Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Cura amb els errors en l’esborrany de l’IRPF: paga el contribuent

En cas d'equivocació en un esborrany confirmat de la Declaració de la Renda, la responsabilitat recaurà sempre sobre el contribuent que ho va donar per vàlid
Per Blanca Álvarez Barco 13 de abril de 2015
Img agobio hd

L’esborrany de l’IRPF és la Declaració que confecciona Hisenda amb les dades que posseeix de cada contribuent. Però pot ser que no estiguin complets o actualitzats, ja sigui en la informació personal o en l’econòmica. Per això, cal repassar-ho cada any a consciència per cerciorar-se que tot està ben o, si escau, esmenar els possibles errors. I convé saber, com s’explica a continuació, que en cas que hi hagi equivocacions en una Declaració de la Renda donada per vàlida pel contribuent, la responsabilitat recaurà sempre sobre est.

Revisar a consciència l’esborrany

La Declaració de la Renda confeccionada per Hisenda a partir de les dades que disposa sobre el contribuent pot contenir errors

Un dels errors més comuns en fer la Declaració de la Renda és confirmar l’esborrany sense prestar-li la deguda atenció. Però cal, i essencial, revisar-ho a consciència abans de donar l’aprovació definitiva. I és que pot ocórrer que aquesta Declaració confeccionada per Hisenda a partir de les dades que disposa sobre el contribuent contingui inexactituds d’envergadura. I aquestes, fet i fet i si no es corregeixen, faran pagar més.

L’Agència tributària aconsella que sempre es revisin, entre uns altres, els següents aspectes:

  • Les dades personals com la data de naixement, el NIF, el domicili…

  • Les dades econòmiques com tota la informació sobre immobles i referències cadastrals, etc.

  • Els canvis personals i familiars del contribuent en l’últim exercici, especialment si hi ha hagut canvis importants, com haver tingut un fill, s’ha contret matrimoni o s’ha produït un divorci, situacions que impliquen variacions de pes a la Declaració.

  • Les aportacions a plans de pensions.

  • Les deduccions estatals i autonòmiques que siguin aplicable al contribuent. De vegades es té dret a més (o menys) deduccions de les quals apareixen en l’esborrany. Altres vegades, es tenia dret en un exercici però en el següent han canviat les circumstàncies i ja no. Convé fixar-se molt bé en aquest apartat, que pot portar moltes complicacions innecessàries.

Com es modifica un esborrany amb errors?

Si es rep l’esborrany de la Declaració i es percep que conté errors, cal modificar-ho per fer constar el que en realitat correspon tributar.

Es poden fer els canvis a través d’Internet, a la pàgina web de l’Agència Tributària, o si s’acudeix en persona a una oficina d’Hisenda (cal demanar cita prèvia cridant al 901 22 33 44 o al 901 12 12 24). L’habitual és que des de l’Administració sol·licitin que es justifiquin les modificacions que es desitja fer en l’esborrany, per la qual cosa cal tenir i presentar la documentació necessària.

I si m’adono de l’error després de lliurar la Declaració?

Si es percep que hi ha hagut errors o alguna equivocació en les dades declarades després d’haver presentat l’esborrany o la Declaració, es pot rectificar. Però hi ha dues vies diferents. La diferència a prendre una o una altra estreba que la fallada causi un perjudici al contribuent o sigui contra Hisenda.

  • Errors que perjudiquen al contribuent:si la persona declara imports superiors al que corresponia, una renda exempta o detecta que va oblidar incloure deduccions a les quals tenia dret, pot sol·licitar en la delegació o administració de l’Agència Tributària que li correspongui la rectificació de la seva autoliquidació. En aquesta s’han de fer constar de manera clara les equivocacions i justificar-les.

    A més, cal tenir en compte els terminis: pot fer-se una rectificació mentre l’Administració no hagi practicat liquidació provisional o definitiva per aquest motiu, i sempre que no hagin transcorregut quatre anys.

  • Errors en perjudici d’Hisenda: les equivocacions o les omissions en declaracions ja presentades que suposin haver ingressat un import inferior al que corresponia, entre unes altres, han d’esmenar-se. La manera de fer-ho és la presentació d’una Declaració complementària a la qual ja s’havia lliurat i en la qual apareguin totes les dades correctes i es pagui el que havia d’haver-se donat a l’Agència Tributària.