Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El Consell de Ministres aprova l’avantprojecte de llei que permetrà als autònoms cobrar l’atur

La mesura beneficiarà, segons els càlculs del Govern, a un milió d'emprenedors
Per mediatrader 23 de novembre de 2009

El Consell de Ministres ha aprovat l’avantprojecte de llei que regula el sistema de protecció per desocupació dels treballadors per compte propi i que beneficiarà, segons els càlculs de l’Executiu central, a un milió d’emprenedors. El text serà enviat al Consell Econòmic i Social (CES) perquè emeti el seu dictamen i es pugui iniciar així la seva tramitació parlamentària.

El sistema que ha dissenyat el Govern es basa en tres principis: és “contributiu, solidari i sostenible financerament”. Tindrà un caràcter mixt, entre voluntari i obligatori. Serà obligatori per als emprenedors que han de cotitzar per accidents de treball i malaltia professional, és a dir, els autònoms econòmicament depenents (almenys el 75% dels seus ingressos venen d’un mateix client) i els qui exerceixin activitats amb un major risc de sinistralitat.

En l’actualitat, hi ha 539.338 treballadors autònoms que cotitzen per contingències professionals, inclosos els 176.000 treballadors autònoms del sector agrari, encara que el Govern estima que quan es determinin les activitats amb major risc de sinistralitat (previsiblement transport, construcció, i algunes activitats industrials) i es desenvolupin els contractes dels econòmicament depenents, el nombre d’autònoms cotitzadors ascendirà aproximadament a un milió.

La quantia del subsidi durant tot el període de gaudi serà equivalent al 70% de la base per la qual l’autònom va cotitzar durant els dotze mesos anteriors al cessament de la seva activitat. Sobre la base mínima del Règim Especial de Treballadors Autònoms de 833,40 euros mensuals per 2009, la prestació aconseguiria els 583,38 euros i la prestació màxima pot arribar a 1.383,9 euros en el cas de tenir dos o més fills.

La seva durada serà d’entre dos i sis mesos, en funció del període cotitzat, i de fins a nou en el cas dels majors de 60 anys. En concret, els qui hagin cotitzat entre un any i 17 mesos tindran dos mesos d’atur, i els que hagin pagat tres anys o més, sis mesos. Si tenen més de 60 anys, la prestació serà de tres mesos en el primer cas i nou en el segon.

Atès que en els primers 12 mesos no hi ha despesa en prestació, s’ha establert un tipus de cotització per als treballadors autònoms de l’1,5% de la base, amb una reducció del 0,5% en la cotització per la cobertura d’incapacitat temporal, per la qual cosa el treballador cotitzarà efectivament per al primer any sobre un 1%, sobre la base mínima de 833,40 euros. La cotització mínima seria de 12,5 euros mensuals, sense aplicar la reducció del 0,5%, i de 8,33 amb la reducció.

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat establirà cada any el tipus de cotització que permeti finançar aquest sistema de protecció dels treballadors autònoms que cessin involuntàriament en la seva activitat.

Reaccions

Les organitzacions dels treballadors autònoms han acollit amb crítiques l’avantprojecte de llei, ja que veuen “insuficient” la protecció que ofereix l’Executiu central.

Per a la Federació de Treballadors Autònoms (LLIGA), la mesura és “adequada” en els seus objectius, però “insuficient” i “millorable” perquè “es tracta d’una prestació curta en contemplar un topall màxim de sis mesos de prestació”. El president de LLIGA, Lorenzo Amor, va explicar que el col·lectiu “està disposat a augmentar la cotització, des del 2% el primer any al 4% el cinquè, sempre que la prestació sigui major” i s’ampliïn els períodes a entre tres i dotze mesos.

Altres dues associacions, UPTA i Anespa, es van sumar a les crítiques i van demanar revisar a l’alça el temps de protecció. Anespa va considerar “lamentable” que els autònoms gaudeixin de sis mesos d’atur com a màxim, i els assalariats de 24, i que aquests beneficis no seran reals fins a 2011.