Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Dipòsits referenciats a matèries primeres

Els productes referenciats a cereals, petroli o energia renovable ofereixen rendibilitats d'entre un 2% i un 8%, i garanteixen el 100% de la inversió
Per José Ignacio Recio 9 de abril de 2008
Img trigo
Imagen: Petra Winkler

L’alça del preu dels cereals o l’evolució del petroli preocupen a tots els ciutadans per les repercussions que puguin tenir en la seva economia familiar. Però ara és possible treure una rendibilitat a les pujades d’aquests productes, ja que qualsevol usuari pot contractar dipòsits referenciats a aquestes matèries primeres, alguna cosa inimaginable fa tan sols uns anys. Un petit grup d’entitats financeres ha dissenyat alguns dipòsits allunyats del mercat tradicional, propiciant dues tendències: enriquir l’oferta dipositària actual, i elevar la rendibilitat que ofereixen els dipòsits més tradicionals, ja que aquests productes proporcionen a les seves titulars rendibilitats d’entre el 2% i 8%, en funció del dipòsit triat.

Un dels dipòsits més innovadors i originals és el dissenyat per Caixa Tarragona, que relaciona la inversió realitzada amb la revaloració de certs cereals. La seva mecànica, malgrat ser un producte innovador, és senzilla. El dipòsit garanteix el 100% de la inversió i ofereix una rendibilitat mínima del 2% i una màxima del 6%, en funció de la possible revaloració de tres cereals: soia, blat de moro i blat. Si bé la idea és totalment nova en el sistema financer espanyol i permet obtenir una rendibilitat per sobre de la mitjana (6%), aquest dipòsit té el gran inconvenient del seu complicat seguiment, a causa de les peculiars característiques d’aquest mercat, amb el problema afegit que els valors dels cereals estan en màxims històrics, i es desconeix el seu marge per seguir pujant.

Lligats a les energies

Altres entitats han decidit també llançar nous dipòsits, lligats en aquest cas a un altre tipus de matèries més convencionals. Destaca l’oferta de Caixa Manresa, que ha inclòs entre la seva llista el producte denominat “Energia 24”, que assegura el 100% del capital invertit i contempla un rendiment del 8% a un any, ampliable a un màxim de tres, període en el qual la revaloració pot aconseguir el 24% pel que fa a l’evolució de la cartera d’accions a la qual està referenciat aquest producte (tres empreses d’energia renovable: Gamesa, Iberdrola Renovables i Solarworld).

La condició per obtenir l’esmentat rendiment es basa que aquestes tres empreses tinguin, al final del període, una cotització igual o superior a la inicial. En el cas que al final del primer any no s’aconsegueixi aquest increment, es renovarà per un any més, podent aconseguir un 16% al final del segon any, o un 24% al final del tercer. Si en cap dels tres anys les accions haguessin incrementat el seu valor pel que fa a l’inicial, es retornarà el capital invertit.

Els dipòsits referenciats a matèries primeres garanteixen el 100% del capital invertit, per la qual cosa el seu major risc és que la rendibilitat sigui nul·la

Caixa Galícia també ofereix als seus clients una nova modalitat dels dipòsits estructurats, a través del denominat “Brent Premier”. Aquest producte està referenciat a la revaloració del cru de qualitat Brent, i compte també amb el capital garantit al 100%. Es tracta d’un dipòsit bastant assequible, ja que es pot contractar a partir d’un import mínim de 2.000 euros. La seva estructura, no obstant això, és complicada: el 50% s’estableix com a imposició fixa a sis mesos al 6,75% TAE (6,64% nominal anual). L’altra meitat es fixa com a imposició referenciada a 12 mesos, de manera que el client pot percebre dos tipus de cupons en funció de la revaloració del futur sobre el Brent negociat en l’Intercontinental Exchange (HISSI), amb un límit del 20%:

  • El 100% de la revaloració a venciment de l’HISSI Brent.

  • Un 4%, si en algun moment del període aquest índex aconseguís una cotització igual o superior al 120% del seu valor inicial.

Una altra característica d’aquest producte és que, a més, el 50% del dipòsit té total disponibilitat sense cap tipus de penalització.

Assessorament

No hi ha dubte que es tracta d’un producte financer temptador, tenint en compte la seva elevada rendibilitat i la inexistència de riscos, però els dipòsits referenciats a matèries primeres no estan destinats a tota classe d’usuaris, sinó especialment a aquells que estan en contacte amb aquests mercats o, almenys, tenen el suficient assessorament com per aconseguir que la seva inversió “arribi a bon port”.

Convé comptar amb l’assessorament d’experts coneixedors del mercat específic d’aquests productes abans de contractar un dipòsit referenciat a matèries primeres

Això és a causa que es tracta de productes especialitzats, que pertanyen a mercats financers molt complicats de seguir. A més, han de contractar-se al moment adequat en el qual es poden revaloritzar els cereals o el petroli, circumstàncies que només coneix i pot indicar un expert en aquests sectors. Per aquestes raons no resulta convenient subscriure un dipòsit d’aquestes característiques “a cegues”, ja que pot oferir alguna sorpresa desagradable.