Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Divorciats: poden cobrar pensió de viduïtat de la seva exparella?

Si mor l'excónyuge, es pot cobrar la pensió de viduïtat, sempre que es compleixi amb determinats requisits com no haver tornat a casar-se
Per Blanca Álvarez Barco 29 de març de 2021
pension viudedad separacion divorcio
Imagen: Markus Spiske

Si t’has divorciat o separat i la teva exparella mor, pots tenir dret a cobrar la pensió de viduïtat. Per a això cal complir determinats requisits, com no haver contret matrimoni de nou o tenir fills en comú amb el mort, entre altres circumstàncies. A més, també influeix el moment en què es produís la separació o divorci i si tens o no reconeguda una pensió compensatòria. En aquest article buidem els teus dubtes sobre aquest tema.

Es pot cobrar la pensió de viduïtat d’un ex?

Davant el dubte de si és possible percebre una pensió de viduïtat després de la defunció d’una antiga parella, la resposta és que sí, es pot. No obstant això, cal atendre diferents requisits que estan prevists en la nostra legislació, “especialment si va existir matrimoni o parella de fet inscrita, així com el moment en el qual es va produir la separació o divorci“, explica Raquel Mena, advocada experta en Dret de Família.

Però cal assenyalar que si es té reconeguda una pensió compensatòria com a conseqüència d’una separació o divorci, i es té dret a una pensió de viduïtat de quantia superior a la compensatòria, “la pensió de viduïtat es disminuirà fins a aconseguir la quantia de la pensió compensatòria“.

pensión viudedad exImatge: vanna44

Requisits per a percebre la pensió de viduïtat d’exparelles

✅ Per a les separacions anteriors a l’1 de gener de 2008:

Perquè els cònjuges que s’hagin separat o divorciat abans de l’1 de gener de 2008 tinguin dret a percebre pensió de viduïtat, s’han de complir els següents requisits, segons assenyala l’advocada:

 • Entre la data del divorci o de la separació judicial i la data de la defunció del causant de la pensió de viduïtat no ha d’haver transcorregut un període superior a 10 anys.
 • No s’han tornat a casar ni tenen una nova parella de fet.
 • El matrimoni ha tingut una durada mínima de 10 anys.
 • Existeixen fills comuns del matrimoni o el beneficiari de la pensió de viduïtat té una edat superior als 50 anys en el moment de la defunció del causant.

✅ Per a les separacions e ntrel’1 de gener de 2008 i 31 de desembre de 2009:

Es necessita que els qui estiguin divorciats o separats judicialment demostrin que:

 • No han tornat a casar-se o format parella de fet.
 • Tenen reconegut el dret a rebre pensió compensatòria (per sentència o conveni).

✅ Per a les separacions o divorcis posteriors a l’1 de gener de 2010:

En cas que la separació o divorci es produeixi amb posterioritat a l’1 de gener de 2010, “així com per a defuncions a partir de 2010”, Raquel Mena indica que és necessari que la persona que sol·liciti la pensió de viduïtat compleixi els següents requisits:

 • Que no hagi tornat a casar-se o tenir parella de fet.
 • Que tingui reconegut al seu favor el dret a una pensió compensatòria i aquesta quedés extingida a la mort del causant.

En el cas de les persones que no tinguin una pensió compensatòria, podran percebre la pensió si acrediten:

 • Ser víctima de violència de gènere en el moment de la separació judicial o el divorci mitjançant sentència ferma o, en el seu cas, s’hagi arxivat el procediment de violència de gènere causa per extinció de la responsabilitat penal per defunció.
 • Mitjançant ordre de protecció dictada al seu favor o informe del Ministeri Fiscal que indica l’existència d’indicis de violència de gènere.

Si no es reuneixen els requisits, què succeeix?

Per al cas que no es reuneixin els requisits citats, l’advocada apunta que “des de l’any 2013 també es pot sol·licitar una pensió de viduïtat quan existeix separació o divorci de l’excónyuge mort abans de l’1 de gener de 2008” en aquests casos:

 • Tenir 65 anys o més.
 • No tenir dret a una altra pensió pública.
 • Si la durada del matrimoni no ha estat inferior a 15 anys.
Què passa si hi ha més d’un excónyuge?

Una persona pot haver contret matrimoni o tenir més d’una parella, i que totes hagin acabat. Llavors, són moltes les preguntes que sorgeixen si hi ha una defunció. Què succeeix en cas que hi hagi més d’una exparella? Tenen dret tots els ex a aquesta pensió? Com se soluciona aquesta situació?

En el cas que existeixi més d’un cònjuge o d’una parella de fet, poden ser beneficiaris de la pensió de viduïtat:

 • El cònjuge o parella de fet al moment de la defunció.
 • L’excónyuge o ex parella de fet dels que el mort es trobés separat o divorciat, sempre que es compleixi amb algun dels requisits que s’han citat en aquest article.

En el cas que existeixin diversos beneficiaris de la pensió de viduïtat, cal destacar que “no es genera una pensió per a cadascun, sinó que l’única pensió que correspongués per la defunció es reparteix en funció del temps de convivència de cada beneficiari”, comenta Raquel Mena, advocada experta en Dret de Família.

En tot cas, “sempre ha de garantir-se un mínim del 40% de l’import total” a qui fora el cònjuge o parella de fet en el moment de la defunció.