Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Economia domèstica

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Declaració paral·lela, en què consisteix?

Hisenda envia una liquidació provisional on consten els errors detectats, notificació que es pot recórrer

img_declaracion hd_

Cada any es presenten davant l’Agència Tributària milions de Declaracions de la Renda. Hisenda, de manera aleatòria, revisa la documentació aportada pels contribuents i, en ocasions, troba dades que no es corresponen amb els quals estan en poder de l’Administració. Després de les comprovacions, a aquests ciutadans els arriba a les seves cases una proposta de liquidació provisional, la “paral·lela”. Com s’exposa a continuació, si es rep una d’aquestes declaracions alternativa i s’està en desacord, es poden presentar al·legacions en les quals s’expliquin els motius de disconformitat i s’exposin els preceptes legals i les sentències sobre els quals la basa.

Una Declaració alternativa

Img declaracion articulo
Imatge: Chloë Rau

La paral·lela és una Declaració alternativa que Hisenda envia al contribuent després de detectar que les dades aportades a la seva Declaració de la Renda no són correctes. És una proposta de liquidació provisional que es remitent al ciutadà per corregir un error o omissió, i rep aquest nom perquè en el document figuren dues columnes paral·leles. En una apareixen les dades que ha aportat el ciutadà i, en l’altra, els que Hisenda considera correctes. Aquestes últimes xifres venen acompanyades d’asteriscos. Al final del document hi ha un apartat en el qual es registren els preceptes incomplits i s’assenyalen els punts de la llei que l’Agència Tributària considera que ha infringit el ciutadà, segons la legislació vigent l’any de la revisió. És freqüent que en la columna es vegin molts asteriscos, però això no sempre significa que s’hagin realitzat nombroses infraccions, sinó que quan es comet una infracció o un oblit en les dades aportades, est influeix sobre els altres i modifica els càlculs successius.

La paral·lela també pot comunicar que s’ha sol·licitat una devolució inferior o que s’ha pagat de més

Algunes de les causes més freqüents per les quals es pot rebre una Declaració d’aquest tipus són haver incorregut en errors de càlcul, no presentar la Declaració de la Renda quan s’està obligat a fer-ho, aplicar deduccions que no corresponen o oblidar declarar ingressos o subvencions.

La informació que Hisenda comunica en la paral·lela és de tres tipus:

 • Pot informar a l’interessat que la devolució que li correspon és inferior a la qual ha sol·licitat.

 • Pot reclamar el pagament d’una quantitat.

 • En el millor dels casos, pot comunicar al contribuent que ha sol·licitat una devolució inferior a la qual li correspon o que ha pagat de més.

Els dos primers casos solen anar acompanyats d’una sanció que el contribuent podrà rebre en una altra comunicació i que es tramita en un procediment diferent.

Comunicació i al·legacions

La paral·lela es remitent per correu certificat al domicili que s’hagi assenyalat a la Declaració de la Renda. Com en un altre tipus de notificacions, si el destinatari no està a casa, pot recollir-la qualsevol persona que mostri la seva identitat i es trobi al domicili. Si el ciutadà al que va dirigida la notificació la rebutja, s’entén practicada amb caràcter general. Segons estableix la llei, si ningú recull el certificat, el carter intentarà lliurar-ho dues vegades i si la notificació no ha estat possible, es farà pública en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el de la comunitat autònoma i, a més, en els taulers d’anuncis de l’Administració en la qual l’interessat hagi tingut el seu últim domicili.

Hi ha 10 dies de termini des de la notificació per presentar al·legacions

El contribuent té deu dies hàbils des de la notificació per presentar al·legacions. El fet que no contesti, no present al·legacions a la paral·lela o rebutgi aquesta notificació, portaria amb si l’acceptació de la proposta de liquidació feta per Hisenda, sense que es tingui dret a rèplica. El procés també finalitza, si l’interessat manifesta el seu acord amb la paral·lela. En aquest cas ha de pagar-la dins del termini establert perquè no li cobrin interessos.

Si, per contra, es discrepa de la proposta de liquidació provisional rebuda, podrà fer les al·legacions que consideri oportunes en el formulari que acompanya a la paral·lela. Pot tractar-se d’un error de càlcul, un oblit o una discrepància de criteris entre el contribuent i l’Administració. S’han de formular les al·legacions i remetre-ho a Hisenda. A més cal adjuntar tota la documentació amb la qual vulgui justificar els motius de la seva disconformitat i les dades reflectides a la Declaració.

Reclamacions i recursos

Sempre que un contribuent decideix presentar al·legacions contra la paral·lela, l’Agència Tributària les estudiarà en el termini de dos mesos. Després, enviarà una nova liquidació provisional, la paral·lela definitiva, que ja no serà una proposta. De nou, hi ha dues opcions:

 • 1. Si està d’acord amb les correccions realitzades, en el cas que aquestes s’hagin dut a terme, ha de signar-la.

 • 2. En el cas que discrepi, té 15 dies hàbils per rebatre-la.

En el procés de reclamació hi ha també dues opcions:

 • El recurs de reposició ha de presentar-se davant l’organisme que ha dictat la liquidació provisional (l’oficina de Gestió de la Delegació d’Hisenda), per la qual cosa no és freqüent que falli a favor de qui recorre.

 • La reclamació econòmica-administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional és un procés més lent que l’anterior, però en ocasions més efectiu. En ell ha d’identificar-se el reclamant, el seu domicili a l’efecte de notificació i l’acte contra el qual reclama (la liquidació provisional amb el seu nombre, organisme pel qual va ser dictada i l’exercici al que es refereix). La reclamació es presenta davant l’òrgan administratiu que va dictar la paral·lela que, en el termini d’un mes, ho remetrà al seu torn al Tribunal Econòmic Administratiu Regional.

  En aquesta reclamació, l’interessat pot triar entre limitar-se a manifestar el seu desacord i esperar al fet que el Tribunal Econòmic Administratiu Regional es posi en contacte amb ell per formular les al·legacions, o presentar-les al moment en què es redacta la reclamació. Aquesta última opció és la més aconsellable, ja que abans que Hisenda remeti al Tribunal la reclamació, l’Agència Tributària pot decidir anul·lar la paral·lela, de forma total o parcial, si considera que l’Administració s’ha equivocat.

  Si el ciutadà tria presentar les al·legacions al moment en què redacta la reclamació, haurà d’adjuntar totes les proves disponibles. En les al·legacions ha d’assenyalar els preceptes legals i les sentències en els quals es recolza. És un procediment gratuït en el qual el ciutadà que reclama no necessita els serveis d’un advocat.

Mentre es presenten les reclamacions el procediment segueix avanci i Hisenda pot cobrar el deute

El Tribunal ha de resoldre la reclamació en el termini d’un any. En el cas que transcorri aquest període o es desestimi la reclamació, queda l’opció de presentar un recurs en el jutjat del contenciós administratiu. En aquest cas cal comptar amb un advocat. Si el Tribunal Econòmic Administratiu Regional dona la raó al contribuent i aquest ja havia pagat el deute, ha de sol·licitar a l’Agència Tributària la devolució.

Suspensió de l'execució de l'acte

Mentre es presenta la reclamació econòmic-administrativa o el recurs de reposició, no se suspèn l’execució de l’acte dictat per Hisenda i el procediment segueix avanci. Així, l’Administració pot cobrar el deute abans que el Tribunal o l’organisme que va dictar la liquidació provisional hagi resolt la reclamació. A més, com més temps passi, majors seran els interessos de demora que el contribuent haurà d’abonar si no se li dona la raó. En el cas contrari, serà Hisenda qui els hi pagui al ciutadà. Cal tenir en compte que el que l’Agència Tributària executa és el deute reflectit en la paral·lela, i no la sanció que aquesta pot portar aparellada per haver infringit els preceptes legals.

L’única manera d’evitar que s’executi el deute és sol·licitar la suspensió de l’acte aportant una garantia que cobreixi tant el deute com els interessos de demora. Existeixen tres fórmules:

 • Fer un dipòsit en diner efectiu o valors públics en la Caixa General de Dipòsits, les sucursals dels quals es troben situades en les delegacions del Ministeri d’Hisenda.

 • Aportar un aval o fiança d’una entitat de crèdit, una societat de garantia recíproca o un certificat de segur de caució.

 • Presentar una fiança personal i solidària signada per dues persones. És un escrit en el qual els signants es comprometen a fer-se responsables del deute, en el cas que el reclamant no pagui. Aquesta opció solament és vàlida, si la quantitat deguda és inferior a 1.502 euros.

RSS. Sigue informado

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions