Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El compte enrere de la tarifa elèctrica nocturna

La tarifa elèctrica nocturna desapareix i se substitueix per la "tarifa per discriminació horària", amb més hores d'ús barates, però amb un percentatge de descompte menor
Per Anna Elisa Savelli 10 de gener de 2008

Tarifa nocturna i tarifa per discriminació horària

Posar la rentadora o el rentavaixella de nit, si es contracta la tarifa nocturna d’electricitat, pot suposar un descompte de fins al 55%. Però en pocs mesos ja no serà possible aprofitar-se d’aquest avantatge, ja que la tarifa 2.0N (coneguda com a tarifa nocturna) desapareixerà definitivament el dia 1 de juliol de 2008. La 2.0N podia aplicar-se a qualsevol client en baixa tensió la potència contractada de la qual no excedís de 15 kW, sempre que comptés amb l’equip adequat.

Aquesta tarifa es va introduir a Espanya en 1983, amb un descompte inicial del 35%, però va arribar a aconseguir el 55% amb un petit recàrrec del 3% per al consum diürn. Entre els anys 80 i 90 es va dur a terme una intensa campanya institucional per a promocionar el seu ús i instal·lar els acumuladors necessaris per a tal fi, una inversió que es veuria recompensada amb el descompte en la factura. No obstant això, des de 2007 no es poden realitzar noves altes, i en pocs mesos serà substituïda per la tarifa per discriminació horària, que suposarà un nombre major d’hores a preu més baix (el que es coneix com “les hores barri”), però amb un percentatge de descompte menor.

La tarifa nocturna era, fins ara, una modalitat de contracte de subministrament elèctric en el qual es prevalia amb un preu substancialment menor el consum elèctric realitzat a la nit. La potència contractada era la corresponent a les hores diürnes, i en les hores nocturnes, quan funcionen els sistemes d’acumulació, els usuaris podien disposar de la màxima potència sense cap sobrecost. Creada a Espanya en 1983, l’antiga tarifa nocturna ha sofert modificacions pels decrets que regulaven la tarifa elèctrica, com el Reial decret 1634/2006, 29 de desembre i el posterior 871/2007, de 29 de juny. En aquest últim, la Disposició transitòria primera (Adaptació de la tarifa 2.0 amb discriminació horària nocturna) estableix en el seu primer apartat que a partir de l’1 de juliol de 2008 desapareix la tarifa 2.0 amb discriminació horària nocturna. En el seu lloc s’introdueixen les noves tarifes de discriminació horària, dirigides a un nombre major de clients.

Aquesta tarifa amb discriminació horària s’ha plantejat com una altra via per a incentivar el consum nocturn. En la nova proposta hi ha més hores d’ús d’electricitat amb descompte (hores barri), però aquest és menor. A això cal sumar que la penalització diürna s’incrementa.

Un milió d’afectats

L’eliminació d’aquesta tarifa suposarà un fort impacte sobre la factura de la llum -que podria arribar a ser del 40%- a causa dels canvis de potència que s’han de realitzar. Per això, ja s’han interposat denúncies davant el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per a tractar d’evitar la seva desaparició. Així a les protestes formulades per diversos particulars a nivell individual i les de diverses associacions de consumidors, s’ha unit la denúncia formulada des de l’associació que reuneix les fabricadores i importadors d’acumuladors elèctrics per a calefacció (Ficae), des d’on s’assegura que la mesura podria resultar anticonstitucional per generar greuges intolerables. A més, existeix l’agreujant que els usuaris que van contractar fa anys la tarifa nocturna, ho van fer a petició del Govern, per a fomentar el consum responsable durant la nit i evitar hores de possible col·lapse en la xarxa.

Amb l’antiga tarifa es traslladava a l’horari nocturn part del consum diari i es donava sortida als excedents d’energia produïda durant la nit

Tant Ficae com Anecyc (Associació Nacional d’Empreses de Climatització i Confort) havien sol·licitat que es prenguessin mesures per a pal·liar el duríssim impacte econòmic que sofriran davant el seu obligatori passo a la Tarifa de Discriminació Horària (TDH). Ficae assegura que els últims canvis legislatius posats en marxa en relació amb les tarifes elèctriques afecten directament a més d’un milió d’usuaris de l’antiga tarifa nocturna i a més de 6.500 famílies que depenen del negoci de l’acumulació elèctrica. Amb l’antiga tarifa es traslladava a l’horari nocturn part del consum diari i es donava sortida als excedents d’energia produïda durant la nit, la qual cosa va animar a molts usuaris a adquirir acumuladors, consumidors que ara es veuran molt afectats en veure com la seva inversió queda inutilitzada.

Les associacions Ficae i Anecyc van sol·licitar, a més, l’eliminació de l’obligació de contractar la màxima potència (obligació vigent des de fa tan sols uns dies, des de l’1 de gener de l’any en curs), la reducció del diferencial del preu del kWh en les hores punta de la nova tarifa de discriminació horària respecte a la domèstica (del 35% al 10%), i la desaparició dels costos addicionals per a les possibles ampliacions de potència.

Com i en què ens afecta

En totes les novetats introduïdes en la llei subjeu un clar missatge cap al consumidor: intentar reduir la corba de la demanda elèctrica, desviant el consum a altres horaris. Així, es penalitza la instal·lació excessiva de la potència contractada, i es manté la penalització per excés de consum. Les principals diferències entre l’antiga tarifa nocturna i la de discriminació horària consisteixen en els següents conceptes:

 • Nombre de tarifes: El primer canvi es refereix al nombre de tarifes de la potència contractada. Existia una única tarifa 2.0 que englobava les potències contractades majors de 770 W i menors de 15 kW. Ara hi ha diferents trams de tarifa 2.0, depenent de les potències contractades:
  1. Tarifa 2.0.1 (d’1 a 2,5 kW)
  2. Tarifa 2.0.2 (de 2,5 a 5 kW)
  3. Tarifa 2.0.3 (de 5 a 10 kW)
  4. A part, estan les tarifes 1.0 (menys d’1 KW) i 3.0.1 (de 10 kW a 15 kW)
 • Preu proporcional a la potència: A diferència de la situació anterior (el preu del kWh consumit era el mateix independentment de la potència contractada), en aquest nou escenari el preu és major segons s’augmenta la potència contractada.
 • Períodes Vall i Punta: A partir d’ara només es pot aplicar un complement per discriminació horària que divideix el dia en dos períodes:
  1. Punta: 10 hores al dia: de 12.00 a 22.00 a l’estiu i d’11.00 a 21.00 a l’hivern.
  2. Vall: 14 hores al dia, la resta d’hores.

Es compta amb més hores barri (14 enfront de les 8 de la tarifa nocturna), però el descompte és menor (47% enfront del 55% de la nocturna), i hi ha més sobrepreu en horari punta (35% enfront del 3% de la tarifa nocturna).

 • Potència contractada: S’han establert tarifes progressives en funció de la potència contractada, que no és il·limitada en l’horària vall pel que haurà de contractar-se la mateixa potència per a tots dos horaris. Amb el model antic, es contractava la potència en funció del consum necessari per a les hores punta, i en la tarifa 2.0 no era necessari incloure en el càlcul de potència per a contractar el consum de, per exemple, els acumuladors de calor, així com de tots aquells electrodomèstics que es poguessin utilitzar només a la nit. A més el preu del kW consumit era el mateix independentment de la potència contractada. Amb el nou model, qui usi a l’energia elèctrica com a calefacció tal vegada necessiti augmentar la potència contractada.
 • Les tarifes seran progressives segons la potència contractada, la qual cosa pot suposar per als afectats un cost extra que rondi els 160 euros

  Segons han denunciat algunes organitzacions de consumidors aquesta transformació pot suposar, per a gran part dels afectats, un cost extra d’al voltant de 160 euros, als quals cal sumar en segon lloc uns 190 euros de mitjana per l’increment del terme fix de potència.

 • L’alta: No s’estableix un termini per a actualitzar la potència però el límit de la tarifa nocturna obliga a això. Segons Reial decret 871/2007, de 29 de juny, en l’apartat 3 de la Disposició transitòria primera els consumidors acollits a aquesta tarifa d’acord amb l’apartat anterior abans de l’1 de juliol de 2008 hauran de comunicar a l’empresa distribuïdora la nova tarifa a la qual desitgen acollir-se. Una vegada transcorregut el termini, sense que el client hagi sol·licitat les noves condicions del contracte, la companyia distribuïdora aplicarà automàticament la tarifa 2.0.X o 3.0.1 amb discriminació horària que correspongui si la potència contractada és inferior a 15 kW, i la tarifa 3.0.2 amb discriminació horària Tipus 1 si la seva potència contractada és superior a 15 kW.

Actualitzar la potència segons cada cas porta aparellat el pagament per drets d’accés (pel servei i la diferència quan s’augmenti la potència -més de 15 euros per cada kW addicional-) i drets d’enganxament o verificació (si és necessari acudir a la llar per a realitzar modificacions).

Nous comptadors

D’acord amb la decisió d’eliminar la tarifa nocturna, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha anunciat la renovació del parquet de comptadors. Els nous comptadors electrònics tenen previst millorar la gestió del consum per mitjà de la contractació de la discriminació horària, que podrà suposar una reducció de la factura energètica dels consumidors entre el 2% i el 8%. L’esquema de discriminació horària té per objecte que siguin els propis usuaris els que decideixin els seus consums en les diferents franges horàries del dia, la qual cosa permetrà aplicar una política més afinada de gestió de la demanda i, possiblement suavitzar els pics i les valls de les gràfiques de la demanda elèctrica.

Segons apunta Indústria, aquest pla de substitució no suposa cap cost addicional per als consumidors i s’apliquen als nous subministraments fins a una potència contractada de 15 kW (consumidors domèstics i petites empreses), que ascendeixen a un total aproximat de 25.000.000 de punts de subministrament. El canvi dels comptadors estarà totalment finalitzat en un termini d’11 anys.