Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El Govern estén l’amnistia fiscal als diners en efectiu no declarat

Podran acollir-se a aquesta mesura els qui manifestin ser titulars de diners en metàl·lic sense declarar amb anterioritat a desembre de 2010
Per EROSKI Consumer 5 de juny de 2012

La regularització extraordinària aprovada pel Govern va entrar el 4 de juny en vigor després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), on s’estén aquesta mesura a l’ús de diners en efectiu no declarat. L’ordre ministerial que publica el BOE i que desenvolupa el decret llei aprovat pel Govern recull que podran acollir-se a l’amnistia aquells contribuents que manifestin ser titulars de diners en efectiu no declarat amb anterioritat al 31 de desembre de 2010.

Per regularitzar-ho, els ciutadans solament hauran de dipositar la quantitat en un compte a nom del declarant abans de presentar la declaració tributària especial dissenyada per a aquesta fi. Segons l’ordre ministerial, podran acollir-se a la regularització extraordinària els contribuents d’IRPF, Imposat de Societats i Impost de la Renda de no Residents titulars de béns o drets de rendes no declarats. La titularitat d’aquests béns i drets haurà d’haver-se adquirit abans del 31 de desembre de 2010 i podrà acreditar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en Dret.

Els béns o drets es declararan pel seu valor d’adquisició, excepte en el cas de quantitats en comptes oberts en entitats que es dediquin al tràfic bancari o creditici, que es declararan per l’import total del saldo al 31 de desembre de 2010. La quantia que hauran de pagar aquells que s’acullin a aquesta regularització extraordinària serà del 10% de l’import declarat i sobre la quantia ingressada no seran exigibles sancions, interessos ni recàrrecs.

La declaració especial haurà de presentar-se abans del 30 de novembre de 2012 i les dades relatives a la presentació seran de caràcter reservat. Amb aquesta mesura, el Govern espera recaptar fins a 2.500 milions d’euros.

El BOE ha publicat també una altra ordre ministerial per la qual s’aprova el gravamen especial de dividends i rendes de font estrangera derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats no residents a Espanya.