Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Dividends que superen la rendibilitat dels dipòsits

Els petits inversors poden acudir a les empreses que cotitzen en Borsa i reparteixen un dividend entre els seus accionistes
Per José Ignacio Recio 27 de febrer de 2011
Img grafico ascendente
Imagen: bizior

El cobrament per dividend pot ser en l’actualitat més rendible que la contractació de la majoria dels dipòsits que es poden trobar al mercat bancari i, també, que les subhastes del Tresor Públic, que rares vegades superen el 3,50%. La rendibilitat mitjana per dividends de les companyies que cotitzen en l’Ibex-35 és del 4,88%, per sobre del 2% de mitjana de les imposicions a 6 o 12 mesos. Sovint, també és superior a la remuneració que proporcionen els dipòsits més rendibles del mercat, que poden aconseguir el 5%, destinats a nous clients o referenciats a algun actiu financer. En funció del dividend abonat, les opcions són infinites per millorar la remuneració de les imposicions: des de les empreses que abonen els dividends més elevats, com a Borses i Mercats d’Espanya, que ofereix un 10,81%, i Telefónica, amb un 7,50%, a les quals reparteixen als seus accionistes un abonament intermedi, com en el cas del sector bancari i elèctric, que oscil·la entre un 4,00% i un 6,00%.

Un supòsit: si un usuari disposava el passat 15 de desembre -data de venciment- de 220 accions d’ArcelorMittal, haurà rebut 12 cèntims bruts. En restar la retenció d’Hisenda, aquesta quantitat equival a 9 cèntims nets per cada acció de la cartera, és a dir, una retribució de 22 euros. No obstant això, aquesta companyia, igual que moltes altres, fa efectius diversos dividends durant cada exercici. Tot això sense comptar amb la possible revaloració que pogués obtenir el valor durant el període de permanència.

Un altre cas més cridaner, per la seva major rendibilitat, és el de Gas Natural a l’inici d’aquest nou any, ja que els inversors que hagin tingut en la seva cartera un total de 600 accions, hauran afegit al compte corrent 172 euros nets. Les empreses que cotitzen en l’índex selectiu espanyol retribueixen als seus accionistes amb aquest pagament, però no exclusivament, ja que un grup important de companyies situades al Mercat Continu es decanten per la primera estratègia. Per tant, es pot triar entre una àmplia gamma de valors que ofereixen la possibilitat de cobrar un abonament per dividend una o diverses vegades a l’any, la qual cosa possibilita als inversors amb perfil més defensiu disposar d’una renda fixa dins de la variable.

Abonament de dividends

Una dels principals avantatges de decantar-se per aquesta retribució regular és que es pot tenir una rendibilitat anual a través d’una cartera de valors que compleixin amb aquest requisit. És possible rendibilitzar durant l’any l’evolució positiva que pot desenvolupar el valor contractat per l’inversor, de manera que s’incrementa el capital invertit. Aquesta opció borsària està destinada a un termini mitjà i llarg, mai al curt, ja que en general es reparteixen diversos dividends a l’any i, per treure major partit als seus avantatges, és convenient un període de permanència més alt, que fins i tot pot aconseguir diversos anys.

Per treure major partit, és convenient un període de permanència alt, fins i tot de diversos anys

Cada empresa té la seva pròpia política per retribuir a l’accionista, per la qual cosa aquest abonament pot ser trimestral, semestral o anual. Però, com ho reben els inversors? La resposta és senzilla: en la mateixa data en què la companyia fa efectiu aquest abonament, que s’ingressa en el compte que el client tingui contractada amb el banc, caixa o entitat financera. Sovint s’abona el mateix dia que es formalitza el pagament, però també és habitual que l’operació es concreti de 2 a 3 dies després.

Aquesta fórmula d’inversió està destinada a un perfil de clients conservadors, que es decanten per valors que ofereixin gran seguretat, per sobre de grans expectatives de creixement en la seva cotització. Per tant, no és el mitjà més natural per operar dels inversors especuladors, que rares vegades romanen més d’unes setmanes en un valor per prendre posicions després en una altra companyia on puguin obtenir una rendibilitat major i més ràpida.

Un altre aspecte que han de tenir en compte els inversors en calibrar aquesta alternativa és el tractament fiscal dels dividends, ja que ha variat pel que fa a anys precedents. Des de l’1 de gener de 2010, els primers 6.000 euros tributen al 19% i la resta ho fa al 21%. A això cal afegir que no tot l’import brut va a parar al compte de l’inversor, ja que Hisenda reté el dia del pagament un 18% sobre l’import brut que paga l’empresa i el resultant final és l’import net que s’ingressa en compte.

Valors adequats

Un important nombre d’analistes borsaris recomana per a aquest nou exercici la contractació de valors que reparteixin un bon dividend, com a millor fórmula per contrarestar la falta d’atractius d’altres productes bancaris o frenar una evolució negativa que poguessin desenvolupar aquest any els mercats borsaris. Per a això, han elaborat una cartera d’inversió on estan representades les principals companyies del panorama nacional de la renda variable i que compten amb millors perspectives per al curs 2011. Iberdrola, Tècniques Reunides, Gas Natural, Repsol, Endesa i Borses i Mercats d’Espanya són algunes de les seves principals apostes.

No obstant això, alguns d’aquests analistes incideixen que no és recomanable la contractació d’un valor única i exclusivament per aquesta retribució, especialment, en les operacions a curt termini, ja que pot tenir un efecte no desitjat entre els petits inversors. És possible que no desenvolupi una bona situació tècnica després del repartiment del dividend i, per tant, no sigui el millor moment per formalitzar la seva operació de compra. Per a la seva contractació, s’han de donar uns símptomes clars de compra, expectatives de creixement i que els seus comptes empresarials siguin satisfactòries.

Un cas que il·lustra aquesta possibilitat és el desenvolupat per Gas Natural durant les primeres setmanes de gener de 2011, que després d’haver repartit entre els seus accionistes 0,32 euros per acció, ha vist com la seva cotització ha baixat bruscament des dels 11,30 euros fins a prop de la barrera dels 10 euros i, per tant, ha penalitzat als petits i mitjos inversors que s’havien decantat per aquest valor. Això ha courrido en els dies anteriors al fet que apliqués aquesta via de retribució, encara que més tard les compres hagin tornat al valor en aprofitar la tendència alcista dels mercats borsaris.

Dividends de l’IBEX-35 per 2011

La rendibilitat de les companyies que cotitzen en l’índex selectiu espanyol durant els últims 12 mesos aconsegueix el 4,88%, encara que amb fluctuacions molt àmplies entre cadascuna d’elles. Per la part alta de l’escalafó se situen empreses com a BME, que remunera als accionistes amb l’import brut més alt del mercat, un 10,51%, seguida a continuació per Telefónica (7,50%), Santander (7,45%), Mapfre (7,14%), Gas Natural-Fenosa (6,88%), Banesto (6,83%) i Ferrovial (6,38%), que proporcionen també als seus accionistes una retribució sensiblement superior a l’oferta pels productes de renda fixa.

Per contra, algunes empreses proporcionen dividends per sota de la mitjana, amb el 2,00% com a màxim i d’acord amb els fixats per alguns dels productes d’estalvi disponibles al mercat bancari. Són els casos d’Inditex (2,03%), OHL (1,93%), Abengoa (1,06%), Iberdrola Renovables (0,93%) i ArcelorMittal (0,88%). No obstant això, hi ha un notable grup d’empreses que retribueixen amb una rendibilitat mitjana situada entre el 3,00% i el 6,00%, amb una millora substancial pel que fa a altres alternatives d’estalvi i que corresponen en general a empreses bancàries i elèctriques.