Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Economia domèstica

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Deduccions per lloguer d’habitatge habitual

L'arrendament aporta beneficis fiscals tant a l'inquilí com al propietari

En fer la Declaració de la Renda, el lloguer de l’habitatge aporta beneficis fiscals tant per als inquilins com per als propietaris que arrenden la seva casa. Les deduccions varien en funció de l’edat i els ingressos dels arrendataris i solament són aplicables per a la residència habitual. A més dels desgravaments estatals, les comunitats autònomes compten amb les seves pròpies millores destinades a fomentar el lloguer a les respectives regions i dirigides a determinats segments de la població.

Inquilins

Els ciutadans que visquin de lloguer poden deduir-se un 10,05% de les quantitats abonades per l’arrendament del seu habitatge habitual durant 2010, sempre que la seva base imposable sigui inferior a 24.020 euros. Quan aquesta sigui igual o inferior a 12.000 euros, la base màxima de deducció aconsegueix 9.015 euros, però es redueix de manera progressiva conforme augmenten els ingressos del contribuent fins a arribar a 24.024 euros, una xifra a partir de la qual el benefici fiscal desapareix.

Els inquilins poden deduir-se el 10,05% del lloguer del seu habitatge habitual

Les despeses que corresponguin a subministraments o consums -la factura de l’aigua, la llum, el gas- no estan inclosos dins de la quantia que desgrava, amb independència que sigui l’inquilí l’encarregat d’afrontar-los.

Arrendadors

Els propietaris d’un habitatge poden deduir-se el 50% del rendiment net del lloguer -la diferència entre els ingressos íntegres i les despeses deduïbles-. En tot cas, l’immoble llogat ha de ser el domicili habitual dels arrendataris.

Aquesta deducció pot aconseguir el 100% quan tingui la casa llogada a joves d’entre 18 i 35 anys els rendiments dels quals del treball o d’activitats econòmiques en 2010 hagin estat superiors a 7.455 euros.

Es consideren despeses deduïbles els necessaris per a l’obtenció dels rendiments, com els interessos i altres despeses de finançament dels capitals aliens invertits en l’adquisició o millora del bé, així com els de conservació i reparació. Tenen aquesta consideració els dirigits a mantenir l’ús de l’habitatge, com el pintat, revoco i arranjament de les instal·lacions o la substitució d’elements com l’ascensor o la calefacció.

La deducció per al propietari és del 100% si els arrendataris tenen entre 18 i 25 anys

També són deduïbles les despeses corresponents a tributs i recàrrecs -imposat per recollida d’escombraries, enllumenat, IBI-, els saldos de dubtós cobrament i uns altres com les cosines de contractes de segur, la cura de jardins, vigilància o porteria.

Deduccions autonòmiques per lloguer

 • Andalusia

  Els menors de 35 anys tenen una deducció del 15% de les quantitats invertides en el lloguer de l’habitatge habitual. La suma de la base imposable i la de l’estalvi no ha de ser superior a 19.000 euros en tributació individual o de 24.000 en la conjunta. El titular ha d’acreditar a més haver constituït el dipòsit obligatori que marca la llei autonòmica. La deducció serà com a màxim de 500 euros anuals amb independència que es tributi de forma individual o conjunta.

 • Astúries

  Es practica una deducció del 10% sobre la quantia abonada en concepte d’arrendament de l’habitatge habitual, amb un màxim de 450 euros per Declaració.

  Quan la casa llogada se situï en el mitjà rural i en sòl no urbanitzable, o en concejos de menys de 3.000 habitants amb independència de la classificació del sòl, la deducció serà del 15%, amb un límit de 600 euros.

  Es podran aplicar el desgravament els contribuents la base imposable dels quals sumada a la de l’estalvi no superi 24.761 euros a la Declaració individual i 34.891 en la conjunta, sempre que el pagament del lloguer sigui superior al 10% de la base imposable del període impositiu.

 • Balears

  El benefici fiscal es dirigeix a joves, persones amb discapacitat o famílies nombroses i aconsegueix el 15% de les quantitats satisfetes en 2010, amb una quantia màxima de 300 euros anuals per Declaració. És necessari que els contribuents siguin menors de 36 anys, tinguin una minusvalidesa del 65% o superior o bé siguin pares d’una família nombrosa.

  La suma de la base imposable general i la de l’estalvi no ha de superar 18.000 euros a la Declaració individual o 36.000 en la conjunta. A més, la data de l’arrendament ha de ser posterior al 23 d’abril de 1998 i ha d’estar constituït el dipòsit de la fiança.

  Un altre dels requisits és que ni el contribuent ni cap membre de la seva unitat familiar siguin titulars, durant almenys la meitat del període impositiu, d’un altre habitatge que estigui a menys de 70 quilòmetres de l’arrendada, tret que se situï a una altra illa. Tampoc és compatible amb les deduccions per inversió en habitatge habitual, amb excepció de les quantitats dipositades en comptes habitatge o per obres d’adequació de l’habitatge per a persones amb minusvalidesa.

 • Canàries

  Els contribuents es poden deduir fins al 15% dels diners abonats pel lloguer de l’habitatge habitual, amb un màxim de 500 euros anuals, sempre que la seva base imposable general no sigui superior a 20.000 euros en tributació individual i 30.000 en la conjunta. A més, les quantitats satisfetes han d’excedir del 10% de la base imposable obtinguda en 2010.

 • Cantàbria

  Els menors de 35 anys, els majors de 65 o els qui pateixin una discapacitat del 65% o superior compten amb una deducció del 10% de les quantitats satisfetes per l’arrendament de l’habitatge habitual. El límit se situa en 300 euros anuals, amb una base imposable de 22.000 euros com a màxim i 600 en la tributació conjunta si no supera els 31.000 euros. La despesa ha de ser superior al 10% de la base imposable.

 • Castella i Lleó

  Es contempla una deducció per lloguer d’habitatge habitual per a joves del 15% de les quantitats satisfetes en 2010, amb un límit de 459 euros. Si la residència es troba situada en nuclis rurals, la deducció serà del 20%, fins a 612 euros. Queden exclosos aquells la població dels quals excedeixi de 10.000 habitants o tinguin més de 3.000 i distin menys de 30 quilòmetres de la capital de la província.

  Els beneficiaris han de ser menors de 36 anys amb una base imposable general, més la de l’estalvi -en restar el mínim personal i familiar-, que no superi 18.900 euros en tributació individual i 31.500 en la conjunta.

 • Catalunya

  Hi ha un 10% de deducció pel lloguer de l’habitatge habitual, amb un límit de 300 euros anuals. Per a això, el contribuent ha de trobar-se en una de les següents situacions: tenir 32 anys o menys, haver estat en atur durant 183 dies o més durant l’exercici, tenir una discapacitat del 65% o superior o ser vidu amb almenys 65 anys.

  A més, la suma de les bases imposables general i de l’estalvi, menys el mínim personal i familiar no pot excedir de 20.000 euros i les quantitats satisfetes en concepte de lloguer han de superar el 10% dels rendiments nets del contribuent.

  Quan compleixin amb els requisits i a més pertanyin a una família nombrosa, el límit màxim serà de 600 euros, que també s’aplicarà a la tributació conjunta, en aquest cas la base imposable pot ser de fins a 30.000 euros.

 • Extremadura

  Els menors de 35 anys, les famílies nombroses o les persones amb una minusvalidesa d’almenys el 65% compten amb una deducció del 10% de les quantitats satisfetes pel lloguer de l’habitatge habitual amb un límit de 300 euros anuals.

  El contribuent no pot gaudir al mateix temps d’una deducció per inversió en habitatge habitual, amb excepció de les quantitats dipositades en el compte estalvio habitatge. Tampoc pot tenir un pis en propietat a menys de 75 quilòmetres de la casa arrendada.

  La suma de la base imposable i la de l’estalvi no serà superior a 19.000 euros i a 24.000 en la tributació conjunta.

 • Galícia

  Té una deducció del 10% de la quantia abonada pel lloguer fins a 300 euros anuals, tant en tributació individual com a conjunta. Com a requisits s’estableix que els beneficiaris tinguin una edat igual o inferior a 35 anys, que la data del contracte d’arrendament sigui posterior a l’1 de gener de 2003 i que s’hagi constituït el dipòsit de la fiança.

  La base imposable general i la de l’estalvi sumades no han de superar 22.000 euros, amb independència de la modalitat de tributació.

 • Madrid

  Els menors de 35 anys poden gaudir d’una deducció del 20% de l’abonat per l’arrendament de l’habitatge habitual, amb un màxim de 840 euros, sempre que la base imposable general i de l’estalvi no superi 25.620 euros a la Declaració individual i 36.200 en la conjunta.

  Les quantitats satisfetes han de superar el 10% de la base imposable i és necessari acreditar haver dipositat la fiança corresponent.

 • València

  En general, hi ha una deducció del 15% dels diners pagats pel lloguer, amb un màxim de 459 euros. Per els qui tinguin menys de 35 anys o una discapacitat física o sensorial a partir del 65% o psíquica superior al 33%, la deducció serà del 20%, fins a 612 euros. Quan el ciutadà compleixi els requisits d’edat i els de minusvalidesa, ascendirà al 25%, amb un topall de 765 euros.

  La data del contracte ha de ser posterior al 23 d’abril de 1998, amb una durada igual o superior a un any, i és necessari acreditar haver fet el dipòsit de la fiança. El límit màxim de la base general i la de l’estalvi en Declaració individual és de 27.790 euros i de 44.955 en la conjunta.

DEDUCCIÓ PER LLOGUER Al PAÍS BASC I NAVARRA

Al País Basc, la deducció per lloguer de l’habitatge habitual és del 20%, amb un límit d’1.600 euros. Augmenta fins al 25%, amb un màxim de 2.000 euros, si els contribuents són menors de 35 anys o formen part d’una família nombrosa. A Àlaba i Biscaia, el 25% s’estén quan per decisió judicial s’hagués establert l’obligació de pagar el lloguer de l’habitatge familiar a càrrec exclusiu del contribuent. Si tal obligació correspongués als dos contribuents, la deducció es prorratejarà entre ells. Àlaba també aplica el 25% a els qui tinguin reconeguda una incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

Els ciutadans de Navarra es poden deduir un 15% de les quantitats satisfetes pel lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual, fins al límit de 900 euros anuals. Per a això, és necessari que les rendes del contribuent no siguin superiors a 30.000 euros o 60.000 per a l’opció conjunta de la unitat familiar. Les quantitats abonades han de ser superiors al 10% de les rendes de 2010. A més, és necessari presentar el contracte d’arrendament i els rebuts corresponents al pagament.

RSS. Sigue informado

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions