Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El consum de les llars va créixer un 0,3% en el quart trimestre de 2009

El Producte Interior Brut va retrocedir un 3,6%, la major caiguda de l'economia en quatre dècades
Per mediatrader 17 de febrer de 2010

El consum final de les llars va créixer un 0,3% en el quart trimestre de 2009 pel que fa als tres mesos anteriors. És un de les dades positives d’un trimestre en el qual el Producte Interior Brut (PIB) va registrar un decreixement del 3,1% respecte a l’últim trimestre de 2008. En termes intertrimestrales, el PIB es va reduir un 0,1%, una xifra dues desenes menys negativa que la del tercer trimestre de 2009. La caiguda de l’economia el passat any va ser del 3,6%, la major en quatre dècades, segons ha confirmat l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Si s’analitza els dos grans components del PIB des de l’òptica de la despesa, s’observa que la contribució negativa al PIB de la demanda interna es va reduir en un punt i tres desenes en el quart trimestre de 2009, en passar de ?6,6 a ?5,3 punts. Per contra, la demanda externa va moderar quatre desenes la seva aportació positiva al creixement agregat, de 2,6 a 2,2 punts.

La remuneració d’assalariats va moderar el seu decreixement del -3,9% del tercer trimestre al -2,7% del quart trimestre

Dins de la demanda interna, les seves dos principals components, el consum de les llars i la inversió, van mostrar un comportament més positiu en els últims tres mesos del passat any, encara que amb diferent intensitat. La despesa en consum final de les llars va reduir un punt i mitjà el seu creixement negatiu, des del -5% al -3,5%, mentre que la inversió va registrar una taxa interanual negativa del -12,9%, enfront del -16% del trimestre anterior.

El principal recurs de renda de les llars, la remuneració d’assalariats, va moderar el seu decreixement del -3,9% al -2,7% en termes nominals, a conseqüència de la menor reducció del nivell d’ocupació. Els indicadors de seguiment del volum de despesa en consum mostren un comportament similar, en línia també amb la confiança de les famílies, que és lleugerament menys negativa que la del tercer trimestre de 2008.

Augmenta el consum de béns duradors

L’INE assenyala que en l’últim trimestre del passat any va destacar el creixement interanual positiu de la despesa en béns duradors (les matriculacions de vehicles van augmentar gairebé un 30%). Els altres tipus de despesa (aliments, béns no duradors i serveis) van mantenir creixements negatius, si ben menys intensos que en el tercer trimestre.

La inversió en habitatge va registrar els pitjors resultats, encara que la seva taxa de variació va millorar lleument, des del -25,2% al -24,5%

Referent a la despesa en consum final de les administracions públiques, va moderar la seva queia en el quart trimestre, des del 4,1% al 0,8%, com a conseqüència del menor ritme d’avanç de la remuneració dels assalariats del sector públic i, especialment, del corresponent volum de consums intermedis del sector.

La formació bruta de capital fix es va reduir en més de tres punts, del ?16% del tercer trimestre al ?12,9% del quart trimestre. Aquesta evolució favorable va ser fruit del comportament menys negatiu de la inversió en béns d’equip, que va registrar una reculada del 15,3%, enfront del -23,8% del tercer trimestre.

En els últims tres mesos del passat any també es va moderar la caiguda de la inversió en construcció, des del -11,4% del tercer trimestre al -10,2% a la cambra. La inversió en habitatge va registrar els pitjors resultats, encara que la seva taxa de variació va millorar lleument, des del -25,2% al -24,5%, mentre que les altres construccions van presentar taxes positives, del 2,4%, especialment l’obra en infraestructures, vinculada sobretot a les corporacions locals i l’alta velocitat ferroviària (AVE).

La major contracció de l’ocupació es va donar en la construcció, amb una caiguda en l’ocupació del -17,9%

La contribució de la demanda exterior neta de l’economia espanyola al PIB trimestral es va reduir en quatre desenes, de 2,6 a 2,2 punts. Tant les exportacions com les importacions de béns i serveis van reduir la seva contracció, d’una forma més intensa en el cas de les primeres que en el de les últimes.

Ocupació

L’ocupació, mesurat en termes de llocs de treball equivalents a temps complet, va registrar en el quart trimestre una reducció del 6,1%, enfront de la taxa del -7,2% drl anterior trimestre. Aquest resultat suposa la reducció de gairebé 1,125 milions d’ocupacions netes a temps complet en un any.

Amb l’excepció dels serveis de no comprat, el nivell d’ocupació va decréixer en totes les activitats, a escala agregada, si bé s’aprecia que aquest decreixement va ser menor que en el tercer trimestre de 2009. La major contracció de l’ocupació es va donar en la construcció (-17,9%), encara que la dada va ser millor que el del tercer trimestre (-23,4%). Li van seguir les branques industrials i energètiques (-9,9%), les branques agràries i pesqueres (-3,5%) i les branques dels serveis (-3,4%). La productivitat aparent del factor treballo de l’economia es va situar en el 3,2% en taxa interanual, xifra dues desenes inferior a la del trimestre precedent.

Si s’atén a la distribució primària de les rendes, la remuneració dels assalariats es va contreure un 2,7% en l’últim període de 2009, enfront del -3,9% del tercer trimestre, com a conseqüència de la moderació en la caiguda del nombre d’assalariats (del -7,0% al -5,6%), compensada lleugerament per la desacceleració de la remuneració mitjana (del 3,3% al 3,1%). D’aquesta manera, el cost laboral per unitat de producte es va mantenir en el -0,1%, xifra una desena superior al deflactor implícit de l’economia.