Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Deducció per maternitat

La deducció per maternitat, que cobren les mares treballadores, es pot percebre mes a mes o a la Declaració de l'IRPF
Per EROSKI Consumer 1 de març de 2012
Img madre hijo
Imagen: doriana_s

Desaparegut el xec bebè, la deducció per maternitat és una de les poques ajudes que percep una família pel naixement i els primers anys de vida d’un nen. No obstant això, no és una prestació de la qual gaudeixin totes les dones, ja que solament està dirigida a els qui treballen. A més, per percebre la quantia íntegra, és necessari tenir una cotització anual igual o superior a l’import que després rebria la dona. En determinats suposats, els homes també poden beneficiar-se d’aquesta prestació.

En què consisteix la deducció per maternitat

La deducció per maternitat és una prestació que reben les dones treballadores per cada fill menor de tres anys nascut o adoptat en territori espanyol. És una ajuda vigent des de l’any 2003, que es regula en la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Poden percebre-la les dones amb fills menors de tres anys amb dret al mínim familiar per descendents. Per gaudir de la deducció, és necessari que les sol·licitants realitzin una activitat per compte propi o aliena i que estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

La deducció per maternitat és de fins a 1.200 euros anuals per cada menor de tres anys

En ser una deducció dirigida a dones treballadores, els qui estiguin aturades no podran aplicar-se aquest benefici, encara que tinguin fills menors de tres anys al seu càrrec.

Quantia de la deducció per maternitat

Les beneficiàries d’aquesta prestació poden obtenir fins a 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys que convisqui amb elles.

Per calcular l’import, es té en compte el nombre de mesos en els quals es compleixin els requisits, inclòs el del naixement, però no el mes en què el nen compleixi els tres anys. Si el bebè va néixer el 29 de setembre de 2011, la mare tindrà dret a cobrar el mes complet, a més d’octubre, novembre i desembre, a la Declaració de l’IRPF d’aquest exercici.

En cas d’adopció o acolliment, no és un requisit indispensable que el nen tingui menys de tres anys. La deducció es pot practicar, amb independència de l’edat del menor, durant els tres anys posteriors a la data d’inscripció en el Registre Civil o durant els tres següents a la data de la resolució judicial o administrativa que la declari.

El límit que podrà percebre per cada fill també s’estableix en funció de la suma de l’import cotitzat. Si la cotització anual de la treballadora és de 900 euros, aquesta serà la deducció màxima que obtindrà a l’any per cada fill que compleixi els requisits. En el cas que tingués dos fills menors de tres anys, podria rebre 1.800 euros, enfront dels 2.400 que cobraria si cotitzés 1.200 euros o més a l’any.

Forma de cobrament

Hi ha dues formes de beneficiar-se de la prestació per maternitat: de manera anticipada -mes a mes- o en aplicar la deducció a la Declaració anual de l’IRPF.

Si la dona treballadora prefereix cobrar la prestació a compte, rebrà cada mes que estigui donada d’alta i cotitzi en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat -amb caràcter general durant almenys 15 dies- 100 euros per cada fill que compleixi els requisits. L’abonament es farà mitjançant transferència bancària. Si les cotitzacions a la Seguretat Social són inferiors, també ho serà la quantia, que podria no aconseguir 100 euros mensuals.

La deducció per maternitat es pot percebre mes a mes o a través de la Declaració de l’IRPF

Per beneficiar-se de l’abonament anticipat, és necessari sol·licitar-ho mitjançant el model 140, que està disponible a la web de l’Agència Tributària, en totes les seves oficines i en els Registres Civils. Es pot presentar de manera telemàtica, telefònica, per correu ordinari o lliurar-ho en qualsevol delegació d’Hisenda.

Pot un home cobrar la prestació per maternitat?

Hi ha alguns casos en els quals un home pot beneficiar-se de la deducció per maternitat. Si mor la mare o quan la guarda i custòdia s’atribueixi de forma exclusiva al pare, o si escau a un tutor, est tindrà dret a practicar-se la deducció pendent, sempre que compleixi amb els requisits.

En cas de viduïtat, durant els mesos en què vivia la mare, li correspondria a ella la deducció, mentre que el mes de la defunció i els següents, el beneficiari seria el pare, sense que hi hagi solapamiento.

Si és una adopció i és un home sol qui la realitza, si exerceix una activitat per compte propi o aliena i està donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, pot beneficiar-se de la deducció. Si els qui acullen o adopten són dos homes, tots dos tindran dret a la prestació per parts iguals. En aquests casos, no serà necessari que hi hagi abans una dona amb dret a la deducció.