Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El Banc d’Espanya obliga a les entitats financeres a eliminar la “lletra petita” dels contractes

El seu objectiu és avançar en la protecció dels clients i promoure la concessió responsable de crèdits
Per mediatrader 6 de juliol de 2012

El Banc d’Espanya obliga a les entitats financeres a eliminar la “lletra petita” dels contractes dels productes bancaris amb l’objectiu d’avançar en la protecció dels clients i promoure la concessió responsable de crèdits. Figura així en la circular 5/2012 de 27 de juny a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament sobre transparència i responsabilitat en la concessió de préstecs que publica el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

“La lletra a utilitzar en els documents d’informació tindrà una grandària apropiada per facilitar la seva lectura. En tot cas, la lletra minúscula que s’empri no podrà tenir una altura inferior a dos mil·límetres”, diu el text de la norma. Aquesta condició haurà de regir per a productes i serveis bancaris com a dipòsits, crèdits al consum, préstecs hipotecaris sobre habitatges i negociació de xecs, així com avals, fiances i garanties, entre uns altres, segons recull la circular. Les entitats també estan obligades al fet que tot el que hagi de destacar-se en la informació prèvia a un contracte es faci de la mateixa manera. Si s’opta per posar text en negreta, no es podrà usar aquesta per a una altra informació del document, encara que siguin els títols del mateix. L’objectiu és configurar un nou codi general de transparència, clarament orientat a la protecció dels clients dels serveis bancaris, que haurà de regir en endavant en les relacions entre usuaris i entitats de crèdit. La norma avala l’augment de la informació que les entitats han de posar a la disposició dels potencials clients d’acord amb les millors pràctiques del mercat. L’objectiu és “racionalitzar i augmentar les obligacions de transparència i la conducta de les entitats de crèdit”, recull.

Aprofundeix igualment en les iniciatives amb les quals els poders públics pretenen promoure la concessió responsable de préstecs i exigeix als bancs polítiques i procediments que afavoreixin la prudència i l’atenció específica a les necessitats i possibilitats dels clients. “Quan les entitats concedeixin crèdits hauran d’actuar honesta, imparcial i professionalment, amb atenció a la situació personal i financera i a les preferències i objectius dels seus clients. A més hauran de ressaltar tota condició o característica dels contractes que no respongui a dita objectiva”, diu la norma. No obstant això, la circular recorda també que regeix la llibertat de contractació, la plena validesa i eficàcia dels contractes, i la plena responsabilitat dels clients si incompleixen les obligacions assumides contractualment.

La circular recull un tipus d’interès alternatiu a l’Euribor, al que estan referenciades la gran majoria d’hipoteques a Espanya, i que les entitats financeres podran utilitzar si escau. A més de l’Euribor, que es calcula arran del tipus d’interès que els principals bancs europeus es presten diners entre si pel termini d’un any, les entitats podran referenciar crèdits a l’Interest “Rate Swap” (IRS), a un termini de cinc anys.