Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El Govern aprova una normativa que penalitza els “superdepósitos” bancaris

També limita les altes remuneracions dels directius de les entitats financeres que han rebut diners públics
Per mediatrader 6 de juny de 2011

El Govern espanyol ha aprovat una normativa que penalitza els “superdepósitos” bancaris i limita les altes remuneracions dels directius de les entitats financeres que han rebut diners públics. El vice-president primer del Govern, Alfredo Pérez Rubalcaba, va anunciar l’aprovació d’un reial decret en l’última reunió del Consell de Ministres, amb aquestes i altres mesures per pal·liar l’absència de regulació de determinats productes bancaris que està darrere de la crisi financera.

La nova norma obliga a les entitats financeres que apliquin interessos excessivament alts als seus dipòsits a realitzar contribucions addicionals al Fons de Garantia de Dipòsits (FGD). Els imports rebuts pels clients que excedeixin els límits fixats es ponderaran en un 500% per calcular les aportacions al citat fons de garantia. Pérez Rubalcaba va assenyalar que el decret aprovat intenta pal·liar l’absència de regulació de determinats productes bancaris que està en l’origen de la crisi financera, al mateix temps que intenta frenar la “guerra del passiu”, que ha provocat “crèdits més cars per a tothom”.

Rubalcaba va explicar que el Banc d’Espanya tindrà la capacitat de regular els salaris dels directius de les entitats que rebin ajudes públiques i que es vigilaran els incentius que es paguen en la banca per evitar pràctiques especulatives. Respecte a les remuneracions de bancs i caixes d’estalvi, la nova norma exigeix que aquells directius l’activitat dels quals “tingui un impacte sobre el perfil de risc” siguin coherents amb una gestió eficaç del mateix, al mateix temps que imposa la creació d’un comitè de remuneracions en funció de la grandària i l’activitat de l’entitat.

La norma estableix que entre el 40% i el 60% de la remuneració variable s’aboni en un termini mínim de tres anys, al mateix temps que exigeix que la meitat es faci en accions o altres instruments que depenguin de la els resultats de l’entitat. A més, en la remuneració variable s’inclouran les contribucions a plans de pensions. En aquelles entitats que hagin rebut fons públics, el Banc d’Espanya decidirà si correspon o no l’assignació de retribucions variables i podrà limitar-la si ho considera oportú.