Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Economia domèstica

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Crear la teva pròpia empresa en sis passos

Elaborar un pla de viabilitat abans d'engegar l'empresa és indispensable

 • Autor: Per
 • Data de publicació: Divendres, 12deAgostde2011

Sap cosir bé? Té bona mà en la cuina? Entén de motors, de bricolatge, de lampisteria o d’electrònica i, no obstant això, està en atur? Té una gran idea per a un negoci i no sap com engegar-la? Llavors, tal vegada, li interessi conèixer les ajudes que les administracions concedeixen als emprenedors perquè creuen les seves pròpies empreses. Tant el Govern central, com els autonòmics i municipals, i les Cambres de comerç espanyoles, juntament amb el Fondo Social Europeu, presten un servei d’assessorament gratuït anomenat Finestreta Única Empresarial On line. Però a més, quan es desitja engegar un negoci, cal elaborar abans un pla de viabilitat. Amb ell, es podran concretar els aspectes econòmics de la nova empresa.

Img tienda ropa art
Imatge: Jorge Franganillo

Pas 1: la idea

Abans d’invertir diners o dedicar temps i esforços a una empresa, cal considerar si el projecte que es pretén posar en funcionament té possibilitats al mercat i si s’adapta als coneixements i habilitats de l’emprenedor.

Cal tenir les coses molt clares des del principi i reflexionar sobre la viabilitat de la iniciativa. Per a això, és imprescindible elaborar un pla d’empresa.

Pas 2: el pla d’empresa

És el document en el qual es fa una descripció del projecte i les seves característiques. Abasta des de la definició de la idea que es va a desenvolupar, fins a la forma concreta de dur-la a terme. A més d’ajudar a l’emprenedor a aclarir les seves idees, resulta de gran utilitat per presentar el projecte als possibles socis o a una entitat bancària. Aquests són els aspectes principals que ha d’incloure el pla d’empresa:

 • S’han d’especificar les característiques del producte o servei que va a oferir l’empresa i estudiar la marca o la patent, en cas que hi hagi algun element nou. La sol·licitud i registre del nom comercial es tramita davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.
 • Cal indicar les dades personals de l’emprenedor (el seu currículum) i quines persones van a compondre l’equip humà, la seva formació, l’experiència que tenen i les seves funcions en la futura empresa.

 • S’han d’incloure les principals novetats o diferències d’aquest projecte pel que fa a l’oferta actual disponible al mercat.

 • Quant als proveïdors, és necessari identificar-los, conèixer les seves ofertes, així com saber de quants va a dependre l’activitat de l’empresa.

 • Cal concretar la localització del negoci, la seva ubicació i el lloguer o compra d’un local, si escau. És important aconseguir la localització idònia per a cada tipus de negoci i conèixer els hàbits de compra dels clients.

Pas 3: el pla de viabilitat

És un estudi que acompanya al pla d’empresa i que se centra a analitzar l’aspecte econòmic del projecte empresarial. En ell s’inclouen les previsions de despeses o inversions en iniciar-se l’activitat, els recursos econòmics que es disposa per fer front a aquestes inversions, les fonts de finançament disponibles i una estimació de pèrdues i guanys dels tres primers anys, per analitzar si el negoci resulta rendible.

Cal indicar les polítiques de màrqueting i distribució del producte o servei, el seu preu i establir les previsions de vendes:

 • S’han de concretar els aspectes financers més importants del projecte: inversió inicial, fonts de finançament disponibles, previsió de resultats a tres anys vista, etc.
 • Convé estudiar el mercat al que va dirigit el producte o servei, qui seran els possibles clients, analitzar a la competència (on està i quina ofereix) i estudiar la situació del sector.

 • S’han de comptabilitzar les inversions inicials que cal escometre, com a obres en el local, compra o lloguer de mobiliari, maquinària, equips informàtics, existències…

 • Cal analitzar qui pot finançar aquestes inversions: finançament bancari, subvencions o recursos propis.

 • S’ha d’especificar el personal que es va a emprar en l’empresa.

 • S’han d’incloure les despeses mensuals del projecte empresarial: llum, aigua, gas, telèfon, Internet, publicitat, taxa d’escombraries, etc.

Pas 4: elecció de la forma jurídica de l’empresa

És aconsellable plantejar-se quina responsabilitat es desitja assumir en la nova empresa. Segons la forma jurídica que es triï, la responsabilitat serà il·limitada o es pot respondre solament pel capital aportat. A més, s’ha de conèixer quin és la tributació de cada forma jurídica, ja que algunes tributen per IRPF (autònoms, societats civils i comunitats de béns) i unes altres ho fan a través de l’Impost de Societats (societats limitades, anònimes, laborals i cooperatives).

La forma jurídica més senzilla és fer-se empresari individual. Si l’empresa, en principi, va a ser petita, l’emprenedor es pot estalviar molts tràmits i gestions a l’inici de l’activitat, ja que no ha d’adquirir una personalitat jurídica. La seva constitució és més ràpida que la d’una societat mercantil. No obstant això, un dels seus principals inconvenients és que, en cas que el negoci no vagi bé, és l’empresari qui ha de respondre amb el seu patrimoni personal present i futur als deutes que tingui l’empresa, i fins i tot, amb el patrimoni del seu cònjuge, si no té règim de separació de béns.

En l’actualitat, les formes jurídiques d’empresa que es poden tramitar a través d’Internet són: la Societat de Responsabilitat Limitada (SL o SRL), la Societat Limitada de Nova Empresa i l’empresari individual.

Per a més informació, l’emprenedor pot dirigir-se a la xarxa CIRCE (Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’empreses), de la Direcció general de Política de la Petita i Mitja Empresa, dependent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Els PAIT (Punts d’Assessorament i Inici de Tramitació) són oficines depenents de les Administracions Públiques i entitats públiques i privades que assessoren en la creació de l’empresa, ja que presten serveis presencials d’informació en la tramitació telemàtica dels projectes, així com durant els primers anys d’activitat de la Societat de Responsabilitat Limitada. A més, ajuden a iniciar el tràmit administratiu de constitució de la societat a través del Document Únic Electrònic (DUE).

Pas 5: el finançament del projecte

Per garantir la viabilitat econòmica de l’empresa, és recomanable que l’emprenedor financi amb aportacions o fons propis al voltant del 30% de la inversió. El 70% restant es pot aconseguir a través de diverses vies:

 • El cost del finançament bancari suposa una despesa per a l’empresa, que es reflecteix de manera directa en el seu compte de resultats. Per això, s’ha de determinar què instrument financer es va a escollir per finançar el negoci, de manera que sigui el producte més convenient per a cada projecte. El finançament bancari suposa l’obtenció d’avals sobre el préstec que se sol·licita.
 • Les ajudes i subvencions depenen, en gran mesura, de la forma jurídica que adopti l’empresa, de la localitat concreta en la qual se situï, del sector d’activitat, de si és un projecte d’autoocupació i de la situació laboral de l’emprenedor amb anterioritat a l’inici de l’activitat (si s’està o no aturat i inscrit en l’Oficina d’Ocupació com a demandant de treball). Aquestes són algunes subvencions comunes per a totes les comunitats autònomes:

  • Subvencions per al foment de l’ocupació autònoma: indicades per a persones parades i inscrites com a demandants d’ocupació en la seva corresponent oficina, que van a desenvolupar una activitat per compte propi.
  • Subvencions per al foment de l’ocupació i la millora de la competitivitat en les cooperatives i les societats laborals.

  • Projectes empresarials IE (Iniciativa Empro): aquest programa pretén crear ocupació en l’entorn local mitjançant la concessió d’ajudes i subvencions. Poden qualificar-se com a IE els projectes empresarials o les empreses recentment constituïdes sense haver iniciat la seva activitat, que siguin innovadores, generadores d’ocupació i utilitzin recursos locals infrautilizados.

   La informació relativa a cadascun d’aquests programes, a més de moltes altres ajudes a l’emprenedor, es pot trobar a les pàgines web de les Conselleries de Treball o en les dels Serveis Regionals d’Ocupació dels governs autonòmics.

 • Per la seva banda, l’ICO (Institut de Crèdit Oficial), com a entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d’Economia i Hisenda, fomenta les activitats econòmiques que per la seva transcendència social, cultural, innovadora o ecològica mereixen una atenció preferent. El finançament de l’ICO se centra en pimes i autònoms i es dirigeix a impulsar la indústria cinematogràfica, el transport, els projectes d’innovació tecnològica, les energies renovables i la presència d’empreses espanyoles en l’exterior.

 • Al seu torn, si l’emprenedor rep l’atur, pot sol·licitar el pagament únic de la prestació per desocupació (cridat capitalització) per crear el seu negoci. Aquesta opció facilita les iniciatives d’ocupació autònoma, a través de l’abonament de la prestació per desocupació als beneficiaris de prestacions que van a desenvolupar una activitat empresarial. La destinació de l’import abonat depèn de la forma jurídica que vagi a tenir l’empresa, de la següent forma:

  • En el cas que l’aturat s’incorpori com a soci a una societat laboral o una cooperativa, l’abonament de la prestació es fa d’una sola vegada per l’import que correspongui a l’aportació obligatòria establerta amb caràcter general en cada cooperativa, o a l’adquisició de participacions del capital social en una societat laboral. Amb la quantia de prestació que quedi restant, l’Entitat Gestora pot abonar cada trimestre l’import per subvencionar la cotització del treballador a la Seguretat Social.
  • En el cas d’iniciar una activitat com a autònom: l’abonament d’una sola vegada es realitza per l’import que correspongui a la inversió necessària per desenvolupar l’activitat, inclòs l’import de les càrregues tributàries per a l’inici de l’activitat, amb el límit màxim del 60% de l’import de la prestació per desocupació pendent de percebre. Aquest límit no afecta a la quantia que poden obtenir els treballadors que acreditin una minusvalidesa o incapacitat en grau igual o superior al 33% i pretenguin iniciar una activitat per compte propi. La resta de la prestació que no s’hagi obtingut en la modalitat de pagament únic ho abonarà cada mes l’Entitat Gestora per subvencionar la cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms del treballador a la Seguretat Social. Es pot recaptar més informació a la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Pas 6: creació i obertura del negoci

Aquests són els principals tràmits d’engegada d’una empresa que es poden realitzar a través de la VUE on line:

 • Amb l’Agència Tributària es pot obtenir el nombre d’identificació fiscal (NIF), la declaració d’inici d’activitat i les etiquetes identificatives.
 • Amb la Tresoreria de la Seguretat Social s’inscriu l’empresa i es fa l’obertura del compte de cotització. També aquí es tramita l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, l’afiliació i l’alta dels treballadors.

 • Amb la comunitat autònoma corresponent es realitza la comunicació de l’obertura de l’activitat, les autoritzacions, les llicències i els registres específics (industrial, sanitari, agroalimentari, comerç, transport, turisme, etc.).

 • Amb l’ajuntament s’obté la informació, l’assessorament, el lliurament de documentació, el registre i la tramitació de les llicències municipals d’activitats, d’instal·lacions i urbanístiques i la llicència d’obertura del local o la sol·licitud de canvi de titularitat.

 • Amb les Cambres de comerç es pot obtenir l’assessorament gratuït sobre la forma jurídica de l’empresa que més convingui, els tràmits administratius, les obligacions enfront de les administracions i informació sobre subvencions i ajudes públiques.

 • A més, es pot sol·licitar l’alta en la Delegació d’Hisenda de la ciutat, model 036 (de Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el Cens d’empresaris, professionals i retenedores).

 • Es pot redactar l’escriptura de constitució de l’empresa i inscriure-la en el Registre Mercantil.

 • D’igual forma, convé no oblidar les assegurances obligatòries. El segur de responsabilitat civil respon dels danys civils que pugui provocar l’empresa en el desenvolupament de la seva activitat mercantil o professional. En alguns casos no és obligatori, però és un de les assegurances que més es recomana contractar. El segur als treballadors és un segur personal a la plantilla que es fixa en els diferents convenis col·lectius. És habitual que aquestes pòlisses cobreixin una indemnització per accident, incapacitat permanent, i fins i tot, mort.

Finestreta Única Empresarial

La Finestreta Única Empresarial on line té per objecte recolzar als emprenedors en la creació de noves empreses, mitjançant la prestació de serveis integrats d’assessorament empresarial. Es faciliten els tràmits administratius per a la constitució del nou negoci i es permet realitzar tota la paperassa en un únic lloc, amb independència que siguin tràmits amb els ajuntaments, Hisenda, la Seguretat Social o les Cambres de comerç.

A més, s’orienta a l’emprenedor sobre els aspectes jurídics, de finançament, subvencions, etc. VUE on line combina, des d’un únic portal, tots els recursos que les diferents administracions públiques espanyoles i la xarxa cameral ofereixen en Internet per facilitar la creació d’empreses, amb un servei d’assessorament presencial a l’empresari. Tot això de manera gratuïta.

RSS. Sigue informado

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions