Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Després de l’institut, universitat o formació professional?

Si encara no tens clar si estudiar un grau universitari o un altre de formació professional, para esment a les oportunitats de treball
Per María Huidobro González 9 de maig de 2019

A hores d’ara del curs, la majoria dels estudiants saben què faran a partir de setembre després d’acabar l’ESO o el Batxillerat. Alguns estudiaran i treballaran. No obstant això, per decidir què cursar, la vocació mana, però també les sortides laborals. I, per descomptat, un tercer trimestre complicat, una exigent nota de tall en el grau universitari preferit o un revés en la prova d’accés poden trastocar tots els plans. Per això, si estàs en edat de decidir o et queda un any per a això, ara és el teu moment, tant si t’atreveixes amb la Universitat com si vas per FP (Formació Professional). Repassem aquestes dues alternatives formatives.

A Espanya som més d’Universitat. En 2016 (últimes dades oficials) es van matricular 1.564.943 persones, un 1,1 % més que en 2015. Mentre, en els ensenyaments de Formació Professional (FP) ho van fer gairebé la meitat, 793.499 alumnes. Però no ho tenim tan clar. Un de cada cinc estudiants abandona la Universitat durant el primer any de carrera. I solament un 8,2 % d’ells la deixa per poc temps, doncs es matricula d’un altre grau, com apunta l’Estadística d’Indicadors Universitaris. A més, la FP empeny fort. En l’última dècada ha crescut el nombre de matriculats un 57,4 %. De fet, aquest curs suma 824.281 alumnes, un 2,5 % més que en 2018. Així i tot, en això estem per la cua dels països de l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE).

Sempre hi ha temps per recular, de segones oportunitats i de redirigir el camí, però no convé deixar per a última hora una decisió que marcarà el teu futur: triar què estudis fer després de l’ESO o el Batxillerat. Universitat i Formació Professional de Grau Mitjà i Grau Superior són les principals alternatives.

Universitat

La vocació tira en el cas de la Universitat. Segons un estudi d’Unitour , el Saló d’Orientació Universitària de referència en assessorament en triar graus universitaris, el 52 % dels estudiants escollirà la seva carrera per vocació, mentre que el 35 % tindrà en compte les sortides professionals. “Recomanem que els alumnes segueixin el seu instint, i es decantin per alguna cosa que els agrada, ja que el panorama laboral és molt inestable i, ara, més incert que mai, i treballar en alguna cosa que no els agrada en absolut pot frustrar tota la seva carrera. Si, dins de les opcions que els agraden, tenen dubtes, llavors sí és més aconsellable fixar-se en l’ocupabilitat”, afirma Alberto González, soci-director de Cercle Formació, la consultora que organitza Unitour.

  • Per què estudiar a la Universitat. Forma a l’alumne de manera integral i li proporciona: l’adquisició d’habilitats transversals útils en diferents tipus de llocs, la base general de coneixements que li dota d’una visió global de la seva àrea de coneixement, els valors que li fan implicar-se de forma més activa en la societat, etc. A més, brinda la possibilitat d’accedir a llocs més qualificats (directius), és una bona font de possibles o futurs contactes professionals i possibilita explorar diferents àrees professionals.

    I hi ha dades molt positives en inserció laboral. Ho corroboren estudis com un de la Fundació BBVA i l’Institut Valencià de Recerques Econòmiques (Ivie), que assenyala que aquests títols són els que millor ocupabilitat tenen, doncs la taxa d’ocupació se situa en el 75,6 %. I un altre, l’últim informe anual de l’OCDE, recopilats per la Confederació de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), ‘La universitat espanyola en xifres‘, es fixa que, a major nivell formatiu, menor taxa de desocupació, doncs indica que l’oportunitat de trobar un treball pot variar entorn d’un 40 % en funció dels estudis. A més, entre les carreres laborals més demandades figuren moltes que requereixen una titulació universitària (enginyeries, àrees tecnològiques, adreça d’empreses, etc.).

  • Requisits d’accés. Tots els estudiants que hagin superat l’Avaluació per a l’Accés a la Universitat (EvAU), tinguin el títol de Batxillerat com a europeu o internacional o hagin aprovat un cicle formatiu de grau superior. També, els majors de 25 que superin una prova d’accés o els de més de 40 anys que passin altra i comptin amb experiència laboral relacionada amb l’ensenyament desitjat.

Formació professional

Si vols començar al més aviat possible a treballar i tens molt clar quin tipus de tasques o professió vols exercir, no és necessari un grau universitari. “No cursar una formació relacionada amb el que realment es vol o amb el lloc que es té en ment pot frustrar expectatives i fer que abandonis els estudis”, sosté l’expert en orientació. La FP és l’alternativa. “Avui dia és l’itinerari formatiu més adequat, ja que t’aporta unes competències tècniques específiques, a més de les transversals, adquirides tant al centre educatiu com en centre de treball, la qual cosa et permet conèixer molt d’a prop la realitat de la professió triada”. Així de rotund parla Luis Mari Saratxaga, director de l’Institut Basc del Coneixement de la FP (IVAC), un servei de recerca i suport a aquesta docència referent a Espanya i Europa.

  • Per què estudiar FP. Entre cicles de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i Grau Superior, s’ofereixen més de 150 cicles formatius dins de 26 famílies professionals. Són estudis molt motivadors amb una important càrrega pràctica, on es treballen continguts específics en un entorn que reflecteix la realitat amb la qual et trobaràs en l’entorn laboral. Combinen l’ensenyament als centres educatius amb la formació en les empreses a través de la Formació en Centres de Treball (FCT) o bé a través del model de FP Dual (formació en alternança entre el centre educatiu i l’empresa).

    Però si per alguna cosa sobresurt la FP és per l’ocupabilitat: “major, més primerenca i de més qualitat”, segons Saratxaga, qui cita a Alemanya i Àustria com a exemples constatables que l’atur juvenil és menor en països amb una gran tradició en FP com ells. A Espanya, la inserció laboral dels titulats en FP està en percentatges molt alts: “Superior al 82 %, en molts sectors és del 100 % a Euskadi”, 84 % a Castella i Lleó o 45 % a Andalusia, i més en el cas de la FP Dual. I més que es preveu. L’estudi ‘Skills forecast‘, de l’agència de la Unió Europea Cedefop, va calcular que per 2030 els nous llocs de treball requeriran un 65 % de professionals amb FP de Grau Mitjà i un 35 % amb qualificacions altes (títols universitaris i FP de Grau Superior).

  • Requisits d’accés. Per cursar un cicle formatiu de grau mitjà: títol d’AIXÒ, FP Bàsica o d’un nivell acadèmic superior. Per a un de grau superior: títol de Batxiller o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat, títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà) o de qualsevol titulació universitària o equivalent. També es pot accedir mitjançant una prova a aquests graus o amb la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.