Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Deu passos per obrir una franquícia

Conèixer el funcionament, els requisits legals, jurídics i economicofinancers o els riscos i compromisos assumits és bàsic per iniciar el negoci franquiciado
Per Pablo Pico Rada 23 de desembre de 2012
Img carro auxiliar
Imagen: Phil and Pam

El sistema de franquícies a Espanya compta amb 1.078 marques, 348.000 treballadors i 63.944 establiments i presenta una facturació de 18.807 milions d’euros en el primer semestre de l’any, segons dades del Baròmetre de la Franquícia, de la consultora Tormo & Associats. A pesar que s’ha produït un lleuger descens en aquest tipus de negoci respecte a 2011, la crisi econòmica ha incrementat l’externalización, l’oferta i les diferents opcions d’inversió en aquestes empreses. Per això, atès que obrir una franquícia suposa contreure un compromís amb una companyia matriu, sota unes condicions concretes, caldrà dur a terme una exhaustiva anàlisi de l’operació. En el present article s’ofereixen les principals claus per obrir una franquícia, pas a pas.

1. Informar-se: què és una franquícia

En primer lloc, convé informar-se de totes les peculiaritats, funcionaments, compromisos, riscos, oportunitats i elements essencials que s’inclouen en una franquícia. És recomanable explicar, des del principi i durant el procés, amb un assessor especialitzat que disposi de coneixements específics del sector.

Convé dur a terme un pla de negoci, amb una avaluació dels costos-beneficis

Una franquícia és un tipus de contracte mercantil entre dos empresaris independents: un franquiciador i un franquiciado. Amb la seva associació, el primer persegueix expandir la seva marca i reduir estructures i costos. Mentre, el franquiciado, a canvi de la seva inversió i un percentatge dels beneficis, iniciarà un negoci amb la marca, la imatge, el suport, la cartera de productes o serveis, una infraestructura de negoci que aporta una experiència prèvia i els coneixements que li ofereix el franquiciador.

2. Estudi minuciós de la inversió: pla de negoci

Una vegada que es disposa de la informació necessària entorn d’aquesta modalitat, convé dur a terme un pla de negoci, amb una avaluació dels costos-beneficis. L’estudi i la planificació seran claus des del primer moment.

Consisteix a dur a terme una àmplia anàlisi, tant d’on s’invertirà, com de les capacitats pròpies perquè l’empresa funcioni. Serà imprescindible comptar amb informació minuciosa, contactar amb l’empresa central o visitar altres locals de la mateixa xarxa.

A més, caldrà realitzar, al més aviat possible, les següents comeses:

 • Definició dels objectius.
 • Elecció del sector en el qual es tingui intenció d’iniciar l’activitat.

 • Engegada d’un estudi de mercat, econòmic i financer, per estimar la viabilitat del negoci.

 • Anàlisi dels recursos disponibles: humans, tècnics i econòmics.

 • Conèixer el pla de màrqueting del franquiciador i estimar el seu impacte per publicitat i inversions sobre el negoci.

 • Emplenar el qüestionari de candidatura.

3. Elecció del negoci

Ja amb tota la informació, és moment de triar el negoci que es desitja iniciar i respondre a quin tipus d’empresa podria funcionar i quin s’adapta millor al perfil particular. Cal valorar tant les habilitats i preferències personals, com la capacitat i oportunitats de negoci estudiades amb anterioritat.

I caldrà recordar que obrir una franquícia comporta unes peculiaritats importants. El franquiciado haurà de seguir uns mètodes de treball predeterminats o acceptar que un percentatge dels seus beneficis aniran al franquiciador. Se cedeix capacitat creativa a canvi de reduir els riscos.

4. Assessorament legal

L’assessorament legal resulta imprescindible per fer front al projecte. El Comitè d’advocats experts en la franquícia destaca els diferents consells legals que s’han de seguir en obrir aquest tipus de negoci:

 • La xarxa ha d’estar donada d’alta en el Registre d’Indústria.
 • Comprovar si la marca està registrada en l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

 • Verificar que compta amb controls de qualitat i si està adherida a sistemes d’arbitratge o a algun codi deontològic.

 • Exigir al franquiciador el dossier d’informació precontractual que inclou les seves dades d’identificació i inscripció, la llicència, la descripció del sector d’activitat, l’experiència, les característiques d’explotació, l’estructura i extensió de la xarxa a Espanya i els elements essencials de l’acord de franquícia.

 • Contrastar la informació facilitada pel franquiciador amb altres franquiciados de la cadena.

 • Acudir a advocats especialistes en franquícia abans de prendre qualsevol decisió.

5. Tancar el finançament necessari

Per obrir una franquícia, és necessari realitzar abans els tràmits necessaris per constituir una empresa

Obrir una franquícia implica un important desemborsament. El pla de negoci previ indicarà la necessitat de finançament. Caldrà fixar aquestes necessitats i les vies per obtenir el capital econòmic necessari per sufragar-les. La fluïdesa del crèdit per part de les entitats financeres continua tancada i resulta molt difícil obtenir finançament. Si bé, a l’empara d’una franquícia consolidada, resulta més plausible. Cal fer front a la inversió inicial i a les obligacions financeres adquirides.

En ingressar en un negoci sota la modalitat de franquícies, cal escometre el pagament de dos conceptes: el cànon d’entrada (més el de publicitat) i el royalty.

 1. El primer és un pagament inicial a fons perdut, que sol constituir, juntament amb els royalties, la retribució al franquiciador per la cessió de la marca i del model de negoci. El seu import depèn de diversos factors i varia entre els 6.000 i els 25.000 euros.
 2. El royalty equival a un pagament fix o variable i, en general, mensual que s’abona en concepte dels serveis prestats per la central i per l’ús de la marca o ensenya franquiciada.

6. Signar el precontrato de franquícia

Abans de dur a terme la signatura del contracte, ambdues parts poden acordar un primer contacte en el qual avaluar-se, visitar la central i conèixer el funcionament del negoci. I si tot va bé, se signa un preacord de franquícia, això és, un contracte mitjançant el qual el franquiciador atorga al franquiciado la reserva d’una zona fins que es trobi el local adequat.

Des de l’Associació Espanyola per al Desenvolupament i Defensa del Franquiciado (AEDEF), aconsellen la seva anàlisi per professional expert i qualificat.

7. Buscar el local adequat

Cal signar un contracte d’arrendament o compra del local adequat. És important trobar la millor ubicació possible, en funció del tipus de negoci, i negociar el seu preu al màxim, doncs en tractar-se d’una franquícia, aquest marge influirà de manera notable en la rendibilitat de l’empresa. La central del franquiciador sol aconsellar al franquiciado el tipus d’establiment i la ubicació més adequada per a la gestió de l’activitat.

Una vegada adquirit el local caldrà adequar-ho i decorar-ho, doncs ha de tenir la mateixa imatge corporativa que la resta d’establiments de la cadena.

8. Constituir la societat

Per obrir una franquícia, és necessari realitzar abans els tràmits necessaris per constituir una empresa.

Cal decidir la forma jurídica que adoptarà l’empresa, establir-se com a empresari individual (autònom) o constituir una societat mercantil, amb entitat jurídica pròpia.

9. Signar el contracte de franquícia

El contracte és el document que regularà la relació jurídica entre el franquiciador i el franquiciado, conté l’acord de voluntat dels signants d’entaular una relació empresarial a través del sistema de franquícia, així com el conjunt de drets i obligacions al compliment de les quals es comprometen ambdues parts.

L’acord ha d’incloure: la cessió de la marca al franquiciado, la transmissió del know-how (saber fer) i la prestació d’assistència continuada al franquiciado durant tota la vigència del contracte.

Al moment de formalitzar el document, el franquiciado haurà d’abonar el cànon d’entrada, que variarà en funció de la marca, i rebrà els manuals de franquícia. El franquiciador té l’obligació de facilitar la informació precontractual per escrit i amb una antelació mínima de 20 dies a la signatura de qualsevol tipus de contracte o precontrato, i abans del lliurament d’un dipòsit.

10. Realitzar la formació inicial i començar l’activitat

Una vegada arribat a aquest punt, el franquiciador haurà d’acudir a la central per iniciar el seu procés d’aprenentatge en la gestió del negoci i assistir als cursos de formació.

Els últims passos abans de l’obertura seran els relatius a la pròpia gestió de l’empresa, com contractar personal, realitzar les comandes inicials de mercaderies, acabar d’adequar l’establiment o publicitar l’obertura del negoci. Amb tot resolt, es podrà procedir a l’inici de l’activitat.