Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El Congrés aprova una llei que prohibeix el correu brossa telefònic i altres pràctiques comercials agressives

Aquesta norma augmenta la seguretat dels consumidors i proporciona garantia jurídica a les empreses que competeixen legítimament al mercat
Per EROSKI Consumer 26 de desembre de 2009

El Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat la Llei per la qual es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat il·lícita, i que entre altres mesures contempla la prohibició del correu brossa telefònic i altres pràctiques comercials agressives. La nova norma, proposta conjuntament pels ministeris de Sanitat i Política Social, Justícia, Economia i Hisenda i Indústria, Turisme i Comerç, trasllada a l’ordenament jurídic espanyol dues disposicions del Parlament Europeu i del Consell: la directiva 2005/29/CE, relativa a pràctiques comercials deslleials, i la 2006/114/CE, sobre publicitat enganyosa i publicitat comparativa.

El Ministeri de Sanitat va destacar que a més d’augmentar la seguretat dels consumidors, la norma aprovada proporciona garantia jurídica a les empreses que competeixen legítimament al mercat enfront d’aquelles que realitzen pràctiques contràries a la bona fe, freturoses de diligència professional i que distorsionen de manera significativa el comportament econòmic del consumidor.

A més de regular les pràctiques comercials agressives, es tipifica amb claredat els procediments comercials deslleials

També permet regular les pràctiques comercials agressives i tipifica amb claredat els procediments comercials deslleials, és a dir, aquelles conductes enganyoses que continguin informació falsa o que, encara que sigui veraç pel seu contingut o presentació, pugui induir a error als destinataris; per exemple, en qüestions com l’assistència postvenda o el tractament de les reclamacions. De la mateixa manera, es considera deslleial i agressiu tot comportament que pugui minvar de manera significativa, mitjançant assetjament, coacció, força o influència indeguda, la llibertat d’elecció o conducta dels consumidors en relació al ben o servei que s’ofereixi. Per exemple, actuacions com el correu brossa telefònic són considerades deslleials i, per tant, perseguibles.

D’altra banda, la nova norma introdueix modificacions en quatre lleis generals: defensa dels consumidors i usuaris, competència deslleial, publicitat i ordenació del comerç minorista. Igualment, s’estableix un règim jurídic unitari per a tots els actes d’engany i per a les pràctiques agressives i s’exigeix el mateix nivell de correcció amb independència que els destinataris de les activitats comercials, siguin consumidors o empresaris.

La nova norma introdueix modificacions en quatre lleis generals

Per combatre tot el tipus de pràctiques assenyalades, el nou text legal preveu la possibilitat, d’emprendre, entre unes altres, accions de cessació de l’acte o prohibició de reiteració, de rectificació i de rescabalament de danys per part dels afectats i les autoritats competents, va exposar Sanitat.

Codis de conducta

La Llei preveu per part de les Administracions Públiques la promoció de codis de conducta entre les organitzacions empresarials i professionals que ajudin a controlar les pràctiques publicitàries deslleials de les empreses i a elevar el nivell de protecció dels consumidors. En l’elaboració d’aquests codis també podrà comptar-se amb la participació de les organitzacions de consumidors.

Els codis de conducta que es redactin hauran de respectar la normativa de defensa de la competència i se’ls donarà una publicitat suficient per al seu degut coneixement pels destinataris. A més, aquests sistemes d’autorregulació es dotaran d’òrgans independents de control per assegurar el compliment eficaç dels compromisos assumits per les empreses adherides i hauran d’establir sistemes eficaços de resolució de les reclamacions.