Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Cristalls segurs per a la llar

Conèixer els diferents tipus i usos del cristall, un dels materials més utilitzats en la construcció i decoració de la llar, pot evitar greus accidents domèstics
Per Victoria Pérez 1 de novembre de 2007
Img ventanal listado
Imagen: Jonathan Hillis

El cristall és un material de construcció i de decoració inigualable, ja que combina els atributs de solidesa i transparència -que li dota d’una aparent fragilitat-. Molt utilitzat en la decoració de la llar, i amb preus assequibles, és important conèixer els diferents tipus que existeixen i para quins usos han de destinar-se per aconseguir conjuminar bellesa, utilitat i seguretat domèstica.

Pocs productes fabricats per l’home han contribuït més a donar forma a ciutats i llars d’una manera tan versàtil. El cristall ofereix molts beneficis que no poden obtenir-se amb altres materials, però ha d’usar-se de tal manera que no sigui un obstacle per garantir la seguretat de nens i adults en la llar.

El més utilitzat a les cases és el cristall comú, un cristall pla, d’una sola làmina, que pot ser translúcido, de fantasia (amb rivets i dibuixos) o imprès. És un dels cristalls més econòmics, amb un preu aproximat de 66 euros per a un metre quadrat amb un grossor de 6 mil·límetres. Els fabricants ho recomanen per a les taules baixes i les prestatgeries, amb un espessor que no sigui menor de 5 mil·límetres. El cristall comú s’empra també en finestres altes, però no es recomana col·locar-ho en llocs on hi hagi risc d’impactes violents.

En trencar-se, el cristall comú es fractura en estelles agudes i filosas que poden provocar ferides de consideració

Es fabrica mitjançant la barreja i fusió de sorra, pedra calcària i carbonat de sodi, i el seu principal problema és que si es trenca -independentment de l’espessor que tingui- es fractura en grans estelles agudes i filosas, la qual cosa pot provocar ferides de consideració.

Els més segurs

Els cristalls de seguretat són el tipus de cristall més aconsellat ja que, en cas de caiguda o cop, no es fracturen en forma d’estelles filosas. Els cristalls de seguretat són recomanables per a les llars on hi ha nens i animals. Existeixen diverses classes, totes elles fabricades a partir del cristall comú, i segons la seva fabricació, el seu preu supera al del cristall comú entre 25 euros i 90 euros. Per exemple, un cristall laminat de 5 mil·límetres d’espessor costa prop de 110 euros el metre quadrat.

Per fabricar aquest tipus de cristall s’utilitzen dues làmines de cristall comú entre les quals s’intercala una làmina de plàstic especial. Encara que davant un cop un o tots dos cristalls poden trencar-se, la làmina plàstica evita el despreniment dels trossos, minimitzant així el risc de produir ferides.

Es recomana el seu ús per als baixos de les barandas de les balconades, per la seva dificultat per ser travessat. A més, la seva aplicació en sostres és també molt útil a causa que impedeix que qualsevol objecte que impacti ho traspassi. Una dels avantatges que ofereix aquest tipus de cristall és que, en cas de trencaments, no és necessari procedir al seu reemplaçament amb urgència, ja que es manté fix en el seu lloc.

Molt resistents

Un altre tipus de cristall, l’armat, s’empra generalment en les claraboies o com a aplicacions en portes de fusta, ja que no és transparent, qualitat que limita la seva aplicació estètica. Es fabrica introduint una malla de filferro dins del cristall comú durant el procés de fabricació. A pesar que es trenca com qualsevol un altre, generalment tendeix a mantenir units els trossos trencats. No resulta adequat en àrees on existeix risc d’impactes violents, però s’empra molt en portes i tancaments contra incendis, ja que permet detenir la propagació del foc durant una hora. El seu preu final ronda els 72 euros el metre quadrat.

El cristall armat s’empra en portes contra incendis, perquè deté la propagació del foc durant una hora

El cristall temperat és un dels més cars del mercat,el metre quadrat del qual de 6 mil·límetres d’espessor costa 150 euros, i és el que menys s’empra en els habitatges. Es fabrica mitjançant una tècnica d’escalfat i refredat ràpid, la qual cosa li confereix una gran resistència. El seu avantatge quant a la seguretat és que si es trenca davant un fort impacte, es fragmenta en molts i petits trossos, motiu pel qual les possibilitats de sofrir ferides tallants i profundes són mínimes. A les cases se sol col·locar en aplicacions verticals com a portes, portes corredizas, mampares de bany, vidrieres…

Precaucions

És freqüent que es produeixin accidents domèstics per la utilització d’elements de cristall en la llar. Per evitar-los n’hi ha prou amb prendre una sèrie de mesures:

  • Col·locar a les grans àrees amb cristalls tires autoadhesivas de color o altres recursos decoratius similars per assenyalar la presència del cristall. Sobretot, han d’estar ben il·luminades durant la nit, perquè siguin perfectament visibles a nivell dels ulls, tant dels nens com dels adults.

  • Per evitar impactes han de protegir-se els cristalls o miralls mitjançant barandas perimetrals, mobles o plantes col·locades en forma estratègica, que facin de contenció per arribar a ells.

  • Cal tractar el cristall amb cura, no ha de pressionar-se per obrir portes o finestres, ni copejar-ho per cridar l’atenció.

  • No s’han de col·locar felpudos propers i cal assegurar-se que els graons i catifes estiguin en bones condicions per evitar relliscades.

  • Una altra mesura consisteix a mantenir els sòls sense productes que els tornin relliscosos, i controlar que els nens no deixin joguines, particularment amb rodes, a les zones properes als cristalls.

  • Quan s’empra el cristall en prestatgeries i taules baixes, cal controlar que les vores estiguin poliments o almenys arrodonits per evitar possibles corts.