Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Dipòsits, més rendibles a llarg termini

Dipositar el capital a llarg termini genera una rendibilitat mitjana un punt més elevada que la brindada per a imposicions a curt termini
Per José Ignacio Recio 16 de març de 2012
Img hucha
Imagen: RAWKU5

L’actual situació financera tendeix a afavorir els dipòsits a llarg termini com a fórmula indispensable per elevar els tipus d’interès. Dipositar el capital a un interval de tres a cinc anys genera una rendibilitat mitjana que oscil·la entre un 3% i un 4%, un punt percentual més elevat que la brindada per a terminis més curts. A més, poden subscriure’s per imports a partir de 3.000 euros.

Dipòsits a llarg termini, els més rendibles

La necessitat de buscar passiu estable per part de les entitats de crèdit ha originat que en els últims mesos s’hagi potenciat la captació dels estalvis a mitjà i llarg termini, en detriment dels dipòsits a terminis més reduïts. La clau per a això és augmentar la rendibilitat d’aquests productes.

La remuneració mitjana dels dipòsits a més llarg termini (entre dos i cinc anys), oscil·la entre el 3% i 3,9%, en contraposició als destinats a un termini únic d’un any o inferiors, que amb prou feines sobrepassa la barrera del 2,5%. Algunes entitats, fins i tot, arriben a oferir als seus dipositants fins a prop d’un 4% si destinen aquests productes a tres o més anys.

La remuneració mitjana dels dipòsits subscrits de dos a cinc anys oscil·la entre el 3% i 3,9%

Per aconseguir aquest objectiu de major rendibilitat, les entitats han recorregut a diverses estratègies, com referenciar-los a algun actiu financer o confeccionar-los com a dipòsits creixents, que incrementen la seva remuneració any rere any i permeten retirar l’efectiu sense penalització al final de cada exercici.

No obstant això, en estar confeccionades per a noves aportacions o per a clients procedents d’altres entitats, algunes d’aquestes ofertes tenen limitacions.

Característiques de les imposicions a llarg termini

 • No es basen en imposicions tradicionals, sinó que es fonamenten en productes financers “creixents” o referenciats a determinats actius.
 • L’import mínim per poder subscriure’ls és més exigent que en els dipòsits a curt termini. Les ofertes ho estipulen a partir d’un interval entre 3.000 i 6.000 euros. Hi ha models encara més exigents, amb una entrada a partir de 25.000 euros.

 • Gran part dels seus ganxos es fonamenten que els seus titulars compten amb una total disposició dels seus diners. A això afegeixen l’exempció de despeses i comissions que encareixin la subscripció.

 • Els terminis de permanència a mitjà o llarg termini estan estipulats per a períodes de tres a cinc anys. Es premia a les imposicions a major termini.

 • Brinden una rendibilitat mitjana d’entre el 3% i 4%, un punt percentual més elevada que la d’altres dipòsits de terminis més curts. A canvi, com és obvi, s’ha de tenir els diners dipositats més temps.

Dipòsit a llarg termini, quin mesurades prendre abans de contractar-ho

Els qui disposin d’uns estalvis que no necessitin durant diversos anys poden contractar un dipòsit a llarg termini. Aquest sempre tindrà menys risc que les aportacions regulars als fons d’inversió o la Borsa.

Un dipòsit a llarg termini té menys risc que les aportacions regulars a fons d’inversió i que la Borsa

No obstant això, hi ha alguns aspectes que han de tenir-se en compte abans de la seva formalització per evitar problemes en els propers anys.

 • El principal és conèixer a quins productes està vinculat el producte, si l’estigués.
 • No menys important és saber la possibilitat de cancel·lació anticipada, així com la possible penalització del rescat i en quina intensitat.

 • Un altre aspecte de gran interès per als usuaris bancaris és la periodicitat en la liquidació d’interessos: mensual, trimestral, anual o al venciment.

 • Conèixer quant diners es deixarà immobilitzat en uns anys a través dels imports mínims que proposen aquestes propostes d’estalvi.

Algunes propostes puntuals de dipòsits
 • BBK inclou en la seva oferta el Dipòsit Total LP, a un termini màxim de tres anys, amb disponibilitat total o parcial (fins a un màxim anual del 25% de l’import contractat), sense penalització. A més, hi ha una cosina final del 0,25% de l’import del dipòsit al venciment (T.A.I. del 0,08%) si el client té domiciliada la nòmina, la pensió o la cotització de la seguretat social dels treballadors autònoms. Aquest model es pot contractar a partir de 3.000 euros.
 • Caixa Vital compte per a aquests casos amb el Dipòsit Anticipació, un producte amb interessos percebuts per endavant, que s’ingressen en el pla de pensions. El termini de permanència és de dos anys i s’aplica un tipus d’interès del 3% nominal (T.A.I. del 3,142%), a partir de quantitats superiors a 20.000 euros.
 • La Caixa compta amb el Dipòsit Evolució Euribor, que possibilita augmentar la rendibilitat en tres anys. Es pot subscriure des de 3.000 euros, amb un tipus d’interès d’emissió fix durant el primer any i lligat a l’índex de referència europeu (euríbor 12 mesos + 1%) els anys següents. La seva acceptació permet realitzar a qualsevol moment una cancel·lació anticipada total o parcial, encara que amb una reducció del tipus d’interès.
 • Unicaja brinda als seus clients un model per trams, el Dipòsit Creixent 5 anys, per a imports des de 6.000 euros i un termini de permanència de cinc anys com a màxim. La seva T.A.I. és del 3,5%, sempre que es compleixin els requisits de vinculació. De no ser així, baixaria fins al 3%.
 • Barclays té el Dipòsit Interès Creixent a 3 anys, que proporciona un T.A.I. global del 3,14%. Es pot contractar des de 3.000 euros i fins a 1.000.000 euros. No obstant això, és exclusiu per a diners procedents d’altres entitats i entre les seves aportacions destaca que és possible la cancel·lació total del dipòsit a qualsevol moment. No obstant això, no contempla la realització de cancel·lacions parcials.
 • El Dipòsit Flexible d’Oficina Directa assegura una major rendibilitat per als estalvis dels clients durant dos anys, amb liquiditat semestral. Brinda un 4,25% T.A.I., per a quantitats entre 5.000 i 300.000 euros, amb abonament mensual d’interessos. Si es necessita part dels diners, o tot, es pot retirar cada sis mesos. Si es retira al sisè mes, la rendibilitat seria del 3,60% T.A.I. (3,54% nominal durant els sis mesos); si són 12 mesos, generaria un 4% T.A.I. (3,93% nominal durant els 12 mesos); si s’aconsegueixen 18 mesos, pujaria fins al 4,15% T.A.I. (4,07% nominal durant els 18 mesos). En els casos en què el saldo no es retirés, rendiria un 4,25% T.A.I. fins al venciment.
 • Openbank proposa als seus clients el denominat i-Dipòsit Open, amb una rendibilitat del 3,75% T.A.I. a 15 mesos des de 25.000 euros i del 3,50% T.A.I. a cinc mesos, des d’una aportació mínima de 3.000 euros. Es caracteritza perquè no té comissió de cancel·lació anticipada i el dipòsit liquidarà a un 1,5% d’interès nominal pels dies transcorreguts fins a la seva cancel·lació.
 • El Dipòsit Blau és la proposta d’Ibanesto, fins a l’1 de maig de 2012. Es pot aconseguir un 3,70% T.A.I. de rendibilitat, té total disposició dels diners i manca de comissions.