Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El Govern amplia la protecció dels consumidors en la contractació de crèdits en entitats no financeres

S'estableixen noves obligacions de transparència i garanties d'informació que han de complir les empreses del sector
Per mediatrader 7 de juliol de 2008

Un projecte de llei aprovat divendres passat pel Consell de Ministres regula la contractació per part dels consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit. Això significa que per primera vegada es reglamentarà l’activitat d’entitats no financeres que ofereixen crèdits, la qual cosa suposarà una garantia per als consumidors i per a aquelles empreses que compleixin tots els requisits que s’estableixen en el text, una vegada sigui aprovada la llei, informa el Ministeri de Sanitat i Consum.

Concretament, la nova regulació fixa les obligacions de transparència i garanties d’informació que han de complir les entitats que es dediquen a l’activitat de concessió de crèdits hipotecaris o a la intermediació i assessorament per a la celebració de contractes de préstec i crèdit.

Aquest projecte de llei tracta d’augmentar la protecció dels consumidors en la contractació de dos tipus de productes que tenen una àmplia repercussió social. Referent a les activitats d’intermediació i assessorament, la proposta afecta a un gran nombre d’empreses particulars, les denominades entitats de mediació de crèdits. Aquestes empreses no són entitats financeres i, per tant, no estan sotmeses a la regulació vigent per a aquest tipus d’entitats ni a la supervisió del Banc d’Espanya, sinó al marc de la legislació general de protecció dels consumidors.

15 dies abans

La nova regulació exigeix, entre altres aspectes, l’ampliació de les obligacions de transparència de les entitats dedicades professionalment a aquesta activitat; la fixació dels requisits dels contractes i l’increment de les garanties; l’establiment de les actuacions en casos d’incompliment, així com de mecanismes de resolució extrajudicial de conflictes. Quant a transparència, l’avantprojecte precisa la informació precontractual que ha d’oferir-se al client, al com se li ha de facilitar el contingut mínim dels contractes almenys 15 dies abans de la seva signatura. Així mateix, s’informarà de les principals característiques dels contractes i del preu total que ha de pagar el consumidor, en el qual hauran d’estar incloses totes les comissions, càrregues i despeses. A més, per al cas que es proposi l’agrupació de diversos crèdits en un només, haurà d’informar-se de la taxa anual equivalent (TAE) i de les característiques essencials del crèdit proposat.

Una altra novetat és la creació d’un Registre Públic Estatal d’empreses dedicades a les activitats citades.