

Estan reservats, en general, als clients que tinguin domiciliada la nòmina o pensió en l’entitat emissora

Aquesta via de finançament està limitada, en alguns casos, als clients que tinguin domiciliada la seva nòmina o pensió al banc o caixa d’estalvis que concedeix els préstecs. Altres vegades, l’entitat redueix el tipus d’interès de manera progressiva segons el grau de vinculació del client. En ocasions, s’aplica el 0% d’interès, només quan els crèdits s’empren per realitzar compres de béns de consum.

Destinats als joves

L’adquisició d’una moto, un viatge a l’estranger o treure’s el permís de conduir són petits i puntuals despeses de nombrosos joves. L’oferta crediticia sense interessos es dirigeix també a ells. Hi ha préstecs que concedeixen finançament de fins a 1.800 euros, que es poden retornar en un termini màxim de sis mesos, amb comissió d’obertura, encara que no d’amortització ni cancel·lació anticipada.

L’oferta actual

  • Préstec Consumo 0% (Caja Madrid): per a clients que tinguin domiciliada la seva nòmina o pensió i necessitin finançament a molt curt termini. Implica un import avançat d’entre 1.000 i 10.000 euros, amb un termini d’amortització que aconsegueix un màxim de 12 mesos i un tipus d’interès del 0% durant tota la vida del préstec. Aplica comissió d’obertura.

  • Préstec Zero (Caixa Catalunya): préstec de fins a 7.000 euros amb un termini de devolució d’un any. No aplica comissions i la seva concessió és molt ràpida. Inclou una garantia de desocupació per als treballadors per compte d’altri i d’incapacitat temporal per a autònoms, funcionaris o treballadors per compte d’altri amb contracte temporal.

  • Credinstant 0% (Caixa Sabadell): crèdit sense interessos per disposar d’un màxim de 6.000 euros que es poden retornar en fins a 14 mesos com a termini límit. Cal pagar una comissió d’obertura.

  • Préstec Estavella Exprés (La Caixa): préstec amb una comissió inicial i sense interessos. Pot triar-se un termini d’amortització de tres, sis o 10 mesos, i permet diferir el pagament d’algunes despeses puntuals o sobtats. Les seves quotes es mantenen iguals durant tota la vida del préstec i les despeses es paguen d’una sola vegada amb la primera quota del crèdit.

  • CrediDeseo Tipus 0% (CAM): concedeix un import màxim de 3.000 euros, que es poden amortitzar en un termini de sis mesos.

  • Préstec Solució al 0% (Cajamar): atorga fins a 6.000 euros, amb un termini d’amortització de sis mesos. Aplica comissió d’obertura.

  • Credi 0 (Caixa Canàries): destinat per assumir despeses puntuals inferiors a 6.000 euros sense pagar interessos durant tota la vida del préstec. Disposa de sis mesos d’amortització i pot cancel·lar-se a qualsevol moment sense cost algun. En canvi, cal abonar una comissió d’obertura del 2,50%.

  • Credicompra (Caixa Espanya): concedeix entre 300 i 6.000 euros, amb una amortització mensual de fins a 12 mesos.

  • Préstec Relació (Caixa Navarra): permet, segons el grau de vinculació que es tingui amb aquesta entitat financera, reduir el tipus d’interès o ampliar el termini de devolució, que oscil·la entre un i vuit anys. Aplica comissions d’obertura (1,25%), cancel·lació anticipada (2%) i amortització anticipada del 1%, si les quantitats superen el 25% del deute.