Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Dividends: quina rendibilitat tenen?

La mitjana dels dividends que reparteixen les empreses de l'Ibex-35 aconsegueix el 3,7%, i supera als de les lletres i bons de l'Estat
Per EROSKI Consumer 9 de octubre de 2007

Estem en un bon moment per invertir en companyies amb elevada rendibilitat per dividend. Almenys, així ho aconsellen els analistes. En aquests temps de volatilitat i crisi crediticia la caiguda del tipus d’interès dels bons ha augmentat l’atractiu de les empreses amb alta retribució a l’accionista. Diverses empreses de l’Ibex-35 ofereixen una rendibilitat per dividend superior al de les lletres i bons de l’Estat, una forma d’invertir en renda fixa dins de la renda variable. A més, per primera vegada en aquests últims anys, la rendibilitat per dividend de les empreses cotitzades en l’Ibex 35 està per sobre dels tipus d’interès a curt termini, i durant els últims 12 mesos s’ha situat en el 3,7%. Empreses com a Antena 3 TV, Banc Santander, Banesto, BBVA, Endesa, Indra o Telecinco ofereixen als seus accionistes rendiments superiors al 4%, i fins i tot tres d’elles per sobre del 10%: Bankinter (13,01%), Banc Sabadell (12,22%) i Immobiliària Colonial (11,53%). “Invertir en accions d’alta rendibilitat per dividend té un gran atractiu perquè proporciona una gran seguretat als inversors en oferir-los un pagament fix tots els anys”, afirma Matías Jové, portaveu d’AEMEC (Associació Espanyola d’Accionistes Minoritaris en Empreses Cotitzades en Borsa).

Què són els dividends?

Es tracta de la retribució a la inversió que s’atorga en proporció a la quantitat d’accions posseïdes
Encara que tothom ha sentit parlar d’ells, no tots saben què és el dividend. Es tracta de la retribució a la inversió que s’atorga en proporció a la quantitat d’accions posseïdes amb recursos originats en les utilitats de l’empresa durant un període determinat, i que podrà ser lliurat en diners o en accions. La decisió de pagar dividends als accionistes és adoptada anualment per l’assemblea general ordinària de la companyia, que al seu torn indica la periodicitat i la forma de pagament dels mateixos. Els dividends poden ser repartits en diners o en accions: Si es reparteixen en diners, per cada acció posseïda es rebrà certa quantitat de diners que serà determinada per l’assemblea general d’accionistes; si es fa en accions, es rebrà una acció per cadascuna que tingui en cartera l’inversor.

Quins són els avantatges d’invertir en companyies d’aquestes característiques? D’una banda, hi ha estudis que demostren que les empreses que reparteixen dividends són més rendibles que les que no ho fan, i que existeix una correlació positiva entre el percentatge de beneficis que es distribueix en dividends i el creixement dels beneficis futurs. I, d’altra banda, aquesta política de retribució permet obtenir rendibilitats que, en molts dels casos, estan per sobre del 4%. Per a perfils conservadors és una de les formes més adequades de rendibilitzar els estalvis, segons explica el portaveu d’AEMEC.

El fet que les companyies amb millor rendibilitat per dividend hagin registrat en els últims anys millor comportament en borsa porta als experts a recomanar valors amb atractius dividends, però també amb sòlids fonamentals i bons resultats. Més encara al moment actual de la renda variable espanyola, amb la forta inestabilitat mostrada amb la crisi hipotecària d’Estats Units com a teló de fons. L’estalviador pot emprar una estratègia que consisteix a comprar valors quan la seva rendibilitat per dividend està per sobre del 4% aproximadament i es ven quan aquesta cau per sota del 2%.

Com invertir

No tots ho valoris que cotitzen en la Borsa espanyola reparteixen dividends
Els particulars que es decantin per aquesta opció inversora deuen tenir en compte diversos aspectes. Per començar, no tots ho valoris que cotitzen en la Borsa espanyola reparteixen dividends. De fet, dels 35 que integren l’Ibex, 30 companyies retribueixen a l’accionista amb aquesta modalitat de pagament. Fora d’aquest índex -al mercat continu- és més difícil trobar-se amb empreses que segueixin aquesta pràctica empresarial. Un altre punt per tenir en compte per part de l’inversor és que aquest desemborsament se sol realitzar una, dues o quatre vegades a l’any. Hi ha empreses que realitzen un pagament únic anual, mentre que unes altres -com els bancs i les elèctriques- ho abonen cada trimestre.

Molts inversors creuen que el dividend és un regal que dona l’empresa cotitzada. En certa forma sí ho és, un regal fruit dels beneficis de l’empresa que es reparteixen entre els seus accionistes, però que es descompta de la seva cotització el dia que s’abona. És a dir, si el Banc Santander, per exemple, dona un dividend de 0,19 euros el 25 de desembre, i el 24 tanca a 13,77 euros, significa que quan obri la seva cotització el dia en què s’abona el dividend ho farà a 13,58 euros, havent descomptat la quantitat que l’accionista ja tindrà en el seu compte corrent. Des d’aquest punt de vista el dividend no és cap regal, encara que en general l’acció afectada per aquesta operació sol recuperar aquest descompte en pocs dies. Per això, aquest tipus d’inversions no està destinat a terminis curts o ultracortos, “sinó a inversors conservadors que tenen la seva estratègia a mitjà o llarg termini, període en el qual està rendibilitzant la seva inversió a nivell de la renda fixa”, com apunta Matías Jové.

Això no impedeix que en els dies anteriors a l’abonament del dividend es produeixin increments notables en el volum de contractació, és a dir que hi ha interès per part dels particulars i d’entitats gestores d’entrar en el valor, la qual cosa en la majoria de les situacions es concreta en pujades de la cotització. Però d’altra banda, és freqüent que l’inversor incorri en l’error de comprar accions que reparteixen dividends en els dies previs, que estiguin en una tendència clarament a la baixa, arriscant-se a quedar “enganxat”, com es denomina popularment en l’argot borsari, la qual cosa significa que el valor real de l’acció comprada estigui molt allunyada del preu de compra. Encara que en general, a llarg i mig termini aquestes operacions solen ser beneficioses per a les economies domèstiques “perquè a la possible revaloració de l’acció s’uneix la rendibilitat anual per dividend que reporta”, explica el portaveu de l’Associació Espanyola d’Accionistes Minoritaris en Empreses Cotitzades en Borsa.

Té un tractament fiscal molt favorable, la qual cosa li fa ser un producte molt atractiu
Els interessats a invertir en dividends han de conèixer la creació d’un nou índex negociable sota el nom d’Ibex “Top”Dividend , que recull les empreses que ofereixen una major rendibilitat per dividend al mercat de valors espanyol. Un dels objectius de la seva engegada és mesurar el comportament d’aquestes empreses en relació amb les d’altres segments borsaris com l’Ibex-35 “”, “Ibex Médium Cap” o “Ibex Small Cap”. L’Ibex “Top” Dividend és un índex negociable, per la qual cosa la seva forma de càlcul permetrà l’emissió de productes financers basats en ell, com a fons cotitzats en Borsa, fons índex o derivats. L’índex està conformat per les 25 companyies amb major rendibilitat per dividend del mercat espanyol: Antena3, Abertis, Altadis, BBVA, Bankinter, Campofrío, Ciments Portland, Dinamia, Endesa, Enagás, FCC, Gas Natural, Iberdrola, Indra, Mapfre, Miquel Costa, Banc Popular, REE, Repsol YPF, Banc Sabadell, Santander, Telefónica, Telecinco, Uralita i Zardoya Otis.

El petit i mitjà estalviador que vulgui invertir en els propers mesos en empreses que reparteixin dividends té la possibilitat de comprar les accions de diverses companyies que han anunciat la distribució d’un dividend entre els seus accionistes abans que finalitzi l’any. Així, el Banc Popular repartirà 0,12 euros; Aigües de Barcelona, 0,40 euros; Arcelor, 0,33 dòlars; Ebre Puleva, 0,09 euros; i Mecalux, 0,49. Són les opcions que ofereix el mercat continu espanyol per als propers tres mesos. A mesura que les empreses anuncien el pagament del dividend, les societats tenen l’obligació de comunicar-ho a la Comissió Nacional del Comprat Valors (CNMV), que ho reflectirà immediatament a la seva pàgina web, on els inversors poden consultar-ho.

Productes associats

Algunes entitats financeres han desenvolupat productes financers basats en la compra d’accions de les companyies que reparteixen majors dividends, bé a través de fons d’inversió, bé a través de carteres borsàries referenciades a aquesta classe de companyies. És el cas del “broker” Self Trade que ha llançat la denominada “Cartera Accionis Dividend 2007” que aquesta composta pels nou valors de l’Ibex-35 que a tancament d’any presenten major rendibilitat per dividend (Antena 3 TV, Banc Popular, Banc Santander, BBVA, Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Telecinco i Telefónica). Es revisa una vegada a l’any excepte si un dels valors que formen part de la cartera canvia de forma substancial la seva política de retribució a l’accionista o bé si perd el rang de companyia solvent per part de les principals agències de qualificació crediticia, ja que això representaria posar en perill el repartiment de dividends.

En conseqüència, l’inversor que prengui posicions, és a dir, que compri en aquesta “cistella” borsària ha de saber que en el pitjor dels escenaris possibles, que l’evolució d’aquests valors sigui clarament a la baixa, la política retributiva d’aquestes empreses és alta, proporcionant-li una rendibilitat anual en concepte de dividend que oscil·la normalment entre el 3% i 5%. També alguns bancs i caixes d’estalvi ofereixen als seus clients la possibilitat de subscriure una “cistella” dels valors amb majors rendiments per dividend.

Consells per invertir en accions que reparteixen dividends:

 • No cal deixar-se portar només per l’emissió d’aquest pagament, sinó perquè és una empresa sòlida i amb bones expectatives de creixement.
 • Estan destinades per a un perfil d’inversor conservador, que té en el mitjà o llarg termini el punt de mira de la seva inversió.
 • Té un tractament fiscal molt favorable, la qual cosa li fa ser un producte molt atractiu per als petits i mitjans estalviadors
 • Mai cal invertir en accions que reparteixin dividends que estiguin en tendència a la baixa.
 • L’inversor s’ha d’assessorar sobre quines companyies proporcionen aquest repartiment, i en quines dates.
 • A llarg termini cal seleccionar a les empreses que ofereixen un dividend per sobre de les inversions a termini fix.
 • Recordar que per beneficiar-se d’aquest pagament tan sols n’hi ha prou amb tenir comprades les accions el dia anterior a la seva emissió, podent-se vendre el mateix dia en què s’abona.
 • Fiscalitat del dividend

  La fiscalitat en el tractament dels dividends és un dels aspectes més importants per als petits i mitjans estalviadors. I més encara ara que la nova reglamentació ofereix avantatges a els qui obtinguin alguna quantitat per aquest concepte. Amb la nova reforma de l’IRPF els dividends percebuts pels contribuents no es multipliquen per coeficient algun sinó que s’integren a la base imposable de l’estalvi pel seu import íntegre i tributen al tipus fix del 18%, suprimint-se la deducció per doble imposició interna del 40%.

  El nou tractament previst per als dividends es completa amb la introducció d’una nova exempció que va entrar en funcionament l’1 de gener de 2007, per la qual els dividends percebuts pels contribuents estaran exempts de tributació fins a un import màxim d’1.500 euros anuals. Encara que el tipus sobre els dividends serà sempre del 18%, l’efecte de la nova exempció farà que el tipus efectiu sigui diferent segons l’import dels dividends rebuts, sent zero en el cas de percepció de dividends per import d’1.500 euros.