Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El Govern afirma que la reforma del sistema de desocupació no afectarà la quantia ni al període de cobrament d’aquest

Un aturat perdrà la seva assegurança de desocupació si es nega a fer un curs de reciclatge, encara que no li convingui
Per mediatrader 12 de maig de 2002

Molts treballadors en atur estan preocupats per com quedarà el sistema de prestació per desocupació quan el Govern dugui a terme la reforma que pretén, al gener de 2003. No hi ha un convenciment que les noves mesures vagin a millorar alguna cosa per al col·lectiu de treballadors que no troba ocupació. Almenys, hi ha alguna cosa que sap que no variarà: “La reforma no implicarà la retallada de les prestacions ni el període de cobrament d’aquestes”. Així ho ha manifestat el Ministre de Treball, Juan Carlos Aparicio, que insisteix que les noves mesures suposaran una important reforma per als col·lectius més desfavorits. Així que, tant la fórmula per a trobar la base de cotització, com l’escala en la qual es basa l’Inem per a quantificar els dies d’atur que corresponen per període de temps cotitzat romandran tal com estan ara.

Encara que aquests conceptes per a accedir a les prestacions no variïn, una altra cosa diferent serà el temps que els aturats puguin aguantar cobrant la prestació, ja que l’objectiu del Govern és accelerar la sortida de l’aturat del sistema de prestacions, mitjançant les mesures proposades per a la reforma.

El que pretén l’Executiu és “racionalitzar” el sistema de prestacions. És a dir, que pretén destinar el que s’estalviï de l’assegurança de desocupació al col·lectiu més desfavorit; això sí, sense posar un sol cèntim més. Per exemple: si un aturat es nega a fer un curs de reciclatge, encara que no li convingui, perd el dret a la seva assegurança de desocupació. A més, el treballador perd la seva llibertat d’optar lliurement a una oferta que ell consideri adequada enfront dels criteris d’un funcionari de l’oficina d’ocupació.

Per a cobrar l’assegurança de desocupació, el demandant ha d’haver cotitzat a la Seguretat Social per concepte de desocupació un mínim de 360 dies, de forma continuada o no, dins dels últims sis anys.

No podran optar a l’atur els qui hagin deixat un treball per pròpia voluntat, tret que existeixi alguna raó justificada com a modificacions en les condicions de treball, retards en els salaris o per incompliments seriosos de l’empresari.

El temps màxim de prestació al qual té dret una persona és de dos anys, independentment que el període de cotització a la Seguretat Social en concepte de desocupació superi els sis anys.

Per a tramitar la sol·licitud, és fonamental que el treballador s’inscrigui com a demandant d’ocupació en una oficina de l’Inem, i que sol·liciti la prestació en els quinze dies següents a l’acomiadament o finalització de l’últim contracte. A més haurà d’aportar la següent documentació: una sol·licitud de la prestació en model normalitzat (que facilitarà l’Oficina d’Ocupació), així com una còpia dels salaris i documents oficials de cotització dels últims sis mesos; la baixa de l’empresa, el carnet d’identitat, i el document d’afiliació a la Seguretat Social.

L’Inem té un període de tres mesos per a tramitar l’expedient. En aquest termini té l’obligació d’enviar una resolució concedint o denegant la prestació. Si l’assegurança és concedida, l’entitat remetrà al demandant una notificació en la qual s’indicarà el període de durada de la prestació i la seva quantia. El pagament es realitzarà a mes vençut, no obstant això, cal tenir en compte que durant el primer mes l’Inem retindrà l’import de deu dies, que abonarà al final de la prestació.

Una altra possibilitat que té el demandant, almenys fins el mes vinent de gener en què el Govern vol introduir les reformes de la prestació per desocupació, és la de sol·licitar el “pagament únic” de l’assegurança, si vol fundar una empresa.

La nova mesura que contempla el Govern per a l’any pròxim substituirà aquest “pagament únic” per la subvenció de les quotes de la Seguretat Social que corresponguin a la suma de la prestació.

Altres aspectes a tenir en compte són els topalls mínims i màxims que estableix l’Inem per al cobrament de la prestació, que mai podrà ser inferior al 75% del salari mínim interprofessional, incrementat en una sisena part de les pagues extraordinàries, que per a enguany són 386,92 euros (64.378 pessetes), ni superior al 170% sense fills que són 877,03 euros (145.925 pessetes) o al 220% amb dos o més fills, que són 1.135 euros (188.844 pessetes).

Així és com funciona actualment el sistema de prestació per desocupació. Alguna cosa que, malgrat les polèmiques mesurades que pretén posar en marxa el Govern a principis del 2003, no variarà.

Subsidis

L’Executiu té establertes diverses ajudes per als col·lectius més desfavorits. Són les prestacions per desocupació de nivell assistencial, que pretén afavorir el Govern amb la reforma. Aquestes ajudes beneficiaran, de manera prioritària, als treballadors de major edat que no troben ocupació i que tinguin càrregues familiars, així com als aturats de llarga durada.

El subsidi no superarà el 75% del salari mínim interprofessional, excloent pagues extres i s’estén per un termini no prorrogable de 18 mesos per a treballadors majors de 52 anys i de sis mesos per als majors de 45 anys.

En aquest col·lectiu s’inclouen els treballadors emigrants retornats, però amb la reforma el Govern endurirà els requisits per a accedir a la prestació. Només tindran dret a subsidi els treballadors emigrants retornats dels països de la Unió Europea amb els quals existeixi conveni sobre protecció de desocupació o les persones que hagin estat fora d’Espanya durant almenys sis anys, només per motius de treball.