Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El cost laboral de les empreses es va incrementar un 1,1% en els tres primers mesos de 2012

El principal responsable de l'augment del cost laboral va ser el componte salarial, que va augmentar un 1,2%
Per EROSKI Consumer 15 de juny de 2012

El cost laboral de les empreses per treballador (que inclou les remuneracions i les cotitzacions socials) i mes va aconseguir els 2.515,04 euros en el primer trimestre de 2012, la qual cosa suposa un increment de l’1,1% pel que fa al mateix període de 2011. És el cinquè trimestre consecutiu en el qual el cost laboral de les empreses experimenta augments interanuals, després de tancar el passat any amb una pujada de l’1,6%.

Del cost total per treballador i mes registrat entre gener i març, 1.841,89 euros van correspondre a salaris i 574,23 a cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social. La resta van correspondre a indemnitzacions, prestacions socials… El principal responsable de l’increment del cost laboral va ser el componte salarial.

El cost salarial, que comprèn salari basi, complements salarials, pagaments per hores extraordinàries, pagaments extraordinaris i pagaments endarrerits, mesurats en termes bruts, va augmentar un 1,2% en taxa interanual, en passar d’1.819,62 a 1.841,89 euros per treballador i mes. Si s’exclou el factor variable dels salaris (pagaments extraordinaris i endarrerits), s’obté el cost salarial ordinari, que també va pujar un 1,2%, segons les dades publicades per Institut Nacional d’Estadística (INE).

Els altres costos (costos no salarials) es van incrementar un 0,9% en els tres primers mesos de 2012. El seu principal component, les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, es van elevar un 0,5%. Dins de les percepcions no salarials, que van pujar un 4,1%, va destacar l’augment de les indemnitzacions per acomiadament, dels pagaments per desocupació parcial i de les altres percepcions no salarials (menyscapte de diners, desgast d’útils o eines, adquisició de peces de treball, despeses de locomoció i dietes de viatge, plus de distància i transport urbà, indemnitzacions per trasllats, per finalització de contracte, etc.) El cost laboral per hora es va elevar un 1,4%. Aquest increment, superior al del cost per treballador, es va deure a un descens en el nombre d’hores efectives de treball.

Cost laboral segons sectors econòmics

La indústria va ser el sector que va registrar un major increment del cost laboral total de gener a març. Aquest sector va presentar els augments més alts del cost salarial total i dels altres costos, destacant dins d’aquests últims les indemnitzacions per acomiadament. La construcció es va situar després de la indústria quant a l’augment dels diferents components del cost laboral. Pel que fa als altres costos, en aquest sector van sobresortir les pujades en les indemnitzacions per acomiadament i les prestacions socials directes. Per la seva banda, el sector serveis va experimentar els menors increments del cost laboral total i els seus components. Va destacar la disminució de les indemnitzacions per acomiadament i l’augment de les altres percepcions no salarials.

Durant el primer trimestre de 2012, la jornada setmanal mitjana pactada, si es considera de manera conjunta temps complet i temps parcial, va anar de 34,7 hores. Aquesta jornada es va reduir 3,3 hores a la setmana en mitjana, hagut de principalment a festes i vacances. Si s’afegeixen les hores extres i es resten les hores no treballades, la jornada efectiva va ser de 31,6 hores de treball.

Segons el tipus de jornada, la diferència salarial entre els treballadors a temps complet i parcial va ser de 4,61 euros per hora (13,93 euros/hora per a temps complet enfront de 9,32 per a temps parcial). Quant a temps de treball, els treballadors a temps complet pràcticament van duplicar les hores de treball efectiu realitzades pels treballadors a temps parcial (33 hores setmanals enfront de 17,3).